Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2012

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό καθεστώς τραπεζικών εγγυήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, κυπριακό καθεστώς κρατικών εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Σκοπός του καθεστώτος αυτού είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των επιλέξιμων πιστωτικών ιδρυμάτων σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση. Τούτο θα συμβάλει ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου χωρίς να προκληθούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Κύπρος κοινοποίησε σχέδια για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικών εγγυήσεων για πιστωτικά ιδρύματα. Οι εγγυήσεις θα καλύπτουν, έναντι αμοιβής και των κατάλληλων εξασφαλίσεων, νέα δάνεια που θα συναφθούν και/ή νέα ομόλογα που θα εκδοθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, με διάρκεια έως πέντε ετών.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις που έχει εκδώσει σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ. IP/08/1495, IP/10/1636), ιδίως δε με τους κανόνες που έχει θεσπίσει για τον καθορισμό αντιτίμου και τους όρους για τις κρατικές εγγυήσεις (βλ. IP/11/1488). Το μέτρο είναι στοχοθετημένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής. Ειδικότερα, το καθεστώς είναι ανοικτό σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων τραπεζών και των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι δικαιούχοι πρέπει να καταβάλλουν αμοιβή η οποία είναι ευθυγραμμισμένη προς τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πέραν τούτου, οι δικαιούχοι θα υπόκεινται σε δεσμεύσεις ως προς τη συμπεριφορά τους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάχρηση της κρατικής στήριξης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά την επέκταση και την εμπορική στρατηγική, καθώς και όρους όσον αφορά τις αμοιβές του προσωπικού και την καταβολή επιμισθίων (bonus). Τέλος, η Κύπρος δεσμεύθηκε να κοινοποιεί σχέδια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που κάνουν έντονη χρήση του καθεστώτος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω καθεστώς εγγυήσεων αποτελεί κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία της Κύπρου και, ως τέτοιο, είναι συμβατό με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή έχει εγκρίνει, για περιόδους έξι μηνών, καθεστώτα εγγυήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τραπεζών, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει τους όρους αναλόγως, σύμφωνα με τους έκτακτους κανόνες της περί κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με άλλες πρόσφατες αποφάσεις (βλ. IP/11/673), στις οποίες αυτές οι περίοδοι των έξι μηνών ορίζονται ως το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους, το κυπριακό καθεστώς εγκρίνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.35499 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρούνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar