Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. oktobra 2012

Zelena luč za gostovanje prve evropske državljanske pobude na strežnikih Komisije

Pobuda Fraternité 2020 je po potrditvi skladnosti sistema spletnega zbiranja s strani luksemburških organov postala prva evropska državljanska pobuda, ki lahko začne zbirati izjave o podpori na strežnikih Evropske komisije. Fraternité 2020 stremi h „krepitvi programov izmenjav EU – npr. Erasmus ali Evropska prostovoljna služba – da bi s tem prispevali k združeni Evropi na podlagi solidarnosti med državljani“. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je registrirala Komisija.

Komisija se je odzvala na težave, o katerih so poročali nekateri organizatorji, medtem ko so iskali primerne rešitve v zvezi z gostovanjem in vzpostavitvijo sistemov spletnega zbiranja, in julija svoje strežnike dala na voljo za gostovanje evropskih državljanskih pobud. Prav tako se je zavezala, da bo organizatorjem, ki so zainteresirani za uporabo te storitve, pomagala pri potrditvi skladnosti sistemov spletnega zbiranja, da bodo lahko čim prej začeli zbirati izjave o podpori.

Od takrat je Komisija tesno sodelovala z organizatorji in Državnim centrom za informacijske tehnologije pri Ministrstvu za javno upravo in upravno reformo (Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative – Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE)) v Luksemburgu. CTIE je organ, ki je bil imenovan za potrjevanje skladnosti v Luksemburgu, kjer so strežniki Komisije.

To tesno sodelovanje je dalo oprijemljive rezultate. Pobuda Fraternité 2020 je s Komisijo podpisala sporazum o gostovanju, CTIE pa je potrdil skladnost njenega sistema spletnega zbiranja, kar je zadnji korak, preden lahko začne spletna stran za spletno zbiranje izjav o podpori tej pobudi uporabljati strežnike Komisije. Spletna stran je bila aktivirana danes.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti povedal: „Takšna odločitev Komisije dokazuje, da je ta trdno odločena zagotoviti uspešnost novega instrumenta participativne demokracije. Obljubil sem, da organizatorji prvih pobud ne bodo soočeni z nepremostljivimi ovirami pri pripravi pobud, in svojo obljubo sem držal. Rad bi se zahvalil luksemburškim organom, zlasti ministrici Octavie Modert. Njihovo odlično sodelovanje je Komisiji omogočilo izpolnitev te zaveze.“

Luca Copetti, predstavnik državljanskega odbora za pobudo Fraternité 2020, je dodal: „Zelo smo veseli, da smo začeli zbirati izjave o podpori za našo pobudo. Že dolgo si prizadevamo za spodbujanje naše vizije združene Evrope na podlagi solidarnosti med državljani prek tega novega instrumenta nadnacionalne demokracije. Pripravljati smo se začeli pred več kot dvema letoma, ob začetku veljavnosti Uredbe pa smo imeli najboljši izhodiščni položaj. Kot prva pobuda, ki jo je Komisija registrirala, smo se soočili z nekaterimi izzivi, ki jih ni bilo mogoče predvideti. Hvaležni smo, da nam je Komisija pomagala pri spopadanju z njimi in da se lahko zdaj osredotočimo na resnično evropsko razpravo o naših predlogih. Upamo, da bodo dosegli potrebno raven podpore.“

Luksemburška ministrica Octavie Modert pa je izjavila: „Počaščena sem, da lahko potrdim skladnost prvega sistema spletnega zbiranja izjav o podpori evropski državljanski pobudi v Luksemburgu in tako prispevam k temu, da se evropskim državljanom na ravni EU zagotovi učinkovito orodje participativne demokracije. Vesela sem predvsem zato, ker je ta potrditev skladnosti resničen primer evropskega stanja duha, ki se kaže v sodelovanju med Evropsko komisijo in našimi službami CTIE. Luksemburg je ponosen, da lahko gosti strežnike sistemov spletnega zbiranja, in je pripravljen tudi v prihodnje sodelovati s Komisijo, da se zagotovi dobro delovanje tega orodja participativne demokracije, organizatorjem državljanskih pobud pa trajna podpora.“

Soporočevalca Evropskega parlamenta za evropsko državljansko pobudo sta prav tako izrazila svoje zadovoljstvo. Alain Lamassoure, poslanec Evropskega parlamenta, je povedal: „Veseli me, da so zahvaljujoč prizadevanjem Komisije vsi tehnični pogoji zdaj izpolnjeni, tako da bodo državljani lahko sooblikovali pravo EU.“

Poslanka Evropskega parlamenta Zita Gurmai pa je dodala: „Vesela sem, da lahko evropska državljanska pobuda, ki je bila prva registrirana, zdaj začne zbirati podpise na spletu. Prepričana sem, da bo razprava v okviru te evropske državljanske pobude bistveno spodbudila razpravo na evropski ravni. To sodelovanje med zainteresiranimi stranmi dokazuje, da kjer je volja, je vedno tudi pot za premostitev tehničnih ovir. Prepričana sem, da bo ta duh še naprej usmerjal vsakdanja prizadevanja, ki so potrebna za zagotovitev, da bo to orodje participativne demokracije koristno za evropske državljane.“

Fraternité 2020 je prva evropska državljanska pobuda, ki gostuje na strežnikih Komisije, vendar ni prva, ki je začela zbirati izjave o podpori na spletu. Ta čast gre pobudi „Right 2 Water“ (Voda je človekova pravica), ki uporablja zasebno rešitev gostovanja. Obe pobudi v svojih sistemih spletnega zbiranja uporabljata brezplačno, odprtokodno programsko opremo, ki jo je zagotovila Komisija.

Poleg tega je Komisija že registrirala deset drugih pobud, od katerih so štiri z njo že podpisale sporazum o gostovanju za svoje sisteme spletnega zbiranja. Pričakuje se, da bodo kmalu lahko začele zbirati izjave o podpori.

Seznam tekočih pobud:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=sl

Pobuda Fraternité 2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Pobuda Right 2 Water (Voda je človekova pravica):

http://www.right2water.eu

Vprašanja in odgovori glede evropske državljanske pobude:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_sl.htm

Kontakti:

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar