Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Nikosia/Bryssel 5. marraskuuta 2012

Ensimmäisten Marie Curie -palkinnon voittajien nimet julkaistu

Marie Curie -tiedepalkinnon saajien nimet julkistettiin tänään palkintojenjakotilaisuudessa Kyproksen Nikosiassa. Euroopan komission Marie Curie -tiedepalkinnot erityisen ansiokkaista saavutuksista tutkimuksen alalla jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Kolme palkinnon saajaa ovat Tri Gkikas Magiorkinis Kreikasta ”Lupaava tukijalahjakkuus” ‑palkintoluokassa, Tri Claire Belcher Iso-Britanniasta ”Tiedeviestintä”-palkintoluokassa ja Tri Sarit Sivan Israelista ”Innovointi ja yrittäjyys” -palkintoluokassa (tarkemmat tiedot liitteessä). Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Androulla Vassiliou jakoi palkinnot voittajille. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin konferenssin yhteydessä, jossa pääaiheina ovat Marie Curie -toimien tulevaisuus ja komission ehdottama tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, jonka budjetiksi on esitetty 80 miljardia euroa. Ehdotuksen mukaan Marie Curie ‑toimiin varattaisiin 5,75 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Näillä vuonna 1996 käynnistetyillä toimilla on tähän mennessä tuettu yli 65 000 tutkijan koulutusta, liikkuvuutta ja ammattitaidon kehittämistä.

"Uudella palkinnolla pyritään tuomaan esiin Euroopan lahjakkaimpien nuorten tutkijoiden huippuosaamista. Haluan onnitella voittajia, joista jokaisella on merkittävä vaikutus omalla alallaan. Jatkossakin on tärkeää investoida voimakkaasti eurooppalaiseen tutkimukseen, sillä sen avulla voidaan ratkaista esimerkiksi terveyteen ja ympäristöön liittyviä suuria yhteiskunnallisia haasteita. Lisäksi tutkimuksella on suuri merkitys Euroopan taloudelle. Toivon Marie Curie -palkinnon toimivan rohkaisuna myös muille tutkijoille ja innostavan nuoria – erityisesti tyttöjä – harkitsemaan uraa tieteen alalla,” totesi komissaari.

Gkikas Magiorkinis palkittiin työstään sen jäljittämiseksi, miten Hepatiitti C -virus (HCV) on levinnyt maailmassa. Tämä hengenvaarallinen virus vahingoittaa maksaa, ja sen hyökkäyksen kohteeksi on joutunut noin 150 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Claire Belcher sai palkinnon tutkimuksestaan, joka käsittelee maapallon geologista menneisyyttä ja sen vaikutuksia kasvi- ja eläinkuntaan. Hän on tuonut aihetta suuren yleisön tietoisuuteen esiintymällä säännöllisesti televisiossa ja muissa tiedotusvälineissä. Sarit Sivan on puolestaan kehittänyt innovatiivisen hoidon alaselkäkipuun, joka johtuu selkärangan nikamavälilevyjen rappeutumisesta.

”Kilpailu oli hyvin tiukka, mutta voittajien työn korkea laatu tuo selkeästi esiin Euroopassa tehtävän tutkimuksen potentiaalin ja sen, että tutkijoiden työtä on tuettava myös jatkossa,” totesi valintalautakuntaan kuulunut professori Anne Glover, komission tieteellinen pääneuvonantaja. Kansainväliseen valintalautakuntaan kuului merkittäviä tutkijoita, tiedemiehiä ja asiantuntijoita. Mukana olivat muun muassa professori Pierre Joliot, kuuluisa ranskalainen biologi ja Marie Skłodowska-Curien tyttärenpoika, professori Christopher Pissarides, taloustieteen Nobelin voittaja vuonna 2010, ja Maria Da Graça Carvalho, Euroopan parlamentin jäsen ja Portugalin entinen tiede-, innovointi- ja korkeakoulutusministeri.

Tausta

Marie Curie -palkinnolla tuodaan esiin parhaiden Marie Curie -stipendiaattien saavutuksia kolmessa kilpailuluokassa:

  • Tiedeviestintä

  • Innovointi ja yrittäjyys

  • Lupaava tukijalahjakkuus.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa tutkijoita laajentamaan erityisalaansa innovointiin, yrittäjyyteen ja tiedeviestintään. Sen avulla kohotetaan myös palkittujen tutkijoiden ja heidän korkeakoulujensa profiilia ja lisätään Marie Curie -toimien arvostusta.

Miten voittajat valittiin?

Tiedeyhteisön jäsenet esittivät tutkijoita palkinnon saajiksi. Esittää sai ainoastaan tutkijoita, joiden työtä on rahoitettu nykyisistä tai edellisistä Marie Curie -toimista kuudennen ja seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä (FP6 ja FP7).

Voittajat valitsi tunnetuista asiantuntijoista koostuva valintalautakunta kutakin palkintoluokkaa varten vahvistettujen kriteerien perustella.

Marie Curie -toimet

Marie Curie -toimilla, joille on varattu 4,7 miljardin euron määräraha vuosiksi 2007–2013, tuetaan tutkijoita Euroopassa ohjelmilla, joita hallinnoi Euroopan komission tutkimuksen toimeenpanovirasto. Marie Curie -toimien tuella on vuodesta 1996 lähtien yli 65 000 tutkijaa lähes 130:stä eri maasta voinut kouluttautua tai tehdä tutkimustyötä ulkomaila.

Komissio on ehdottanut Marie Curie -toimien määrärahojen lisäämistä 5,75 miljardiin euroon Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot neuvottelevat nyt komission ehdotuksesta. Ohjelma on saanut nimensä ranskalaispuolalaiselta tutkijalta, joka oli radioaktiivisuuden tutkimuksen edelläkävijä ja löysi poloniumin. Hänet palkittiin Nobel-palkinnolla kaksi kertaa. Vuodesta 2014 alkaen ohjelmasta aletaan käyttää nimeä Marie Skłodowska-Curie -toimet.

Konferenssi ”Marie Skłodowska-Curie -toimet Horisontti 2020 -ohjelmassa. Alueelliset ja kansainväliset vaikutukset”

Konferenssi kokoaa yhteen yli 250 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan Marie Skłodowska-Curie -toimien tulevaisuudesta Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa.

Lisätietoja

Usein kysyttyjä kysymyksiä Marie Curie -toimista (MEMO/12/830)

Euroopan komissio: Marie Curie -toimet

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite: Marie Curie -palkittujen esittelyt

Tri Claire M. Belcher, palkintoluokka ”Tiedeviestintä”

Tri Belcher (34) on maapalloa tutkivan tieteenalan vanhempi luennoitsija Exeterin yliopistossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän tutkii muinaisia luonnossa syntyneitä tulipaloja ja niiden vaikutuksia kasvi- ja eläinkuntaan. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on ymmärtää, kuinka globaalit muutostapahtumat – nopeasti tapahtuvista asteroidien törmäyksistä vuosisatojen kuluessa tapahtuvaan maapallon lämpenemiseen – ovat vaikuttaneet maapallon systeemiin.

Tri Belcherin työ palkittiin sen tavoittavuuden ja innovatiivisen ja luovan lähestymistavan perusteella sekä siksi, että sitä on käsitelty laajasti valtamediassa. Hän on osallistunut suosittuihin televisio- ja radio-ohjelmiin, ja hänen työtään on käsitelty useissa artikkeleissa, muun muassa The New York Times-, The Irish Times- ja Nature-lehdissä. Hän on myös itse ollut mukana laatimassa yleistajuisia tiedeartikkeleita. Tri Belcherin verkkosivuja kiitettiin niiden luovasta tavasta viestiä tieteestä. Tri Belcher palkittiin työstä, jota hän on tehnyt Marie Curie -tutkijana seuraavissa yliopistoissa: University College Dublin, Irlanti (2007–2010), sekä University of Edinburgh ja University of Exeter, Yhdistynyt kuningaskunta (2010–2012).

Yhteyshenkilö:

Louise Vennells, Media Relations Manager

University of Exeter

Puhelin: 44(0)1392 722062 / 07827 309332

Sähköposti: l.vennells@exeter.ac.uk

Tri Sarit Sivan, palkintoluokka ”Innovointi ja yrittäjyys”

Tri Sivan on vanhempi tutkija biolääketieteellisen teknologian laitoksella Technion-Israel Institute of Technology -instituutissa Haifassa (Israel). Hänet palkittiin innovatiivisesta työstä materiaalien parissa, jotka voivat palauttaa selkärangan rappeutuneiden nikamavälilevyjen biomekaanisen toiminnan.

Nikamalevyjen osien asteittaisesta häviämisestä aiheutuva rappeutuma, joka johtuu lähinnä ikääntymisestä, heikentää biomekaanista toimintaa selkärangassa. Alaselkäkivut, jotka aiheutuvat useissa tapauksissa nikamavälilevyjen rappeutumasta, ovat merkittävä sairaanhoidollinen ja taloudellinen ongelma. Kipujen hoitona on usein kallis invasiivinen leikkaus.

Ollessaan Marie Curie -stipendiaattina Oxfordin yliopistossa (Yhdistynyt kuningaskunta) Tri Sivan kehitti ja testasi onnistuneesti biosopeutuvia geelimäisiä materiaaleja, joilla voidaan korvata menetetyt nikamalevyjen osat ja jäljitellä niiden toimintaa. Materiaali viedään paikalleen injektiona, eikä tämä edellytä invasiivista toimenpidettä. Sivan ja hänen kollegansa saivat tästä työstä Orthopedics This Week -lehden myöntämän ”Best Novel Disc Technology” -palkinnon.

Palkintolautakunta kiitti Tri Sivanin tieteellistä asiantuntemusta, innovatiivisuutta, yrittäjäkeskeistä lähestymistapaa ja kykyä hyödyntää perustutkimuksen tuloksia kaupallisesti. Hän on kehittänyt useita innovaatioita ja useita patentteja ja ollut mukana perustamassa yritystä, joka tällä hetkellä suorittaa aihetta koskevaan tutkimuksen liittyviä kliinisiä kokeita.

Yhteyshenkilö:

Amos Levav, Press officer

Technion –IIT,

Puhelin: + 972-4-8292734

Sähköposti: press@tx.technion.ac.il

Tri Gkikas Magiorkinis, palkintoluokka ”Lupaava tukijalahjakkuus”

Tri Magiorkinis (34) on erikoistunut ihmisissä esiintyvien virusten – erityisesti hepatiitti C -viruksen (HCV) ja ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) – tutkimukseen. Hänet valittiin lupaavimmaksi tutkijalahjakkuudeksi innovatiivisen työn perusteella, joka koski HCV:n aiemmin tuntemattoman leviämispolun jäljittämistä maailmassa.

Tri Magiorkinis analysoi HCV:n molekyylisekvenssejä osoittaen, että yleisimmät HCV-tyypit levisivät maailmanlaajuisesti pian toisen maailmansodan jälkeen edeten kehittyneistä maista kehitysmaihin. Tämä leviäminen tapahtui samaan aikaan, kun veren siirrot ja suonensisäisten huumeiden käyttö lisääntyivät.

Tri Magiorkinis otti käyttöön kaksi innovaatiota, joiden avulla HCV:n historia voitiin rekonstruoida tarkasti. Ensiksi hän analysoi ajan mittaan eniten muuttuvat viruksen genomin osat. Sen jälkeen hän käytti uutta menetelmää yhdistääkseen genomin eri osista saadut molekyylitason tiedot. Hän on julkaissut yli 20 artikkelia ja kannanottoa, joista osa on ilmestynyt johtavissa tiedelehdissä.

Tri Magiorkinis on tällä hetkellä Marie Curie -stipendiaattina Oxfordin yliopiston eläintieteen laitoksella ja nuorempana tutkijana St Cross Collegessa Oxfordin yliopistossa. Hän luennoi ja toimii virologian neuvonantajana myös Ateenan yliopistossa ja on mukana useissa tutkimushankkeissa.

Yhteyshenkilö:

Pete Wilton, Press officer

Oxford University

Puhelin: +44 1865 280528

Sähköposti: pete.wilton@admin.ox.ac.uk


Side Bar