Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 oktober 2012

Grönt ljus för ett första europeiskt medborgarinitiativ på kommissionens egna servrar

Sedan de luxemburgska myndigheterna godkänt deras online-system för namninsamling har Fraternité 2020 blivit det första europeiska medborgar­initiativet som på kommissionens egna servrar börjat samla in namnunderskrifter. Fraternité 2020 vill ”utöka EU:s utbytesprogram – t.ex. Erasmus eller europeisk volontärtjänst – för att bidra till ett enat Europa som bygger på solidaritet mellan människor”, och är det första medborgarinitiativ som registrerats av kommissionen.

Kommissionen erbjöd sig i juli att hysa medborgarinitiativ på sina egna servrar, som ett radikalt sätt att komma runt de problem som vissa organisatörer stött på när de försökt hitta lämpliga värdservrar och sätta upp egna namninsamlingssystem. Kommissionen lovade också att hjälpa organisatörer som vill använda sig av detta erbjudande att få sina namn­insamlingssystem godkända så att de kan börja samla in namnunderskrifter så snart som möjligt.

Kommissionen har sedan dess nära samarbetat med organisatörer och med statens it-center (CTIE) inom ministeriet för offentlig förvaltning och administrativa reformer i Luxemburg. CTIE är den myndighet som lämnar godkännande i Luxemburg, där kommissionens servrar finns uppställda.

Detta nära samarbete har nu lett till konkreta resultat. Fraternité 2020-initiativet har undertecknat ett värdskapsavtal med kommissionen, och CTIE har godkänt namninsamlingssystemet, vilket är det sista steget innan initiativets webbplats för namninsamling kan läggas ut på nätet via kommissionens servrar. Webbplatsen öppnades i dag.

Vice ordförande Maroš Šefčovič hade följande att säga:

– Det här visar att kommissionen är fast besluten att göra den nya kanalen för deltagardemokrati till en framgång. Jag har tidigare sagt att organisatörerna av de första initiativen inte ska ställas inför några oöverstigliga hinder för att få igång sina initiativ, och det menade jag också. Jag skulle vilja tacka de luxemburgska myndigheterna, särskilt ministern Octavie Modert. Deras utomordentliga samarbete har gjort det möjligt för kommissionen att förverkliga sitt löfte.

Luca Copetti, som är en av företrädarna för Fraternité 2020:s medborgarkommitté, lämnade följande kommentar:

– Vi är mycket glada över att nu ha börjat samla in namnunderskrifter för vårt initiativ. Vi har länge velat slå ett slag för vår vision om ett enat Europa baserat på solidaritet mellan medborgarna genom denna nya kanal för gränsöverskridande demokrati. Förberedelserna började för mer än två år sedan och vi låg i startgroparna när förordningen trädde i kraft. Samtidigt som kommissionen registrerade det första initiativet stötte vi på vissa problem som vi inte hade kunnat förutse. Vi är tacksamma över att kommissionen har hjälpt oss att bemästra dem, så att vi nu kan koncentrera oss på att få igång en verkligt europeisk debatt kring våra förslag, som förhoppningsvis kommer att utmynna i att vi får det stöd som behövs.

Minister Octavie Modert från Luxemburg sade följande:

– Jag är hedrad att få godkänna det första namninsamlingssystemet för ett europeiskt medborgarinitiativ i Luxemburg och på så sätt bidra till att ge EU:s medborgare en kraftfull kanal för direkt demokratiskt deltagande på EU-nivå. Jag är särskilt glad eftersom detta godkännande är ett sant exempel på den europeiska anda som råder i samarbetet mellan kommissionen och CTIE. Luxemburg är stolt över att hysa servrarna för namninsamlingssystemen och är villig att erbjuda fortsatt samarbete med kommissionen för att se till att denna kanal hanteras på rätt sätt och att en godtagbar lösning finns till hands för organisatörerna av medborgarinitiativ.

Europaparlamentets medföredragande för det europeiska medborgarinitiativet välkomnade också nyheten. Parlamentsledamoten Alain Lamassoure hade följande kommentar:
– Det är ett sant nöje att se att alla tekniska förutsättningar, tack vare kommissionens ansträngningar, nu är uppfyllda för att göra det möjligt för medborgarna att medverka i utformningen av EU:s lagstiftning.

Parlamentsledamoten Zita Gurmai lade till följande:
– Jag är glad att se att detta första medborgarinitiativ nu kan börja samla in namnunderskrifter online. Jag tror att den diskussion som genomsyrar det kommer att påverka den europeiska debatten mycket positivt. Samarbetet mellan alla inblandade har visat att om viljan bara finns så går det alltid att hitta ett sätt att bemästra tekniska svårigheter, och jag hoppas uppriktigt att denna anda fortsatt kommer att vara vägledande i alla de små steg som behövs för att göra denna demokratiska kanal till en värdefull tillgång för EU:s medborgare.

Fraternité 2020 är det första europeiska medborgarinitiativet som hyser in sig på kommissionens servrar, men inte det första medborgarinitiativet som börjar samla in namnunderskrifter online. Allra först var ”Right 2 Water”, som använder sig av en privat värd. Både använder den kostnadsfria programvara med öppen källkod som kommissionen tillhandahåller.

Kommissionen har redan registrerat 10 andra initiativ, varav fyra redan har undertecknat ett värdskapsavtal med kommissionen för sina namninsamlingssystem och förväntas kunna börja samla in namnunderskrifter mycket snart.

Lista över inledda initiativ:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Frågor och svar om det europeiska medborgarskapsinitiativet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_sv.htm

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar