Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 października 2012 r.

Zielone światło dla pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej prowadzonej na własnych serwerach Komisji

Po certyfikacji przez władze Luksemburga internetowego systemu gromadzenia danych (OCS) inicjatywy „Fraternité 2020” (Braterstwo 2020), stała się ona pierwszą europejską inicjatywą obywatelską, która rozpoczęła zbieranie deklaracji poparcia na własnych serwerach Komisji Europejskiej. „Fraternité 2020” chce „rozszerzać programy wymiany UE – takie jak Erasmus i wolontariat europejski – w celu wniesienia wkładu w budowanie zjednoczonej Europy opartej na solidarności obywateli” i była pierwszą europejską inicjatywą obywatelską zarejestrowaną przez Komisję.

W lipcu Komisja złożyła ofertę udostępnienia własnych serwerów dla działalności europejskich inicjatyw obywatelskich będącą radykalną odpowiedzią na zgłaszane przez niektórych organizatorów problemy ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań hostingowych i stworzeniem swoich systemów OCS. Komisja zobowiązała się również pomóc organizatorom zainteresowanym skorzystaniem z tej usługi w uzyskaniu certyfikacji dla ich systemów OCS, tak aby mogli oni jak najszybciej rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia.

Od tamtej pory Komisja ściśle współpracowała z organizatorami i przedstawicielami Państwowego Centrum Technologii Informatycznych (fr. Centre des technologies de l'information de l'Etat – CTIE) luksemburskiego Ministerstwa Służby Publicznej i Reformy Administracyjnej (fr. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative). CTIE jest wyznaczonym organem certyfikującym w Luksemburgu, gdzie znajdują się serwery Komisji.

Ta ścisła współpraca przynosi obecnie namacalne rezultaty. Inicjatywa „Fraternité 2020” podpisała umowę hostingową z Komisją, a CTIE przeprowadził certyfikację systemu OCS tej inicjatywy, co było ostatnim krokiem koniecznym do uruchomienia na serwerach Komisji portalu internetowego gromadzenia deklaracji poparcia dla tej inicjatywy. Portal został dzisiaj uruchomiony.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič stwierdził: „Wydarzenie to dowodzi, że Komisja jest ściśle zdeterminowana zapewnić skuteczność tego nowego instrumentu demokracji uczestniczącej. Celowo powiedziałem, że organizatorzy pierwszych inicjatyw nie będą musieli stawiać czoła niemożliwym do pokonania przeszkodom, aby wdrożyć swoje inicjatywy. Chciałbym podziękować władzom Luksemburga, w szczególności minister Octavie Modert. Ich doskonała współpraca umożliwiła Komisji wywiązanie się z tego zobowiązania”.

Luca Copetti, przedstawiciel komitetu obywatelskiego „Fraternité 2020” powiedział: „Jesteśmy podekscytowani, że właśnie rozpoczęliśmy zbieranie deklaracji poparcia dla naszej inicjatywy. Od dawna pragnęliśmy promować naszą wizję zjednoczonej Europy opartej na solidarności obywateli za pomocą tego nowego instrumentu demokracji ponadnarodowej. Przygotowania rozpoczęliśmy ponad dwa lata temu i czekaliśmy w blokach startowych, kiedy rozporządzenie weszło w życie. Będąc pierwszą inicjatywą zarejestrowaną przez Komisję, musieliśmy zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, których nie można było przewidzieć. Jesteśmy wdzięczni, że Komisja pomogła nam je przezwyciężyć i że możemy obecnie skoncentrować się na prowadzeniu prawdziwie europejskiej debaty wokół naszych propozycji, co – miejmy nadzieję – doprowadzi do uzyskania odpowiedniego poziomu poparcia”.

Luksemburska minister Octavie Modert powiedziała: „Jestem zaszczycona, że mogę dokonać certyfikacji pierwszego systemu OCS europejskiej inicjatywy obywatelskiej w Luksemburgu, a przez to przyczynić się do stworzenia obywatelom Europy potężnego instrumentu demokracji uczestniczącej na szczeblu UE. Jestem szczególnie zadowolona, ponieważ certyfikacja ta jest prawdziwym przykładem europejskiego ducha, co pokazuje współpraca Komisji Europejskiej i moich służb z CTIE. Luksemburg jest dumny, że może gościć serwery dla systemów OCS i jest gotowy oferować swoje usługi w celu trwałej współpracy z Komisją zmierzającej do zapewnienia odpowiedniej obsługi tego instrumentu demokracji uczestniczącej oraz stworzenia trwałego rozwiązania dla organizatorów inicjatyw obywatelskich”.

Współsprawozdawcy europejskiej inicjatywy obywatelskiej w Parlamencie Europejskim również z zadowoleniem przyjęli tę wiadomość. Alain Lamassoure, poseł do Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Jestem zachwycony, że dzięki wysiłkom Komisji spełnione są obecnie wszystkie warunki techniczne umożliwiające obywatelom udział w opracowywaniu prawa UE”.

Zita Gurmai, posłanka do Parlamentu Europejskiego, powiedziała: „Jestem zadowolona, że pierwsza w ogóle zarejestrowana europejska inicjatywa obywatelska jest już gotowa do rozpoczęcia zbierania podpisów. Jestem przekonana, że dyskusja prowadzona na forum tej inicjatywy pogłębi znacząco debatę europejską. Ta współpraca między zainteresowanymi podmiotami udowodniła, że jeśli jest wola, zawsze znajdzie się sposób na przezwyciężenie trudności technicznych i wierzę, że w tym duchu będą prowadzone dalsze działania niezbędne do uczynienia z tego instrumentu demokracji uczestniczącej cennego narzędzia dostępnego dla obywateli Europy”.

„Fraternité 2020” jest pierwszą europejską inicjatywą europejską działającą na serwerach Komisji, lecz nie pierwszą taką inicjatywą gromadzącą deklaracje poparcia przez internet. Zaszczyt ten przypada w udziale inicjatywie „RIGHT 2 Water" (Prawo do wody), która wykorzystuje prywatne rozwiązania hostingowe. Obie inicjatywy korzystają z oprogramowania typu „open source” dla systemów OCS zapewnianego przez Komisję.

Ponadto Komisja zarejestrowała już 10 innych inicjatyw, z których cztery podpisały już z Komisją umowę o świadczenie usług hostingowych dla ich systemów OCS. Oczekuje się, że już wkrótce będą w stanie rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia.

Wykaz rozpoczętych inicjatyw:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Pytania i odpowiedzi dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_pl.htm

Kontakt:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar