Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. marraskuuta 2012

Digitaalistrategia: Komission päätös tasoittaa tietä 4G:lle Euroopassa

Euroopan komissio on tänään päättänyt varata 120 MHz:n verran lisätaajuuksia ns. 4G-tekniikoiden, kuten LTE:n (Long Term Evolution), käyttöön. Lisätaajuudet sijoittuvat 2 GHz:n taajuusalueelle. Taajuusalue on tällä hetkellä yksinomaan UMTS-verkkojen (Universal Mobile Telecommunications System), jotka tunnetaan myös 3G-verkkoina, käytössä. Päätöksen myötä jäsenvaltioiden on 30. kesäkuuta 2014 mennessä vapautettava kyseiset taajuudet 4G:n käyttöön. Päätös sisältää myös yhdenmukaiset tekniset ehdot eri teknologioiden rinnakkaiselon mahdollistamiseksi. Tämän ansiosta EU:ssa tullaan varaamaan nopealle langattomalle laajakaistalle tuplasti enemmän taajuuksia (noin 1000 MHz:n verran) kuin Yhdysvalloissa.

Komission päätös tarkoittaa, että matkaviestinoperaattoreille tulee enemmän mahdollisuuksia investoida parempiin matkaviestinverkkoihin, mikä hyödyttää koko taloutta, ja kuluttajien saataville tulee ajan myötä nopeampia datayhteyksiä ja enemmän laajakaistapalveluja. 4G-taajuuksien lisääntyminen edistää merkittävästi digitaalistrategian tavoitetta, jonka mukaan EU:ssa olisi vuoteen 2020 mennessä oltava kaikkien saatavilla vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan 4G:lle Euroopassa osoitetut lisätaajuudet auttavat vastaamaan langattomien laajakaistapalvelujen muuttuvaan ja kasvavaan kysyntään. "Toivon jäsenvaltioiden toteuttavan tarvittavat toimilupamuutokset mahdollisimman nopeasti. Nopeammat langattomat yhteydet Euroopassa hyödyttävät meitä kaikkia.”

Päätöksessä edellytetään 2 GHz taajuusalueen (1920–1980 MHz ja 2110–2170 MHz) yhdenmukaistettua vapauttamista kaikissa jäsenvaltioissa. Näin voidaan varmistua siitä, että taajuusalueen tuleva käyttö ei johda sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen.

Taajuuksien käytön joustavoittaminen poistamalla teknologiarajoituksia antaa mahdollisuuden ottaa kustannustehokkaasti käyttöön kehittynyttä langatonta infrastruktuuria markkinakysynnän mukaisesti.

Tausta

Radiotaajuudet ovat erittäin arvokas mutta yhä niukemmaksi käyvä luonnonvara. Niiden sosioekonominen merkitys on lisääntynyt valtavasti, kun langattomista palveluista, kuten laajakaistaliittymistä ja ns. esineiden internetistä, on tulossa arkipäivää kaikilla liiketoiminnan ja yhteiskunnan osa-alueilla. Toimialan ennusteiden mukaan maailman mobiilidataliikenne lisääntyy vuoteen 2015 mennessä 26 prosentilla joka vuosi. Vuonna 2015 on käytössä yli 7 miljardia puhelinta, taulutietokonetta ja muuta mobiililaitetta, joissa on internet-yhteys.

Langattoman dataliikenteen räjähdysmäinen kasvu tilanteessa, jossa saatavilla ei ole riittävästi vapaita taajuuksia, edellyttää älykkäämpää taajuushallintoa. Tämä merkitsee muun muassa jo käytössä olevien taajuusalueiden tehokkaampaa hyödyntämistä esimerkiksi poistamalla teknologiarajoituksia ja mahdollistamalla taajuuksien yhteiskäyttö.

Ns. paritettu maanpäällinen 2 GHz taajuusalue (taajuusväli 1920–1980 MHz paritettuna taajuusväliin 2110–2170 MHz) on perinteisesti ollut UMTS-käytössä (3G-verkot). Käyttö on perustunut vuonna 1999 hyväksyttyyn niin kutsuttuun UMTS-päätökseen, jolla käynnistettiin UMTS:n koordinoitu asteittainen käyttöönotto koko EU:ssa 1. tammikuuta 2002 mennessä.

Radiotaajuuspoliittisen ohjelman toteuttaminen ja erityisesti yhteensä 1200 MHz:n taajuuskokonaisuuden saaminen langattomien laajakaistapalvelujen käyttöön suorittamalla taajuuskartoitus ja lisäämällä taajuuksien joustavampaa käyttöä ja yhteiskäyttöä ovat painopisteitä EU:n taajuusuudistuksessa, jolla pyritään edistämään innovaatioita, taajuuksien tehokkaampaa käyttöä ja investointeja.

Komission päätöksellä mahdollistetaan taajuuskaistojen 1920–1980 MHz ja 2110–2170 MHz joustava käyttö sähköisen viestinnän palveluissa EU:ssa käyttäen perustana kehittyneitä langattomia teknologioita, kuten LTE-teknologiaa ja muita kehittyneitä ratkaisuja. Alalla on nähtävissä, että näillä teknologioilla kyetään yhä paremmin tarjoamaan 30 Mbit/s yhteyksiä monille käyttäjille samanaikaisesti, jolloin kuluttajien saataville tulee nopeita laajakaistayhteyksiä kilpailukykyiseen hintaan.

Komissio harkitsee myös lisätoimia, jotka koskisivat ns. parittamatonta maanpäällistä 2 GHz taajuusaluetta (1900–1920 MHz ja 2010–2025 MHz). Taajuusalue on tällä hetkellä osoitettu UMTS-verkoille, mutta se on koko EU:ssa edelleen käyttämättä. Toimilla pyrittäisiin varmistamaan parittamattoman taajuusalueen tehokas käyttö taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristönäkökulmasta mahdollisimman hyödyllisellä tavalla tarkastelemalla maanpäälliselle mobiililaajakaistalle vaihtoehtoisia sovelluksia ja ottamalla huomioon olemassa olevat käyttöoikeudet. Komissio on jo tätä varten antanut CEPTille (Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi) toimeksi selvittää sopivat sovellukset ja laatia tarvittavat tekniset ehdot ja yhteiskäyttöjärjestelyt.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission päätös

UMTS-päätös

Radiotaajuuspolitiikan esittelysivusto

Parittamatonta maanpäällistä 2 GHz taajuusaluetta koskeva toimeksianto CEPT:lle

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar