Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Nikosija, Briuselis, 2012 m. lapkričio 5 d.

Skelbiami pirmojo „Marie Curie“ apdovanojimo laureatai

Šiandien Nikosijoje (Kipras) vykstančiose iškilmėse paskelbti pirmą kartą teikiamo Europos Komisijos „Marie Curie“ apdovanojimo laimėtojai. Kategorijos „Talentingas mokslininkas“ nugalėtojas – dr. Gkikas Magiorkinis iš Graikijos, kategorijos „Mokslo viešinimas“ – dr. Claire Belcher iš Jungtinės Karalystės, o kategorijos „Inovacijos ir verslumas“ – dr. Sarit Sivan iš Izraelio (daugiau informacijos apie visus tris laureatus žr. priede). Apdovanojimus šiems mokslininkams įteikė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. Iškilmės vyko drauge su konferencija, kurioje itin daug dėmesio skiriama programų „Marie Curie“ ir „Horizontas 2020“, pagal kurią Komisija investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas skyrė 80 mlrd. EUR, įgyvendinimui ateityje. Pagal dabartinį pasiūlymą programai „Marie Curie“ 2014–2020 m. planuojama skirti 5,75 mlrd. EUR. Pagal šią 1996 m. pradėtą įgyvendinti programą paremtas daugiau kaip 65 000 mokslininkų mokymas, judumas ir gebėjimų ugdymas.

„Naujuoju apdovanojimu siekiame paviešinti geriausių Europos jaunųjų mokslininkų meistriškumą ir talentus. Sveikinu nugalėtojus, jau palikusius ryškų pėdsaką savo veiklos srityse. Labai svarbu toliau investuoti į Europos mokslinius tyrimus, kurie padeda spręsti dideles visuomenines, pavyzdžiui, sveikatos ir aplinkosaugos, problemas ir yra svarbūs Europos ekonomikos plėtotei. Tikiuosi, kad „Marie Curie“ apdovanojimas paskatins kitus mokslininkus ir įkvėps daugiau jaunuolių – visų pirma merginų – rinktis mokslininko karjerą“, – kalbėjo Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Gkikas Magiorkinis apdovanotas už darbą, kuriuo siekė nustatyti, kaip pasaulyje paplito hepatitas C. Šią potencialiai mirtiną kepenų ligą sukeliantis virusas yra paveikęs 150 mln. pasaulio žmonių. Claire Belcher pripažinimo sulaukė už Žemės geologinės praeities ir jos poveikio florai ir faunai tyrimus. Ne kartą pristačiusi savo veiklą televizijoje ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslininkė sulaukė nemažai visuomenės dėmesio. Sarit Sivan sukūrė novatorišką strėnų skausmo, kurį sukelia stuburo diskų degeneracija, gydymą.

Dėl šio apdovanojimo varžėsi daug talentingų mokslininkų, tačiau nugalėtojų darbo kokybė aiškiai rodo Europos mokslinių tyrimų potencialą ir būtinybę toliau remti pačius geriausius“, – sakė Europos Komisijos vyriausioji mokslinė patarėja ir atrankos komisijos narė profesorė Anne Glover. Tarptautinę atrankos komisiją sudarė žymūs akademikai, mokslininkai ir ekspertai, pavyzdžiui, garsus prancūzų biologas ir Marie Skłodowskos-Curie anūkas profesorius Pierre'as Joliot, 2010 m. ekonomikos Nobelio premijos laureatas profesorius Christopheris Pissaridesas ir Europos Parlamento narė bei buvusi Portugalijos mokslo, inovacijų ir aukštojo mokslo ministrė Maria Da Graça Carvalho.

Pagrindiniai faktai

„Marie Curie“ apdovanojimas teikiamas geriausiems programoms „Marie Curie“ stipendiatams pagal tris kategorijas:

  • mokslo viešinimas;

  • inovacijos ir verslumas;

  • talentingas mokslininkas.

Šiuo apdovanojimu siekiama paskatinti mokslininkus į savo veiklos sritį integruoti inovacijas, verslumą ir mokslo viešinimą. Be to, teikiant apdovanojimą paviešinama pačių laureatų veikla ir jų institucijos bei padidinamas programos „Marie Curie“ prestižas.

Kaip buvo išrinkti apdovanojimų laureatai?

Nominantus siūlė pati mokslinių tyrimų bendruomenė. Siūlyti buvo galima tik dabartinius ir ankstesnius „Marie Curie“ stipendiatus, kurių veikla finansuota pagal septintąją ir šeštąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendrąsias programas (BP 6 ir BP 7).

Laureatus išrinko iš žymių ekspertų sudaryta atrankos komisija, vadovaudamasi kiekvienai kategorijai nustatytais kriterijais.

„Marie Curie“

Programa „Marie Curie“, kurios 2007–2013 m. biudžetas yra 4,7 mlrd. EUR, siekiama paskatinti Europos mokslininkų profesinę veiklą įgyvendinant Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos valdomas programas. Nuo 1996 m. pagal programą „Marie Curie“ galimybė mokytis ar atlikti mokslinius tyrimus užsienyje suteikta daugiau kaip 65 000 mokslininkų iš beveik 130 šalių.

Komisija pasiūlė programos „Marie Curie“ finansavimą iš naujosios programos „Horizontas 2020“ lėšų padidinti iki 5,75 mlrd. EUR. Komisijos pasiūlymą šiuo metu nagrinėja Europos Parlamentas ir valstybės narės. Programa „Marie Curie“ pavadinta garsios Prancūzijos ir Lenkijos mokslininkės, du kartus Nobelio premijos laureatės, radioaktyvumo mokslinių tyrimų pradininkės ir polonio atradėjos, vardu. Nuo 2014 m. programa bus pervardinta visu mokslininkės vardu – „Marie Skłodowska-Curie“.

Konferencija „Programų „Marie Skłodowska-Curie“ ir „Horizontas 2020“ regioninis ir tarptautinis poveikis“

Konferencijoje, kurioje dalyvaus daugiau kaip 250 ekspertų ir politikų, itin daug dėmesio bus skiriama programos „Marie Skłodowska-Curie“ įgyvendinimui pagal programą „Horizontas 2020“.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai apie programą „Marie Curie“ (MEMO/12/830)

Europos Komisija: programa „Marie Curie“

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Priedas. „Marie Curie“ apdovanojimų laureatai

Mokslo viešinimo kategorija. Dr. Claire M. Belcher

C. F. Belcher (34) – Ekseterio universiteto (JK) Žemės sistemos mokslų docentė. Jos tyrimų sritis – natūralūs gaisrai ir jų pasekmės augalijai ir gyvūnijai, o tikslas – įvertinti globalių įvykių – pradedant nukritusiais asteroidais ir baigiant pasaulio klimato atšilimu, – poveikį Žemei.

C. F. Belcher veikla buvo pasirinkta dėl veiksmingos informacijos sklaidos, novatoriško ir kūrybiško požiūrio bei puikaus viešinimo per masinės žiniasklaidos priemones. Mokslininkė dalyvavo populiariose televizijos ir radijo laidose, apie ją parašytas ne vienas straipsnis tokiuose leidiniuose kaip „The New York Times“, „The Irish Times ir „Nature“, mokslo populiarinimo straipsnių parašė ir ji pati. Už kūrybišką mokslo viešinimą išgirta ir mokslininkės interneto svetainė. Dr. C. M. Belcher apdovanojimui nominuota kaip Dublino universiteto koledžo (Airija) (2007–2010 m.) bei Edinburgo ir Ekseterio universitetų (JK) (2010–2012 m.) „Marie Curie“ stipendininkė.

Asmuo ryšiams

Ryšių su žiniasklaida atstovė Louise Vennells

Ekseterio universitetas

Tel.: +44(0)1392 722062 / 07827 309332

E. paštas l.vennells@exeter.ac.uk

Inovacijų ir verslumo kategorija. Dr. Sarit Sivan

S. Sivan – Izraelio technologijų instituto „Technion“ (Haifa, Izraelis) biomedicinos inžinerijos departamento vyresnioji mokslo darbuotoja. Ji buvo pasirinkta už novatoriškus medžiagos, padedančios atkurti degeneravusių stuburo diskų biomechaninę funkciją, tyrimus.

Dėl degeneracijos, paprastai atsirandančios žmogui senstant, diskai praranda kai kurias savo biomechanines funkcijas ir tai daro poveikį visam stuburui. Tarpslankstelinių diskų degeneracijos keliamas strėnų skausmas – didžiulė klinikinė ir ekonominė problema. Neretai prireikia ir brangios invazinės chirurgijos.

„Marie Curie“ stipendininkė S. Sivan Oksfordo universitete (JK) sukūrė ir sėkmingai išbandė biologiškai suderinamas gelines medžiagas, kurios, atlikus neinvazinę injekciją, gali atkurti prarastas disko dalis ir funkcijas. Už šį darbą mokslininkė drauge su kolegomis buvo apdovanota leidinio „Orthopedics This Week prizu.

Atrankos komisija gyrė S. Sivan mokslinę kompetenciją, novatoriškumą, verslumą ir gebėjimą komercinti bazinius mokslo rezultatus. Ji jau yra sukūrusi ne vieną inovaciją, užregistravusi įspūdingą skaičių patentų ir prisidėjusi prie klinikinius tyrimus vykdančios įmonės steigimo.

Asmuo ryšiams

Atstovas spaudai Amos Levav

Technion –IIT,

Tel. +972-4-8292734

E. paštas press@tx.technion.ac.il

Talentingo mokslininko kategorija. Dr. Gkikas Magiorkinis

G. Magiorkinio (34) specializacija – virusų, visų pirma hepatito C ir žmogaus imunodeficito virusų, tyrimai. Talentingo mokslininko kategorijos nugalėtoju jis tapo už novatorišką darbą tiriant hepatito C viruso plitimą pasaulyje, apie kurį iki šiol žinota labai nedaug.

Dr. G. Magiorkinis išanalizavo molekulinę šio viruso raidą ir įrodė, kad dažniausiai pasitaikantys hepatito C viruso tipai visame pasaulyje paplito iš karto po Antrojo pasaulinio karo – iš išsivysčiusių šalių į mažiau išsivysčiusias jie pateko per vis dažniau taikytą kraujo perpylimą ir intraveninių narkotikų vartojimą.

Tiksliai atkurti hepatito C viruso istoriją padėjo dvi G. Magiorkinio inovacijos. Pirma, jis išanalizavo tas viruso genomo dalis, kurios ilgainiui labiausiai kito. Antra, jis pritaikė skirtingų genomo dalių molekulinės informacijos lyginamąjį metodą. Mokslininkas paskelbė per 20 mokslo darbų ir komentarų, kai kuriuos iš jų – pasaulinio garso mokslo žurnaluose.

G. Magiorkinis šiuo metu yra „Marie Curie“ stipendininkas, Oksfordo universiteto Zoologijos departamento mokslo darbuotojas ir Šv. kryžiaus koledžo jaunesnysis mokslo darbuotojas. Jis taip pat yra Atėnų universiteto garbės lektorius ir konsultantas virusologijos klausimais. Be minėto projekto, jis dalyvauja dar keliuose mokslinių tyrimų projektuose.

Asmuo ryšiams

Atstovas spaudai Pete Wilton

Oksfordo universitetas

Tel. +44 1865 280528

E. paštas pete.wilton@admin.ox.ac.uk


Side Bar