Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 5 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisijos sprendimas tiesia kelią 4G ryšiui Europoje

Europos Komisija šiandien nusprendė apie 2 GHz juostą skirti dar 120 MHz radijo spektro 4G technologijoms, tokioms kaip LTE (angl. Long Term Evolution). Šiuo metu ši juosta naudojama tik UMTS (Universaliosios mobiliųjų telekomunikacijų sistemos) belaidžiam ryšiui – 3G tinklams. Sprendimu valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. leisti naudoti atitinkamą spektro dalį ir nustatomos suderintos techninės sąlygos, kuriomis užtikrinama skirtingų technologijų įrenginių bendraveikos galimybė. Remiantis šiuo sprendimu ES sparčiajam belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui bus galima naudoti beveik dvigubai daugiau spektro nei JAV, t. y. apie 1000 MHz.

Taikant Komisijos sprendimą judriojo ryšio operatoriai turės daugiau galimybių investuoti į geresnius judriojo ryšio tinklus, o tai naudinga visai ekonomikai, be to, ilgainiui paspartės duomenų perdavimas ir vartotojams bus siūloma daugiau plačiajuosčio ryšio paslaugų. Užtikrinus, kad spektrą būtų lengviau naudoti 4G technologijoms, bus labai prisidėta prie Skaitmeninėje darbotvarkėje iškelto plačiajuosčio ryšio plėtros tikslo, kad iki 2020 m. visi europiečiai galėtų naudotis bent 30 Mb/s plačiajuosčiu ryšiu (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Europoje 4G technologijoms skirdami papildomai spektro galėsime geriau patenkinti kintančią ir sparčiai augančią plačiajuosčio ryšio paklausą. Norėčiau, kad valstybės narės nedelstų pakeisti galiojančias licencijas. Mums visiems naudinga turėti Europoje spartesnį belaidį ryšį.“

Sprendimu užtikrinama, kad 2 GHz juosta (1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz juostų pora) būtų suderintai liberalizuota visose valstybėse narėse; taip ateityje būtų išvengta vidaus rinkos susiskaidymo, susijusio su šios juostos naudojimu.

Panaikinus technologijų apribojimus užtikrinama galimybė lanksčiai naudoti spektro juostas, todėl galima ekonomiškai efektyviai diegti pažangią belaidžio ryšio infrastruktūrą reaguojant į paklausą rinkoje.

Pagrindiniai faktai

Radijo spektras yra itin vertingas, tačiau vis labiau senkantis išteklius. Belaidžio ryšio paslaugoms, kaip antai plačiajuostei prieigai ir daiktų internetui, skverbiantis į visas verslo ir visuomenės sritis, labai išaugo radijo spektro socialinė ir ekonominė svarba. Sektoriaus šaltinių skaičiavimais, iki 2015 m. pasaulinis judriojo ryšio duomenų srautas kasmet didės 26 %. Tais metais bus naudojama daugiau kaip 7 mlrd. telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų judriojo ryšio įrenginių, kuriais bus galima prisijungti prie interneto.

Dėl itin spartaus belaidžio ryšio duomenų srauto didėjimo ir dėl to, kad spektro nepakanka, spektrą būtina valdyti išradingai. Tuo tikslu reikia geriau išnaudoti dabar naudojamas spektro juostas, pavyzdžiui, šalinant technologijų apribojimus ir užtikrinant bendrą naudojimąsi spektru.

Taikant vadinamąjį UMTS sprendimą, kurį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 1999 m. ir pagal kurį iki 2002 m. sausio 1 d. visoje ES pradėta koordinuotai ir laipsniškai diegti UMTS, poruota antžeminio ryšio 2 GHz juosta (1 920–1 980 MHz ir 2 110–2 170 MHz juostų pora) tradiciškai naudojama UMTS ryšiams (3G tinklams).

Įgyvendinant Radijo spektro politikos programą, ypač siekiant, kad plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugoms būtų skirta ne mažiau kaip 1 200 MHz spektro, taip pat siekiant skatinti inovacijas, efektyvų spektro naudojimą ir investicijas, ES spektro reformos prioritetai yra spektro naudojimo aprašo sudarymas, taip pat lankstus bendras naudojimasis spektru.

Todėl Komisijos sprendimu nustatoma, kad 1 920–1 980 MHz ir 2 110–2 170 MHz juosta ES turi būti lanksčiai naudojama elektroninių ryšių paslaugoms, grindžiamoms pažangiomis belaidžio ryšio technologijomis, tokiomis kaip LTE ir kitomis pažangiomis technologijomis. Iš pokyčių sektoriuje matyti, kad taikant šias technologijas vis daugiau galimybių užtikrinti 30 Mbps spartos ryšį daugeliui vartotojų vienu metu, todėl vartotojai gali naudotis sparčia plačiajuosčio ryšio prieiga konkurencingomis kainomis.

Komisija taip pat svarsto tolesnę priemonę dėl neporuoto antžeminio ryšio 2 GHz spektro (1 900–1 920 MHz ir 2 010–2 025 MHz juostos), kuris šiuo metu yra paskirtas naudoti UMTS tinklams, bet visoje ES nėra naudojamas. Tokia iniciatyva bus siekiama užtikrinti veiksmingą naudojimąsi neporuotomis juostomis, kuris būtų naudingiausias ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu, įvertinant antžeminio judriojo plačiajuosčio ryšio alternatyvas ir atsižvelgiant į esamas naudojimo teises. Šiuo atžvilgiu Komisija jau įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją ištirti tinkamus naudojimo būdus ir parengti atitinkamas technines sąlygas ir bendro naudojimosi tvarką.

Naudingos nuorodos

Komisijos sprendimas

UMTS sprendimas

Radijo spektro politikos svetainė

Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai suteiktas įgaliojimas dėl neporuotos antžeminio ryšio 2 GHz juostos

Neelie Kroes svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, paskyra tinkle „Twitter“ @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar