Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 26 d.

Europos piliečių iniciatyvai pirmąkart suteikta priegloba Komisijos serveriuose

Liuksemburgo valdžios institucijos sertifikavo Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Fraternité 2020“ internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Ši iniciatyva tapo pirmąja, dėl kurios pritarimo pareiškimai bus pradėti rinkti Europos Komisijos serveriuose. Iniciatyva „Fraternité 2020“ siekiama stiprinti tokias ES mainų programas, kaip „Erasmus“ ar Europos savanorių tarnyba, ir prisidėti prie piliečių solidarumu grindžiamos vieningos Europos kūrimo. Tai buvo pirmoji Komisijos užregistruota EPI.

Komisija pasiūlė prieglobą Europos piliečių iniciatyvoms savo serveriuose liepos mėn., siekdama ryžtingai išspręsti kai kurių organizatorių nurodytus sunkumus, susijusius su tinkamos prieglobos paieškomis ir savų internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų kūrimu. Komisija taip pat pažadėjo padėti šia paslauga susidomėjusiems organizatoriams pasiekti, kad jų internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos būtų sertifikuotos ir jie galėtų kuo greičiau pradėti rinkti pritarimo pareiškimus.

Nuo tada Komisija glaudžiai bendradarbiavo su organizatoriais ir Liuksemburgo valstybės tarnybos ir administracinės reformos ministerijos Valstybiniu informacinių technologijų centru (Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative - Centre des technologies de l'information de l'Etat) (CTIE). CTIE yra Liuksemburge, kuriame įrengti Komisijos serveriai, veikianti paskirtoji sertifikavimo institucija.

Šis glaudus bendradarbiavimas jau davė apčiuopiamų rezultatų. Iniciatyvos „Fraternité 2020“ organizatoriai su Komisija pasirašė susitarimą dėl prieglobos ir CTIE sertifikavo šios iniciatyvos internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą – tai buvo paskutinis reikiamas žingsnis: šiandien jau pradėjo veikti pritarimo pareiškimams rinkti skirta svetainė, kuriai priegloba teikiama Komisijos serveriuose.

Pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius teigė: „Šis rezultatas įrodo, kad Komisija yra visapusiškai pasiryžusi užtikrinti, kad šia nauja dalyvaujamosios demokratijos priemone būtų sėkmingai naudojamasi. Pirmosios iniciatyvos organizatoriams esu sakęs, kad neįveikiamų kliūčių, kurios sutrukdytų rinkti pritarimo iniciatyvoms pareiškimus, nebus; akivaizdu, kad jų ir nebeliko. Norėčiau padėkoti Liuksemburgo valdžios institucijoms, visų pirma ministrei Octavie Modert. Puikus minėtų institucijų bendradarbiavimas suteikė galimybę Komisijai įgyvendinti minėtą įsipareigojimą.“

„Fraternité 2020“ Piliečių komiteto atstovas Luca Copetti sakė: „Labai džiaugiamės pradėję rinkti pritarimo mūsų iniciatyvai pareiškimus. Jau seniai siekėme pasitelkę šią naują tarpvalstybinės demokratijos priemonę propaguoti vieningos piliečių solidarumu grindžiamos Europos viziją. Pradėjome tam ruoštis daugiau negu prieš dvejus metus, įsigaliojus reglamentui buvome pirmieji. Kadangi mūsų iniciatyva yra pirmoji Komisijos užregistruota iniciatyva, susidūrėme su tam tikrais nenumatytais sunkumais. Dėkojame Komisijai, kad mums padėjo juos įveikti ir kad dabar galime telkti dėmesį į išties europinio masto debatus dėl mūsų pasiūlymų, kuriems, tikimės, pakaks pritariančiųjų.“

Liuksemburgo ministrės Octavie Modert sakė: Man teko garbė Liuksemburge sertifikuoti pirmąją Europos piliečių iniciatyvos internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir taip padėti Europos piliečiams pasinaudoti galinga ES masto dalyvaujamosios demokratijos priemone. Ypač džiaugiuosi dėl to, kad šis sertifikavimas yra Europos Komisijos ir CTIE tarnybų bendradarbiavimo bei tikro europinėmis vertybėmis pagrįsto mąstymo pavyzdys. Liuksemburgas didžiuojasi galėdamas teikti prieglobą internetinėms pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoms, taip pat yra pasiryžęs ir ateityje teikti savo paslaugas ir bendradarbiauti su Komisija, kad užtikrintų tinkamą šios dalyvaujamosios demokratijos priemonės taikymą ir piliečių iniciatyvų organizatoriams pasiūlytų tvarų sprendimą.“

Europos Parlamento (EP) bendrapranešėjai EPI klausimais šią naujieną įvertino palankiai. EP narys Alain Lamassoure sakė: „Džiaugiuosi, kad Komisijai ėmusis veiksmų sudarytos visos būtinos sąlygos, kad piliečiai galėtų dalyvauti rengiant ES teisės aktus.“

EP narė Zita Gurmai pridūrė: „Džiaugiuosi, kad jau sudaryta galimybė pradėti rinkti parašus dėl pirmosios užregistruotos EPI. Tikiu, kad ši EPI gerokai paskatins europinius debatus. Šis suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas įrodė, kad tvirta valia padeda įveikti technines kliūtis, ir tikiuosi, kad šis įsitikinimas ir toliau padės kasdien užtikrinti, kad ši dalyvaujamosios demokratijos priemonė būtų išties naudinga Europos piliečiams.“

„Fraternité 2020“ yra pirmoji EPI, kuriai priegloba bus suteikta Komisijos serveriuose, tačiau tai nėra pirmoji EPI, dėl kurios pritarimo pareiškimai bus pradėti rinkti internetu. Tokia EPI yra „Right 2 Water“, priegloba jai teikiama privačiomis priemonėmis. Abiejų šių EPI reikmėms naudojama Komisijos teikiama nemokama atvirojo kodo OCS programinė įranga.

Be to, Komisija jau užregistravusi 10 kitų iniciatyvų. Keturių iniciatyvų organizatoriai su Komisija jau pasirašė susitarimus dėl jų OCS sistemų prieglobos. Tikimasi, kad netrukus bus galima pradėti rinkti pritarimo šioms iniciatyvoms pareiškimus.

Pateiktos iniciatyvos

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

„Fraternité 2020“

http://www.fraternite2020.eu/

„Right2Water“

http://www.right2water.eu

Klausimai apie Europos piliečių iniciatyvas ir atsakymai į juos

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17


Side Bar