Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Nikósie/Brusel 5.11.2012

Známe první vítěze ceny Marie Curie

Na slavnostním ceremoniálu v kyperské Nikósii dnes poprvé Evropská komise udílela cenu Marie Curie za vynikající výsledky ve výzkumu. Cenu získali tito tři laureáti (podrobnosti v příloze): Dr. Gkikas Magiorkinis z Řecka v kategorii pro nadějné mladé vědce (Promising Research Talent), Dr. Claire Belcherová ze Spojeného království za zprostředkování vědy veřejnosti (Communicating Science) a Dr. Sarit Sivanová z Izraele za inovace a podnikání (Innovation and Enterpreneurship). Vítězové si cenu převzali z rukou komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou na slavnostním ceremoniálu. Událost navazuje na konferenci zaměřenou na budoucnost akcí Marie Curie a programu Horizont 2020, dvou programů investic do výzkumu a inovací navržených Komisí v celkové hodnotě 80 miliard EUR. Podle návrhu by měly akce Marie Curie v období 2014-2020 obdržet více než 5,75 miliard EUR. Celkově program od svého spuštění v roce 1996 přispěl k odborné přípravě, mobilitě a rozvoji dovedností více než 65 000 výzkumných pracovníků.

„Tato nová cena vznikla se záměrem poukázat na to, jak výjimeční a talentovaní jsou mladí evropští výzkumní pracovníci. Ráda bych pogratulovala vítězům k tomu, že se jim podařilo prosadit se ve svých oborech. Je třeba i nadále investovat do evropského výzkumu, který jednak pomáhá vyřešit problémy, kterým čelí naše společnost například v oblasti zdravotní péče a životního prostředí, ale který je také důležitý pro evropskou ekonomiku. Doufám, že cena Marie Curie povzbudí i ostatní výzkumné pracovníky a inspiruje další mladé lidi, zejména dívky, ke kariéře v oblasti vědy,“ uvedla komisařka.

Gkikas Magiorkinis získal vyznamenání za svou práci na výzkumu způsobu šíření viru hepatitidy C ve světě. Tento životu nebezpečný virus napadá játra a dotýká se asi 150 milionů lidí po celém světě. Claire Belcherové se uznání dostalo za studii o geologické minulosti Země a jejího dopadu na rostlinné a živočišné druhy. Toto téma zároveň Belcherová popularizuje během svých pravidelných vystoupení v televizi a v médiích. Sarit Sivanová vyvinula inovativní léčbu bolesti dolní části zad vzniklé následkem degenerace meziobratlových plotének.

„Výsledky soutěže byly velmi těsné a vysoká kvalita práce vítězů dokazuje, jak velký potenciál má evropský výzkum a jak důležité je pokračovat v jeho podpoře,“ okomentovala výsledky profesorka Anne Gloverová, členka poroty a hlavní poradkyně Evropské komise pro oblast vědy. V mezinárodní porotě zasedali přední akademičtí pracovníci, vědci a odborníci, mezi jinými profesor Pierre Joliot, známý francouzský biolog a vnuk Marie Skłodowské-Curie, profesor Christopher Pissarides, vítěz Nobelovy ceny v oboru ekonomie za rok 2010, nebo Maria da Graça Carvalhová, poslankyně Evropského parlamentu a bývalá portugalská ministryně pro vědu, inovace a vyšší vzdělávání.

Souvislosti

Cena Marie Curie je určena nejlepším z těch, kteří v minulosti získali grant v rámci akcí Marie Curie, a udílí se ve třech kategoriích:

  • Zprostředkování vědy veřejnosti;

  • Inovace a podnikání;

  • Nadějný mladý vědec.

Cílem soutěže je podpořit vědce v rozšiřování jejich pole působnosti o inovace, podnikavost a schopnost zprostředkování výsledků svého bádání veřejnosti. Snaží se rovněž zvýšit prestiž jak oceněných vědců a jejich hostitelských institucí, tak zároveň i akcí Marie Curie.

Jak se výherci vybírají?

Nominace vznesli členové výzkumné obce. Omezili se na vědce, kterým akce Marie Curie v minulosti nebo v současnosti udělily granty v rámci 6. a 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (6. RP a 7. RP).

Vítěze vybrala porota složená z významných odborníků na základě souboru kritérií platných pro každou z kategorií.

Akce Marie Curie

Akce Marie Curie, na které byl v letech 2007-2013 vyčleněn rozpočet ve výši 4,7 miliardy EUR, podporují kariérní rozvoj v oblasti výzkumu v Evropě prostřednictvím projektů spravovaných Výkonnou agenturou pro výzkum zřízenou Evropskou komisí. Od roku 1996 umožnily akce Marie Curie odbornou přípravu a provádění výzkumu v zahraničí více než 65 000 výzkumných pracovníků z téměř 130 různých zemí.

V rámci programu Horizont 2020 navrhla Komise zvýšit financování akcí Marie Curie na 5,75 miliardy EUR. Tento návrh nyní projednává Evropský parlament a členské státy. Program je pojmenován po dvojnásobné laureátce Nobelovy ceny, francouzsko-polské vědkyni, průkopnici výzkumu na poli radioaktivity a objevitelce polonia, Marii Skłodowské-Curie. Od roku 2014 bude fond přejmenován na akce Marie Skłodowské-Curie.

Akce Marie Skłodowské-Curie v Horizontu 2020. Konference o místním a mezinárodním dopadu

Konference, jíž se účastní přes 250 odborníků a tvůrců politik, se soustředí na budoucnost akcí Marie Skłodowské-Curie v rámci programu Horizont 2020.

Další informace

Časté otázky o akcích Marie Curie (MEMO/12/830)

Evropská komise: Akce Marie Curie

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Příloha: Profily výherců cen Marie Curie

Dr. Claire M. Belcherová, kategorie „Communicating Science“

Dr. Claire Belcherová (34) přednáší o zemském systému na univerzitě v Exeteru ve Spojeném království. Věnuje se studiu pravěkých přírodní požárů a jejich vlivu na život rostlin a živočichů. Ve svém zkoumání se snaží zachytit, jak události s celoplanetárním významem, například náhlý dopad asteroidu nebo globální oteplování, ovlivňují zemský systém.

Práce doktorky Belcherové byla vybrána pro její praktický dosah, inovativní a kreativní přístup a výbornou prezentaci v hlavních sdělovacích prostředcích. Hostovala v populárních programech v televizi i rádiu a objevila se v mnoha časopisech a novinách, např. v The New York Times, The Irish Times nebo Nature. Je zároveň autorkou populárně vědeckých článků v těchto periodicích. Ocenění jí přinesla i její internetová prezentace, která kreativním způsobem zprostředkovává vědu. Na cenu Marie Curie byla nominována za svou práci v rámci programu Marie Curie na University College v irském Dublinu (2007–2010), a na univerzitě v Edinburghu a univerzitě v Exeteru ve Spojeném království (2010–2012).

Kontakt:

Louise Vennellsová, manažerka pro kontakt s médii

University of Exeter

Tel.: +44 (0)1392722062 / 07827309332

E-mail: l.vennells@exeter.ac.uk

Dr. Sarit Sivanová, kategorie „Innovation and Enterpreneurship“

Dr. Sarit Sivanová se věnuje výzkumu na katedře biomedicínského inženýrství na Technion-Israel Institute of Technology v izraelské Haifě. Ocenění jí přineslo její úsilí v oblasti výzkumu materiálů, které mohou obnovit biomechanickou funkci degenerovaných páteřních plotének.

Degenerace plotének, způsobená postupným vytrácením jejich hlavních složek zejména v důsledku stárnutí, vede ke snížení biomechanických funkcí ovlivňujících páteř. Bolesti v dolní části zad, které jsou často právě výsledkem degenerace meziobratlových plotének, působí jak klinické, tak i ekonomické problémy. Ošetření je často nákladné a vyžaduje invazivní chirurgický zákrok.

Během své stáže v rámci akcí Marie Curie na Oxfordské univerzitě ve Spojeném království vynalezla a úspěšně otestovala biokompatibilní gelovitý materiál, který je do těla vpraven neinvazivní injekcí a může nahradit a napodobit funkci mizejících složek plotének. Za tento úspěch získala spolu se svými kolegy od Orthopedics This Week ocenění pro nejlepší nové technologie náhrad plotének.

Porota chválila především odbornou způsobilost Sivanové, její inovaci, podnikatelský přístup a schopnost komerčního využití základních vědeckých objevů. Je autorkou několika inovativních řešení, držitelkou mnoha patentů, přispěla také ke vzniku podniku, který se momentálně zabývá klinickými hodnoceními v souvisejícím výzkumu.

Kontakt:

Amos Levav, tiskový mluvčí

Technion – IIT,

Tel.: +972 48292734

E-mail: press@tx.technion.ac.il

Dr. Gkikas Magiorkinis, kategorie „Promising Research Talent“

Dr. Gkikas Magiorkinis (34) se specializuje na studium lidských virů, zejména na virus hepatitidy C (HCV) a virus lidské imunodeficience (HIV). Ocenění pro mladé nadějné vědce získal za inovativní způsob sledování rozšíření HCV ve světě.

Dr. Magiorkinis podrobil molekulární sekvence HCV analýze, která poprvé dokázala, že nejrozšířenější druhy HCV se po světě rozšířily brzy po 2. světové válce z rozvinutých do rozvojových zemí, a to v době, kdy zároveň docházelo k rozšíření krevních transfuzí a nitrožilního užívání drog.

Dr. Magiorkinis zavedl dvě inovace, které umožnily přesnou rekonstrukci historie viru HCV. Nejprve analyzoval části genomu viru, které se v průběhu času nejvíce změnily, a poté použil inovativní metodu kombinace molekulárních údajů z různých částí genomu. Je autorem více než 20 prací a komentářů, z nichž některé se objevily v předních vědeckých časopisech.

V současné době působí v rámci akcí Marie Curie na Oxfordské univerzitě jako výzkumný pracovník na katedře zoologie a jako asistent výzkumu na St Cross College. Je také čestným profesorem a poradcem v oblasti virologie na univerzitě v Aténách a podílí se na několika výzkumných projektech.

Kontakt:

Pete Wilton, tiskový mluvčí

Oxford University

Tel.: +44 1865280528

E-mail: pete.wilton@admin.ox.ac.uk


Side Bar