Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 29. oktobris

Komisāra Piebalga vizīte Ganā: "Gana ir attīstības paraugs"

Rīt Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs sāks divu dienu vizīti Ganā. Viņš tiksies ar prezidenta vietnieku Paa Kwesi Bekoe Amissah-Arthur un izteiks atzinību par īstenoto sekmīgo politisko pāreju pēc prezidenta Atta Mills aiziešanas mūžībā.

Šīs vizītes laikā komisārs paziņos par ES papildu atbalstu Ganas centieniem atrisināt problēmas saistībā ar māšu veselības aprūpi un turpmāk palielināt vietējo iestāžu lomu, jo īpaši lai paātrinātu TAM īstenošanu. Viņš piedalīsies arī augsta līmeņa forumā "Virzība uz ilgtspējīgu enerģiju visiem iedzīvotājiem Rietumāfrikā". Paredzams, ka šā pasākuma rezultātā tiks apstiprināta reģionālā politika atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā, un šis ir viens no pirmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir īstenot ANO iniciatīvu, lai veicinātu ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem līdz 2050. gadam. Šā foruma laikā tiks paziņots par jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saistībā ar ĀKK un ES enerģijas finansēšanas mehānismu 75 miljonu eiro apmērā.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: "Gana ir paraugs demokrātijas un ekonomikas jomā šajā reģionā. Es vēlos apspriest veidus, kā mēs varam paplašināt mūsu politisko dialogu un nodrošināt ilgtspējīgu un noturīgu valsts attīstību. Mēs būsim stabils partneris šajos centienos. Esmu gandarīts parakstīt šos finansējuma nolīgumus, kas Ganai palīdzēs īstenot tūkstošgades attīstības mērķus un konsolidēt pārvaldi."

Viņš piebilda: "Viena no manām prioritātēm ir veicināt ilgtspējīgas enerģijas attīstību Āfrikā. Gana ir viena no visaktīvākajām mūsu partnerēm. Saistībā ar ANO iniciatīvu par ilgtspējīgu enerģiju visiem ES šogad jau ir mobilizējusi vairāk nekā 500 miljonus eiro. Mēs atbalstīsim arī Rietumāfrikas valstis, pilnībā ievērojot ES mērķi, proti, līdz 2030. gadam 500 miljoniem cilvēku jaunattīstības valstīs nodrošināt piekļuvi enerģijai."

Atbalsta programmas māšu veselības un decentralizācijas jomā

Divas ES programmas, kas tiks uzsāktas šīs vizītes laikā, nodrošina budžeta atbalstu Ganas valdībai. "ES Māšu veselības atbalsta programma" (52 miljonu eiro apmērā) palīdzēs glābt māšu dzīvības, uzlabojot prasmes māšu veselības aprūpes jomā, palielinot ārkārtas dzemdību palīdzību un jaundzimušo aprūpi, kā arī īstenojot pasākumus ģimenes plānošanas jomā.

ES finansējums ir paredzēts, lai palīdzētu nodrošināt, ka līdz 2015. gadam 80 % māšu ir pieejama apmācīta veselības aprūpes darbinieka palīdzība dzemdību laikā, kā arī, lai uzlabotu vispārējo atbalstu grūtniecības un pēcdzemdību periodā.

Tā mērķis ir arī uzlabot zināšanas par ģimenes plānošanas metodēm un to izmantošanu. Visbeidzot, tas palīdzēs līdz 2015. gadam līdz 60 % uzlabot piekļuvi ārkārtas dzemdību pamataprūpei un jaundzimušo aprūpei. Izmantojot šīs programmas, ES atbalsta Ganu, lai sasniegtu tās mērķi saistībā ar māšu mirstības rādītāja samazināšanu līdz 185 uz 100 000 dzīvi dzimušajiem bērniem (2008. gadā: 451 uz 100 000).

Otrā programma (45 miljoni eiro) palīdzēs decentralizētajām iestādēm sniegt tādus pakalpojumus kā ūdensapgāde, kanalizāciju sistēmas un ceļu apsaimniekošana. ES "Ganas decentralizācijas atbalsta programma" īpaši pievēršas pamatpakalpojumiem, kas jau ir decentralizēti, piemēram, kanalizācijas sistēmām un lauku ceļu infrastruktūrai. Turklāt ar to tiks atbalstīta valdības decentralizācijas politika divās citās pamatnozarēs: izglītība un veselības aprūpe.

Augsta līmeņa forums enerģijas jomā "Virzība uz ilgtspējīgu enerģiju visiem iedzīvotājiem Rietumāfrikā"

Šis pasākums, kam piešķirts nosaukums "Jaunas iespējas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un energoefektivitāti", tiek īstenots saistībā ar ANO iniciatīvu par ilgtspējīgu enerģiju visiem (SE4ALL). Paredzēts arī pieņemt reģionālo politiku atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā. Darba kārtībā iekļauti arī tādi jautājumi kā konkrētas iniciatīvas par standartiem un marķēšanu, apgaismojumu, elektrības sadali un efektīvu ēdiena gatavošanu.

Šajā forumā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs nāks klajā ar kartēšanas iniciatīvu, kā arī iesniegs centra izveidotu karti, kas atspoguļo Āfrikas konkurējošo saules enerģijas potenciālu. Piemēram, tas liecina, ka daudzās Āfrikas daļās ārpustīkla fotoelektriskās sistēmas (piemēram, saules bateriju paneļi) ražo elektrību, kas ir lētāka par elektrību, kas iegūta, izmantojot parastos dīzeļģeneratorus (skatīt zemāk norādīto tīmekļa vietni).

Papildu informācija

MEMO/12/814: Background on Commissioner Piebalgs' visit to Ghana and EU energy cooperation with West Africa

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Karte, kas liecina par saules fotoelementu enerģijas potenciālu Āfrikā:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/download/PVGIS-AfricaSolarPotential_v2.pdf

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar