Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. oktobrī

Zaļā gaisma dota pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai, kas izvietota Komisijas serveros

Pēc tam, kad Luksemburgas iestādes sertificēja savu paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu (OCS), Fraternité 2020 kļuva par pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI), kuras ietvaros sākta atbalsta apliecinājumu vākšana Eiropas Komisijas serveros. Fraternité 2020 mērķis ir "veicināt ES apmaiņas programmas, piemēram, tādas kā Erasmus vai Eiropas brīvprātīgo dienests, lai sekmētu vienotas Eiropas izveidi, kuras pamatā ir pilsoņu solidaritāte". Šī ir pirmā EPI, ko reģistrējusi Komisija.

Komisija jūlijā piedāvāja EPI izvietot uz saviem serveriem, kas bija spēcīga atbilde uz dažu organizētāju norādītajām problēmām saistībā ar piemērotu izvietošanas risinājumu atrašanu un OCS sistēmu izveidi. Komisija arī solīja palīdzēt organizētājiem, kuri ir ieinteresēti šā pakalpojuma izmantošanā, sertificēt to OCS sistēmas, lai tie pēc iespējas ātrāk varētu sākt atbalsta apliecinājumu vākšanu.

Pēc tam Komisija cieši sadarbojās ar organizētājiem un Luksemburgas Valsts civildienesta ierēdniecības un administratīvo reformu ministriju – Valsts informācijas tehnoloģiju centru (Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative – Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE)). CTIE ir atbildīgā sertifikācijas iestāde Luksemburgā, kur atrodas Komisijas serveri.

Šī ciešā sadarbība ir devusi konkrētus rezultātus. Iniciatīvas Fraternité 2020 ietvaros ar Komisiju ir parakstīts nolīgums par izvietošanu, un CTIE ir sertificējusi savu OCS sistēmu, kas bija pēdējais pasākums, pirms Komisijas serveros varēja izvietot tīmekļa vietni, kas paredzēta atbalsta apliecinājumu vākšanai tiešsaistē. Šī tīmekļa vietne tika atklāta šodien.

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs sacīja: "Šis rezultāts apliecina to, ka Komisija ir apņēmības pilna sekmīgi ieviest šo jauno līdzdalības demokrātijas instrumentu. Es apliecinu jau iepriekš teikto, ka pirmo iniciatīvu organizētājiem nenāksies saskarties ar nepārvaramiem šķēršļiem, lai uzsāktu savas iniciatīvas. Es vēlētos pateikties Luksemburgas iestādēm, jo īpaši ministrei Octavie Modert. Šo iestāžu lieliskā sadarbība ļāva Komisijai izpildīt šīs saistības."

Fraternité 2020 pilsoņu komitejas pārstāvis Luca Copetti teica: "Esam gandarīti par to, ka tagad esam sākuši vākt atbalsta apliecinājumus mūsu iniciatīvai. Jau ilgu laiku esam vēlējušies veicināt mūsu redzējumu par vienotu Eiropu, kuras pamatā ir pilsoņu solidaritāte, izmantojot šo jauno starptautiskās demokrātijas instrumentu. Mēs sākām tam gatavoties vairāk nekā pirms diviem gadiem, un brīdī, kad stājās spēkā regula, bijām pilnībā sagatavojušies. Tā kā šī ir pirmā Komisijas reģistrētā iniciatīva, mums nācās saskarties ar dažām problēmām, kuras iepriekš nevarēja paredzēt. Esam pateicīgi, ka Komisija mums palīdzēja pārvarēt šīs problēmas un ka tagad mēs varam koncentrēties uz to, lai īstenotu Eiropas mēroga diskusijas par mūsu priekšlikumiem, kas, cerams, saņems nepieciešamo atbalstu."

Luksemburgas ministre Octavie Modert teica: "Esmu pagodināta sertificēt pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvas OCS sistēmu Luksemburgā, tādējādi Eiropas pilsoņiem nodrošinot efektīvu ES līmeņa līdzdalības demokrātijas instrumentu. Esmu īpaši gandarīta par to, ka šī sertifikācija ir labs piemērs Eiropas nostājai, ko apliecina Eiropas Komisijas un CTIE dienestu sadarbība. Luksemburga lepojas ar to, ka uztur serverus OCS sistēmām, un vēlas piedāvāt savus pakalpojumus turpmākai sadarbībai ar Komisiju, lai nodrošinātu šā līdzdalības instrumenta efektīvu darbību un pilsoņu iniciatīvu organizētājiem piedāvātu noturīgu risinājumu."

Arī EPI līdzziņotāji Eiropas Parlamentā atzinīgi novērtēja šīs ziņas. EP deputāts Alain Lamassoure teica: "Esmu iepriecināts par to, ka, pateicoties Komisijas centieniem, tagad ir izpildīti visi tehniskie nosacījumi, lai pilsoņiem ļautu piedalīties ES tiesību aktu izstrādē."

EP deputāte Zita Gurmai teica: "Esmu gandarīta par to, ka pirmā reģistrētā EPI ir gatava sākt atbalsta apliecinājumu vākšanu tiešsaistē. Es ceru, ka saistībā ar šo EPI risinātās diskusijas ievērojami veicinās debates Eiropas līmenī. Šī sadarbība starp ieinteresētajām personām ir pierādījusi, ka ar labu gribu vienmēr var pārvarēt tehniskās problēmas, un es esmu pārliecināta, ka šādā garā tiks turpināti ikdienas pasākumi, kas nepieciešami, lai šis līdzdalības demokrātijas instruments kļūtu par vērtīgu līdzekli Eiropas pilsoņiem."

Fraternité 2020 ir pirmā EPI, kas izvietota Komisijas serveros, tomēr tā nav pirmā EPI, kuras ietvaros ir sākta atbalsta apliecinājumu vākšana tiešsaistē. Pirmā šāda iniciatīva bija Right 2 Water, kurai tiek izmantots privāts izvietojuma risinājums. Abām iniciatīvām tiek izmantota bezmaksas atvērtā pirmkoda OCS programmatūra, ko nodrošina Komisija.

Turklāt Komisija jau ir reģistrējusi 10 citas iniciatīvas, un par četrām no tām ar Komisiju jau ir parakstīts OCS sistēmu izvietošanas nolīgums, un paredzams, ka atbalsta apliecinājumu vākšanu varēs sākt pavisam drīz.

Aktuālo iniciatīvu saraksts:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Jautājumi un atbildes par EPI:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_en.htm

Kontaktpersonas :

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar