Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. novembra 2012

Digitalna agenda: Komisija odprla pot za tehnologije četrte generacije v Evropi

Evropska komisija je danes sprejela sklep, s katerim bo portfelju radiofrekvenčnega spektra za tehnologije četrte generacije (4G), npr. LTE (ang. Long Term Evolution), okrog pasu 2 GHz dodala 120 MHz. Ta pas se trenutno uporablja samo za brezžične komunikacije UMTS (univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem), znane tudi kot omrežja 3G. Sklep države članice obvezuje, da zadevni spekter odprejo najpozneje do 30. junija 2014, in določa usklajene tehnične pogoje za soobstoj različnih tehnologij. EU bo imela tako za visokohitrostne brezžične širokopasovne storitve na voljo do dvakrat toliko spektra kot Združene države, tj. približno 1 000 MHz.

Sklep Komisije mobilnim operaterjem zagotavlja, da bodo lahko pogosteje vlagali v izboljšana mobilna omrežja, kar bo koristilo celotnemu gospodarstvu, potrošnikom pa sčasoma hitrejši prenos podatkov in več širokopasovnih storitev. Izboljšani dostop do spektra za tehnologije 4G bo pomembno prispeval k doseganju cilja digitalne agende za širokopasovne povezave, tj. univerzalne pokritosti s širokopasovnimi povezavami z najmanj 30 Mb/s do leta 2020 po vsej EU (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Ta dodatni spekter za 4G v Evropi pomeni, da bomo lahko bolje zadovoljili spreminjajoče in hitro rastoče povpraševanje po širokopasovnih storitvah. Želim si, da bi države članice hitro spremenile obstoječe licence. Hitrejše brezžične povezave v Evropi bodo namreč koristile nam vsem.“

Sklep predpisuje usklajeno liberalizacijo pasu 2 GHz (1920–1980 MHz v paru z 2110–2170 MHz) v vseh državah članicah, s čimer bi pri prihodnji uporabi tega pasu preprečili razdrobljenost notranjega trga.

Uvedba prožne uporabe radiofrekvenčnih pasov z odpravljanjem tehnoloških omejitev predstavlja stroškovno učinkovit način za vzpostavitev napredne brezžične infrastrukture glede na povpraševanje na trgu.

Ozadje

Radiofrekvenčni spekter je izredno dragocena, vendar vse bolj omejena dobrina. Njegov družbeno-gospodarski pomen se je izjemno povečal, saj so brezžične storitve, kot sta širokopasovni dostop in internet stvari, vedno bolj prisotne na vseh gospodarskih in družbenih področjih. Strokovnjaki iz panoge predvidevajo, da se bo svetovni mobilni podatkovni promet do leta 2015 letno povečal za 26 %. Do takrat naj bi se bilo mogoče na internet povezati z več kot sedmimi milijardami telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav.

Izjemno hitro naraščajoči brezžični podatkovni promet in pomanjkanje prostega spektra zahtevata pametnejši pristop za upravljanje radiofrekvenčnega spektra. Ta mora vključevati boljšo uporabo že uporabljenih radiofrekvenčnih pasov, na primer z odpravljanjem tehnoloških omejitev in souporabo spektra.

Parni prizemni pas 2 GHz (1920–1980 MHz v paru z 2110–2170 MHz) se običajno uporablja za komunikacije UMTS (omrežja 3G) na podlagi tako imenovane odločbe UMTS, ki je bila sprejeta leta 1999 ter s katero se je v EU začelo usklajeno in postopno uvajanje UMTS do 1. januarja 2002.

Pri izvajanju programa za politiko radiofrekvenčnega spektra, zlasti pri doseganju cilja najmanj 1 200 MHz za brezžične širokopasovne storitve, sta vodenje inventarja uporabe spektra ter prožna in skupna uporaba spektra prednostni nalogi evropske reforme spektra, s katero naj bi se spodbudile inovacije, učinkovita uporaba in naložbe.

Zato sklep Komisije določa prožno uporabo pasov 1920–1980 MHz in 2110–2170 MHz za elektronske komunikacijske storitve v EU, ki temeljijo na naprednih brezžičnih tehnologijah, kot so tehnologija LTE in druge napredne tehnologije. Kot kaže razvoj v panogi, te tehnologije veliko uporabnikom istočasno omogočajo prenos 30 Mbps ter tako potrošnikom zagotavljajo dostop do visokohitrostnih širokopasovnih storitev po konkurenčnih cenah.

Komisija proučuje tudi s tem povezani nadaljnji ukrep o neparnem prizemnem spektru 2 GHz (1900–1920 MHz in 2010–2025 MHz), ki je trenutno razporejen za omrežja UMTS, vendar se v EU ne uporablja. S takšno pobudo naj bi zagotovila učinkovito uporabo neparnih pasov ter tako kar najbolj koristila gospodarstvu, družbi in okolju. Pri tem naj bi preučila alternativne uporabe za prizemne mobilne širokopasovne storitve in obstoječe pravice do uporabe. Komisija je v zvezi s tem že pooblastila CEPT (Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav), da preuči primerne uporabe ter pripravi ustrezne tehnične pogoje in dogovore o souporabi.

Uporabne povezave

Sklep Komisije

Odločba o UMTS

Spletna stran za politiko radiofrekvenčnega spektra

Pooblastilo CEPT o neparnem prizemnem pasu 2 GHz

Spletna stran Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterju

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar