Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 5. november 2012

Den digitale dagsorden: Afgørelse fra EU-Kommissionen baner vejen for 4G i Europa

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at udvide porteføljen af frekvensressourcer beregnet til 4G-teknologier som f.eks. LTE (Long Term Evolution) med 120 MHz i 2 GHz-båndet. Dette frekvensbånd anvendes for øjeblikket udelukkende til trådløs kommunikation via UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), som også går under betegnelsen 3G-net. Afgørelsen forpligter medlemsstaterne til at åbne for de pågældende frekvensressourcer senest den 30. juni 2014 og fastlægger harmoniserede tekniske betingelser, som gør det muligt for forskellige teknologier at fungere samtidig. Med omkring 1000 MHz vil EU derved stille op til dobbelt så mange frekvensressourcer til rådighed for trådløst bredbånd med høj hastighed som USA.

Kommissionens afgørelse betyder, at mobiloperatører får flere muligheder for at investere i forbedrede mobilnet, hvilket er til gavn for hele økonomien. Samtidig vil forbrugerne med tiden få hurtigere dataoverførsel og flere bredbåndstjenester. En bedre adgang til frekvensressourcer for 4G-teknologier vil være et stort skridt på vejen til at nå den digitale dagsordens målsætning om en EU-dækkende bredbåndskapacitet på mindst 30 Mb/s i 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes udtaler: "Takket være disse ekstra frekvensressourcer til 4G i Europa kan vi bedre imødekomme den skiftende og stigende efterspørgsel efter bredbånd. Medlemsstaterne bør nu hurtigt tilpasse de eksisterende tilladelser, for et hurtigere trådløst internet i Europa er en gevinst for os alle".

Med afgørelsen fastlægges den harmoniserede liberalisering af 2 GHz-båndet (1920-1980 MHz parret med 2110-2170 MHz) i alle medlemsstater, så man ved den fremtidige anvendelse af dette frekvensbånd undgår fragmentering af det indre marked.

Indførelse af fleksibel anvendelse af frekvensbånd ved at fjerne teknologiske restriktioner muliggør en omkostningseffektiv opbygning af avanceret trådløs infrastruktur, der kan håndtere efterspørgslen på markedet.

Baggrund:

Frekvensressourcer er en ekstremt værdifuld, men stadigt mere knap ressource. Deres socioøkonomiske betydning er øget dramatisk som følge af den stadig større udbredelse af trådløse tjenester såsom bredbåndsadgang og tingenes internet inden for alle områder af erhvervslivet og samfundet. Branchekilder regner med, at den globale mobile datatrafik vil stige med 26 % om året fra 2015. På det tidspunkt vil der være mere end 7 mia. telefoner, tavlepc'er og andet mobiludstyr, som kan koble sig på internettet.

Eksplosionen i den trådløse datatrafik og manglen på ledige frekvensressourcer kræver en mere intelligent forvaltning af frekvensressourcerne. Heri indgår bl.a. en bedre udnyttelse af de frekvensbånd, der allerede anvendes, f.eks. ved fjernelse af teknologiske restriktioner og deling af frekvensressourcer.

Det parrede jordbaserede 2 GHz-bånd (1920-1980 MHz parret med 2110-2170 MHz) er traditionelt blevet anvendt til UMTS-kommunikation (3G-net) som følge af den såkaldte UMTS-beslutning, der blev vedtaget i 1999. Beslutningen lancerede en koordineret og gradvis indførelse af UMTS i hele EU med frist den 1. januar 2002.

Kortlægning af frekvensanvendelserne og fleksibel og delt udnyttelse af frekvensressourcerne har høj prioritet i forbindelse med gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet, især med henblik på at opfylde målsætningen om mindst at stille 1200 MHz til rådighed for trådløse bredbåndstjenester. Disse prioriteter indgår i EU's frekvensreform, som har til hensigt at stimulere innovation, effektiv anvendelse og investering.

Derfor foreskriver Kommissionens afgørelse fleksibel anvendelse af 1920-1980 MHz- og 2110-2170 MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester i EU baseret på avancerede trådløse teknologier som LTE og mere avancerede teknologier. Udviklingen i branchen viser, at disse teknologier i stadig højere grad er i stand til at tilbyde mange brugere en hastighed på 30 Mb/s samtidig. Det betyder, at forbrugerne kan få adgang til bredbånd med høj hastighed til konkurrencedygtige priser.

Kommissionen overvejer også opfølgende foranstaltninger med hensyn til de uparrede jordbaserede 2 GHz-frekvensressourcer (1900-1920 MHz og 2010-2025 MHz), som for øjeblikket er allokeret til UMTS-net, men fortsat ikke udnyttes i EU. En sådant initiativ vil have til formål at sikre den økonomisk, socialt og miljømæssigt mest effektive anvendelse af de uparrede bånd. Derfor tages alternative anvendelsesmuligheder for jordbaseret mobilt bredbånd og eksisterende brugsrettigheder i betragtning. Kommissionen har allerede givet CEPT (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer) mandat til at undersøge egnede anvendelsesmuligheder og udarbejde passende tekniske betingelser og delingsordninger.

Nyttige link

Kommissionens afgørelse

UMTS-beslutningen

Radiofrevenspolitikkens websted

CEPT's mandat mht. de uparrede jordbaserede 2 GHz-band

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar