Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 oktober 2012

Groen licht voor het eerste Europese burgerinitiatief via de eigen servers van de Commissie

Het eerste Europese burgerinitiatief waarvoor steunbetuigingen kunnen worden verzameld via de eigen servers van de Europese Commissie is Fraternité 2020. Onlangs hebben de Luxemburgse autoriteiten het online systeem voor dit burgerinitiatief gecertificeerd. Fraternité 2020 ijvert voor "de versterking van EU-uitwisselingsprogramma’s, zoals Erasmus en de Europese vrijwilligersdienst, omdat deze bijdragen tot een verenigd Europa op basis van solidariteit tussen de burgers" en is als eerste Europese burgerinitiatief door de Commissie geregistreerd.

In juli bood de Commissie aan om Europese burgerinitiatieven te hosten op haar eigen servers: een breed gebaar nadat enkele organisatoren hadden laten weten dat het moeilijk was om geschikte oplossingen voor de hosting te vinden en hun eigen online systemen op te zetten. De Commissie beloofde ook om de organisatoren die in deze dienst geïnteresseerd waren, te zullen helpen bij de certificering, opdat zij zo spoedig mogelijk zouden kunnen beginnen met het online verzamelen van steunbetuigingen.

Sedertdien heeft de Commissie nauw samengewerkt met de organisatoren en met het nationale IT‑centrum (CTIE) van het Luxemburgse Ministerie van Ambtenarenzaken en Administratieve Hervorming. Het CTIE, waar de servers van de Commissie zich bevinden, is in Luxemburg als certificeringsautoriteit aangewezen.

Deze nauwe samenwerking levert nu concrete resultaten op. Nadat Fraternité 2020 eerder een hostingovereenkomst met de Commissie had ondertekend en zijn systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen door het CTIE was gecertificeerd, kon de website vandaag online gaan op de servers van de Commissie.

Vicevoorzitter Šefčovič: "Dit resultaat bewijst dat de Commissie vastbesloten is om van dit nieuwe instrument voor participerende democratie een succes te maken. Ik meende het toen ik zei dat de organisatoren van de eerste initiatieven niet mochten vastlopen. Ik zou de Luxemburgse autoriteiten willen bedanken, en dan vooral minister Octavie Modert. Dankzij hun uitstekende medewerking heeft de Commissie haar belofte kunnen nakomen."

De heer Luca Copetti, een vertegenwoordiger van het burgercomité voor Fraternité 2020: “We zijn zeer blij dat we nu gestart zijn met het verzamelen van steunbetuigingen voor ons initiatief. We wilden al lang gebruik maken van dit nieuwe instrument voor grensoverschrijdende democratie om onze visie op een verenigd Europa op basis van solidariteit tussen de burgers uit te dragen. Meer dan twee jaar geleden zijn we met de voorbereiding begonnen en we stonden dan ook vooraan toen de verordening in werking trad. Kort nadat we als eerste initiatief door de Commissie waren geregistreerd, kregen we te maken met problemen die we niet hadden kunnen voorzien. We zijn dankbaar dat de Commissie ons heeft geholpen om deze problemen uit de weg te ruimen, zodat we ons nu kunnen bezighouden met het op gang brengen van een écht Europees debat over onze voorstellen, die hopelijk voldoende steun zullen krijgen.

De Luxemburgse minister Octavie Modert: “Het was mij een eer om het eerste systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen van een Europees burgerinitiatief te mogen certificeren in Luxemburg, en er zo toe bij te dragen dat de Europees burgers beschikken over een krachtig instrument voor participerende democratie op EU-niveau. Ik ben vooral blij omdat de Europese Commissie en mijn diensten in het CTIE echt in een Europese geest hebben samengewerkt. Luxemburg is trots dat het de servers voor de systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen mag hosten en wil er samen met de Commissie voor zorgen dat dit participatie-instrument goed blijft werken.

Ook de corapporteurs Europees burgerinitiatief van het Europees Parlement verwelkomen het nieuws. De heer Alain Lamassource, Europees Parlementslid: "Dankzij de inspanningen van de Commissie is het nu technisch mogelijk om de burgers te laten deelnemen aan het opstellen van EU-wetgeving. Dat is goed nieuws."

Mevrouw Zita Gurmai, Europees Parlementslid, voegt daaraan toe: “Ik ben blij dat er nu online handtekeningen kunnen worden verzameld voor het eerste geregistreerde Europese burgerinitiatief. Ik denk dat dit Europees burgerinitiatief het Europese debat op een hoger niveau zal tillen. Deze samenwerking tussen de belanghebbenden bewijst dat technische moeilijkheden kunnen worden overwonnen als de wil er is. Ik heb er vertrouwen in dat alle praktische maatregelen die nodig zijn om de burger volop te laten profiteren van dit instrument voor participerende democratie, in dezelfde Europese geest zullen worden genomen.”

Fraternité 2020 is het eerste Europese burgerinitiatief dat op de servers van de Commissie wordt gehost, maar niet het eerste Europese burgerinitiatief waarvoor online steunbetuigingen worden verzameld. Die eer is weggelegd voor "Right 2 Water", dat voor de hosting een particuliere oplossing heeft gevonden. Beide gebruiken de opensourcesoftware die hiervoor gratis door de Commissie ter beschikking wordt gesteld.

De Commissie heeft al tien andere initiatieven geregistreerd. Voor vier daarvan is inmiddels een hostingovereenkomst met de Commissie ondertekend en kan waarschijnlijk zeer binnenkort worden gestart met het online verzamelen van steunbetuigingen.

Lijst van lopende initiatieven:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right 2 Water:

http://www.right2water.eu

Veelgestelde vragen over Europese burgerinitiatieven:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_en.htm

Contact:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar