Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Nicosia/Bruxelles, den 5. november 2012

Navnene på de første vindere af Marie Curie-prisen bekendtgjort

Navnene på de første vindere af Europa-Kommissionens nye Marie Curie-pris for fremragende resultater inden for forskning blev i dag bekendtgjort ved en ceremoni i Nicosia på Cypern. De tre vindere (nærmere oplysninger i bilaget) er dr. Gkikas Magiorkinis fra Grækenland i kategorien "lovende forskningstalent", dr. Claire Belcher fra Det Forenede Kongerige i kategorien "videnskabsformidling" og dr. Sarit Sivan fra Israel i kategorien "innovation og iværksætterkultur". Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, overrakte de tre vindere et trofæ ved ceremonien. Dette sker i forbindelse med en konference, der fokuserer på fremtidige Marie Curie-aktioner og Horisont 2020, som er et program for investeringer i forskning og innovation med en budgetramme på 80 mia. EUR, som Kommissionen har fremsat forslag om. I henhold til forslaget skal der afsættes 5,75 mia. EUR til Marie Curie-aktioner i 2014-2020. Under ordningen er der blevet ydet støtte til over 65 000 forskeres uddannelse, mobilitet og udvikling af kvalifikationer siden lanceringen i 1996.

"Vi har oprettet denne nye pris for at sætte fokus på Europas bedste unge forskeres fremragende resultater og talent. Jeg vil gerne lykønske vinderne, der hver især har gjort indtryk inden for deres respektive områder. Det er afgørende, at vi fortsat investerer massivt i europæisk forskning, som bidrager til at løse store samfundsmæssige problemer på områder som sundhed og miljø, og som også er af stor betydning for den europæiske økonomi. Jeg håber, at Marie Curie-prisen vil tilskynde og inspirere andre forskere og flere unge – især piger – til at overveje en karriere inden for videnskab", sagde kommissæren.

Gkikas Magiorkinis fik prisen for sit arbejde med sporing af, hvordan hepatitis C-virus (HCV) har bredt sig over hele verden. Den livstruende virus angriber leveren, og ca. 150 millioner mennesker på verdensplan er ramt. Claire Belcher anerkendes for sine undersøgelser af jordens geologiske fortid og dens konsekvenser for dyre- og plantelivet - et emne, som har fået større opmærksomhed på grund af hendes medvirken i tv-programmer og optræden i medierne. Sarit Sivan har udviklet en innovativ behandling af lændesmerter, der skyldes degeneration af bruskskiver i rygsøjlen.

"Konkurrencen om prisen var meget hård, men den høje kvalitet af vindernes arbejde viser klart potentialet i europæisk forskning og nødvendigheden af fortsat at støtte de mange talenter", sagde professor Anne Glover, Europa-Kommissionens ledende videnskabelige rådgiver og medlem af juryen. Medlemmerne af den internationale jury bestående af fremtrædende akademikere, videnskabsfolk og eksperter omfattede professor Pierre Joliot, en anerkendt fransk biolog og barnebarn af Marie Skłodowska-Curie, professor Christopher Pissarides, vinder af Nobelprisen i økonomi i 2010, og Maria Da Graça Carvalho, medlem af Europa-Parlamentet og tidligere minister for videnskab, innovation og videregående uddannelse i Portugal.

Baggrund

Marie Curie-prisen gives for resultater opnået af de bedste støttemodtagere under Marie Curie-aktionerne inden for følgende tre kategorier:

  • videnskabsformidling

  • innovation og iværksætterkultur

  • lovende forskningstalent.

Formålet med prisen er at tilskynde forskere til at udvide deres ekspertiseområde til innovation, iværksætterkultur og videnskabsformidling. Det vil også øge synligheden af de vindende forskere og deres værtsinstitutioner og samtidig give Marie Curie-aktioner øget prestige.

Hvordan blev prisvinderne valgt?

Nomineringerne blev foretaget af medlemmer af forskersamfundet. De var begrænset til nuværende og tidligere forskere, som har deltaget i Marie Curie-aktioner og modtaget støtte under det 6. og 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP6 og FP7).

Vinderne blev udvalgt af en jury bestående af fremtrædende eksperter på grundlag af et sæt kriterier for hver kategori.

Marie Curie-aktioner

Marie Curie-aktionerne, som har et budget på 4,7 mia. EUR i 2007-2013, fremmer forskerkarrierer i Europa gennem ordninger, der forvaltes af Europa-Kommissionens Forvaltningsorgan for Forskning. Marie Curie-aktionerne har siden 1996 gjort det muligt for mere end 65 000 forskere fra næsten 130 forskellige lande at uddanne sig eller forske i udlandet.

Kommissionen har foreslået at øge finansieringen til Marie Curie-aktionerne til 5,75 mia. EUR under Horisont 2020. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne fører nu forhandlinger om Kommissionens forslag. Ordningen er opkaldt efter den fransk-polske videnskabskvinde, der vandt Nobelprisen to gange og var foregangskvinde inden for forskning i radioaktivitet og opdagede polonium. Fra 2014 vil fondens navn blive ændret til Marie Skłodowska-Curie-aktioner.

"Marie Skłodowska-Curie-aktioner under Horisont 2020. Konference om regionale og internationale virkninger"

Konferencen, som samler over 250 eksperter og politiske beslutningstagere, vil fokusere på fremtidige Marie Skłodowska-Curie-aktioner under Horisont 2020.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om Marie Curie-aktioner (MEMO/12/830)

Europa-Kommissionen: Marie Curie-aktioner

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag: Profiler af Marie Curie-prisvinderne

Dr. Claire M. Belcher, "videnskabsformidling"

Dr. Belcher (34) er lektor i Earth System Science ved University of Exeter, Det Forenede Kongerige. Hun studerer naturlig ild i fortiden og dens konsekvenser for dyre- og plantelivet. Hun søger med sin forskning at kaste lys over, hvordan begivenheder, der har medført ændringer på globalt plan - fra de øjeblikkelige virkninger af asteroider til global opvarmning i løbet af århundreder - har påvirket jordens system.

Dr. Belchers arbejde blev udvalgt på grund af rækkevidden, den innovative og kreative tilgang og den fremragende dækning i de almindelige medier. Hun har deltaget i populære tv-programmer og radioudsendelser og er blevet omtalt i en lang række artikler, herunder i The New York Times, The Irish Times og Nature, og hun har selv bidraget med populærvidenskabelige artikler. Dr. Belchers websted blev rost for sin kreativitet inden for videnskabsformidling. Dr. Belcher blev nomineret for sit arbejde som Marie Curie-stipendiat på University College Dublin, Irland (2007-2010), og på University of Edinburgh og University of Exeter, Det Forenede Kongerige (2010-2012).

Kontaktperson:

Louise Vennells, medieansvarlig

University of Exeter

Tlf.: 44(0)1392 722062 / 07827 309332

E-mail: l.vennells@exeter.ac.uk

Dr. Sarit Sivan, "innovation og iværksætterkultur"

Dr. Sivan er seniorforsker ved afdelingen for biomedicinsk teknik på Technion-Israel Institute of Technology, Haifa (Israel). Hun blev valgt for sit nyskabende arbejde inden for materialer, som kan genskabe den biomekaniske funktion i degenererede bruskskiver i rygsøjlen.

Degeneration af bruskskiver forårsaget af gradvist tab af nogle af deres hovedelementer, hovedsagelig som følge af aldring, fører til en forringelse af den biomekaniske funktion, hvilket påvirker rygsøjlen. Lændesmerter, der hovedsageligt skyldes degeneration af intervertebralskiven, er et klinisk og økonomisk problem af et enormt omfang. Det behandles ofte ved hjælp af dyr og invasiv kirurgi.

Under sit Marie Curie-stipendiat på University of Oxford (Det Forenede Kongerige) udviklede dr. Sivan biokompatible geléagtige materialer, som blev underkastet vellykkede test. Ved hjælp af en ikke-invasiv injektion kan de elementer af bruskskiverne, der er mistet, erstattes og deres funktionsmåde efterlignes. For dette arbejde modtog hun og hendes kolleger prisen for "Best Novel Disc Technology" fra Orthopedics This Week.

Juryen roste Dr. Sivans videnskabelige ekspertise, innovative tilgang, iværksætterånd og hendes evne til at udnytte resultaterne af grundvidenskab kommercielt. Hun udviklede en række nyskabelser og et imponerende antal patenter og bidrog til oprettelsen af en virksomhed, som for øjeblikket gennemfører kliniske forsøg inden for relateret forskning.

Kontaktperson:

Amos Levav, pressesekretær

Technion –IIT,

Tlf.: + 972-4-8292734

E-mail: press@tx.technion.ac.il

Dr. Gkikas Magiorkinis, "lovende forskningstalent"

Dr. Magiorkinis (34) har specialiseret sig i studiet af menneskelige vira – navnlig hepatitis C-virus (HCV) og human immundefekt virus (HIV). Han blev valgt som det mest lovende forskningstalent for sit innovative arbejde med sporing af spredningen af HCV overalt på kloden, et helt nyt forskningsområde.

Dr. Magiorkinis analyserede HCV's molekylesekvenser og påviste for første gang, at de mest udbredte HCV-typer spredte sig til hele verden kort efter anden verdenskrig - fra industrilandene til udviklingslandene - hvilket faldt sammen med en større udbredelse af blodtransfusioner og stiknarkomani.

Dr. Magiorkinis indførte to nyskabelser, der muliggjorde en præcis rekonstruktion af HCV's historie. For det første analyserede han dele af det virusgenom, der ændrede sig mest over tid. For det andet anvendte han en ny metode til at kombinere molekylære oplysninger fra forskellige dele af genomet. Han har offentliggjort mere end 20 afhandlinger og kommentarer, nogle af dem i førende videnskabelige tidsskrifter.

Dr. Magiorkinis er i øjeblikket Marie Curie-forskningsstipendiat ved afdelingen for zoologi og forskningsstipendiat ved St Cross College, begge på University of Oxford. Han er æresforelæser og konsulent i virologi ved universitetet i Athen og er involveret i en række forskningsprojekter.

Kontaktperson:

Pete Wilton, pressesekretær

Oxford University

Tlf.: +44 1865 280528

E-mail: pete.wilton@admin.ox.ac.uk


Side Bar