Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 5. novembris

Digitalizācijas programma: Komisijas lēmums paver ceļu 4G ieviešanai Eiropā

Eiropas Komisija šodien pieņēma lēmumu pievienot vēl 120 MHz radiofrekvenču spektram, kas atvēlēts 4G tehnoloģijām, piemēram, LTE (Long Term Evolution), ap 2 GHz frekvenču joslu. Šo joslu patlaban izmanto vienīgi UMTS (Universālā mobilo telesakaru sistēma) bezvadu sakariem, ko dēvē par 3G tīkliem. Lēmumā dalībvalstīm noteikts pienākums vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam atvērt attiecīgo frekvenču spektru un paredzēti harmonizēti tehniskie nosacījumi, kas ļauj līdzāspastāvēt dažādām tehnoloģijām. Tādējādi Eiropas Savienībā ātrdarbīgiem bezvadu platjoslas sakariem tagad būs pieejams līdz pat divreiz lielāks frekvenču spektra apjoms nekā ASV, proti, aptuveni 1000 MHz.

Komisijas lēmums nozīmē to, ka mobilo sakaru operatoriem būs plašākas iespējas ieguldīt mobilo sakaru tīklu uzlabošanā, dodot labumu ekonomikai kopumā, un ka patērētājiem laika gaitā kļūs pieejams lielāks datu pārsūtīšanas ātrums un plašāks platjoslas sakaru pakalpojumu klāsts. Frekvenču spektra plašāka pieejamība 4G tehnoloģijām būs nozīmīgs devums Digitalizācijas programmas platjoslas sakaru mērķa īstenošanā – līdz 2020. gadam panākt, ka visā ES pieejams platjoslas pārklājums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Šis papildu radiofrekvenču spektrs, kas Eiropā atvēlēts 4G vajadzībām, nozīmē to, ka ir iespējams sekmīgāk apmierināt mainīgo un strauji augošo pieprasījumu pēc platjoslas sakaru pakalpojumiem. Es vēlētos, lai dalībvalstis nevilcinoties veiktu pašreizējo licenču apmaiņu. Mēs visi būsim tikai ieguvēji, ja bezvadu savienojumi Eiropā kļūs ātrāki."

Šis lēmums paredz 2 GHz joslas (1920-1980 MHz pārī ar 2110-2170 MHz) harmonizētu liberalizāciju visās dalībvalstīs, izvairoties no iekšējā tirgus sadrumstalotības šīs joslas turpmākā izmantošanā.

Ar tehnoloģiju ierobežojumu novēršanu ieviešot vairāk pielāgojamības spektra joslu izmantošanā, rodams rentabls veids, kā izvērst mūsdienīgu bezvadu infrastruktūru, atbildot uz tirgū valdošo pieprasījumu.

Vispārīga informācija

Radiofrekvenču spektrs ir ārkārtīgi vērtīgs, bet arvien ierobežotāks resurss. Tā sociālekonomiskais svarīgums ir krasi palielinājies, bezvadu sakaru pakalpojumiem, piemēram, platjoslas piekļuvei un "lietiskajam internetam", izplatoties visās uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves jomās. Nozares avoti prognozē, ka globālais mobilo datu plūsmas apjoms līdz 2015. gadam ik gadu palielināsies par 26 %. Līdz tam laikam vairāk nekā 7 miljardi tālruņu, planšetdatoru un citu mobilo ierīču būs savienojamas ar internetu.

Bezvadu datu plūsmas sprādzienveidīgais pieaugums līdz ar brīva frekvenču spektra nepietiekamību liek rast viedu risinājumu spektra pārvaldības jautājumiem. Tam būtu jāietver jau pieejamo frekvenču joslu optimālāks izmantojums, piemēram, novēršot tehnoloģiju ierobežojumus un veicinot frekvenču spektra koplietošanu.

Sapārotā zemes 2 GHz josla (1920-1980 MHz pārī ar 2110-2170 MHz) parasti tikusi izmantota UMTS sakariem (3G tīkliem) saskaņā ar tā dēvēto UMTS lēmumu, kas pieņemts 1999. gadā un ar ko aizsāka UMTS saskaņotu un pakāpenisku ieviešanu ES līdz 2002. gada 1. janvārim.

Īstenojot radiofrekvenču spektra politikas programmu un it sevišķi tiecoties sasniegt mērķi − vismaz 1200 MHz bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumiem, frekvenču spektra inventarizācija un frekvenču spektra elastīga koplietošana ir prioritātes ES frekvenču spektra reformā, kuras mērķis ir veicināt jauninājumus, izmantošanas efektivitāti un ieguldījumus.

Tāpēc Komisijas lēmumā paredzēta 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz joslas elastīga izmantošana elektronisko sakaru pakalpojumiem Eiropas Savienībā, pamatojoties uz mūsdienīgām bezvadu tehnoloģijām, kā LTE un turpmākām progresīvām tehnoloģijām. Nozares attīstība liecina, ka šīs tehnoloģijas aizvien labāk spēj piedāvāt ātrumu 30 Mb/s aizvien lielākam skaitam lietotāju vienlaicīgi, tādējādi darot patērētājiem pieejamus ātrdarbīgus platjoslas sakarus par konkurētspējīgām cenām.

Komisija arī apsver turpmāku pasākumu, kas skartu nesapāroto zemes 2 GHz frekvenču spektru (1900-1920 MHz un 2010-2025 MHz), kas patlaban ir iedalīts izmantošanai UMTS tīkliem, bet palicis neizmantots visā ES. Šādas ierosmes mērķis būs nodrošināt nesapāroto joslu efektīvu izmantošanu, kas būtu visizdevīgākā no ekonomikas, sociālā un vides viedokļa, izskatot alternatīvus lietojumus zemes mobilajos platjoslas sakaros un ņemot vērā pastāvošās izmantošanas tiesības. Šādā nolūkā Komisija jau pilnvarojusi CEPT (Eiropas pasta un telekomunikāciju pārvalžu konference) izpētīt piemērotus lietojumus un izstrādāt attiecīgus tehniskus nosacījumus un koplietošanas kārtību.

Noderīgas saites

Komisijas lēmums

UMTS lēmums

Radiofrekvenču spektra politikas vietne

Pilnvarojums CEPT par nesapāroto zemes 2 GHz joslu

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvītošanai

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar