Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN KOMISSIO

Lehdistotiedote

Bryssel 26. lokakuuta 2012

Vihreää valoa ensimmäiselle komission omia palvelimia käyttävälle eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle

Fraternité 2020 -yhdistys on saanut Luxemburgin viranomaisilta hyväksynnän sähköiselle keruujärjestelmälleen. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, jolle on alettu kerätä tuenilmauksia Euroopan komission omille palvelimille. Fraternité 2020 haluaa lisätä Erasmuksen tai Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kaltaisia vaihto-ohjelmia edistääkseen kansalaisten solidaarisuuteen perustuvaa yhteistä Eurooppaa. Se käynnisti ensimmäisen komission rekisteröimän eurooppalaisen kansalaisaloitteen.

Komissio tarjoutui heinäkuussa pitämään eurooppalaisia kansalaisaloitteita omilla palvelimillaan, sillä eräillä aloitteiden järjestäjillä oli vaikeuksia löytää soveltuvia ylläpitoratkaisuja omille keruujärjestelmilleen. Komissio lupasi myös auttaa tämän palvelun käyttämisestä kiinnostuneita järjestäjiä sähköisten keruujärjestelmiensä hyväksymisessä, jotta ne voisivat aloittaa tuenilmausten keräämisen mahdollisimman pian.

Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä järjestäjien ja Luxemburgin julkishallinnosta ja hallintouudistuksesta vastaavan ministeriön teknologia- ja tietokeskuksen CTIE:n kanssa. CTIE on hyväksymisestä vastaava viranomainen Luxemburgissa, jossa komission palvelimet sijaitsevat.

Tästä tiiviistä yhteistyöstä on nyt saatu konkreettisia tuloksia. Fraternité 2020 –aloitteen järjestäjät ovat allekirjoittaneet komission kanssa sopimuksen ylläpidosta, ja CTIE on antanut sähköiselle keruujärjestelmälle hyväksyntänsä, joka on viimeinen vaihe ennen kuin tuenilmauksien keräämiseen tarkoitettu verkkosivu voidaan avata komission palvelimilla. Verkkosivu avattiin tänään.

Varapuheenjohtaja Šefčovič totesi tuloksen olevan osoitus siitä, että kansalaisaloite on tärkeä osallistuvan demokratian väline, jonka menestymistä komissio todella haluaa tukea. ”Totesin aikanaan, etteivät ensimmäisten aloitteiden järjestäjät kohtaisi ylitsepääsemättömiä ongelmia aloitteidensa käynnistämisessä, ja todella tarkoitin sitä. Haluaisinkin kiittää Luxemburgin viranomaisia ja erityisesti ministeri Octavie Modertia, joiden erinomaisen yhteistyön ansiosta komissio pystyy pitämään kiinni tästä sitoumuksestaan.”

Fraternité 2020:n kansalaisaloitekomitean edustajan Luca Copettin mukaan yhdistys on hyvin iloinen päästessään nyt aloittamaan tuenilmaisujen keräämistä aloitteelleen. ”Olemme pitkään halunneet edistää visiotamme kansalaisten solidaarisuuteen perustuvasta yhdistyneestä Euroopasta tämän uuden monikansallisen demokratian välineen kautta. Aloitimme valmistelut yli kaksi vuotta sitten, joten olimme paalupaikalla, kun kansalaisaloitteita koskeva asetus tuli voimaan. Koska kyseessä on ensimmäinen komission rekisteröimä aloite, meillä on ollut haasteita, jotka eivät voineet olla ennakoitavissa, ja olemme kiitollisia komissiolle tuesta näiden haasteiden parissa. Nyt voimme keskittyä herättämään ehdotukseemme liittyvää aitoa eurooppalaista keskustelua, jonka ansiosta toivottavasti voimme saavuttaa vaaditun tuen.

CITE:stä vastaava Luxemburgin ministeri Octavie Modert kertoi olevansa iloinen voidessaan antaa hyväksynnän ensimmäiselle eurooppalaisen kansalaisaloitteen sähköiselle keruujärjestelmälle maassaan.Tämä hyväksyntä, joka on tulosta Euroopan komission ja CTIE:n yhteistyöstä, on todellinen esimerkki eurooppalaisuudesta. Luxemburg ylläpitää mielellään tällaista keruujärjestelmää ja tarjoaa palvelujaan komissiolle jatkuvaa yhteistyötä varten. Näin voidaan varmistaa tämän osallistumisvälineen hyvä hoito ja varmistaa kansalaisaloitteiden järjestäjien kannalta kestävä ratkaisu.”

Myös asiaa yhdessä esitelleet Euroopan parlamentin jäsenet olivat iloisia uutisesta. Alain Lamassoure totesi olevansa tyytyväinen siihen, että komission panoksen ansiosta kansalaisilla on nyt kaikki tekniset edellytykset osallistua EU:n lainsäädännön laatimiseen.

Euroopan parlamentin jäsen Zita Gurmai lisäsi uskovansa, että tämä kansalaisaloite edistää yleisesti koko Euroopan tasolla käytävää keskustelua. Sidosryhmien yhteistyö on osoittanut, että tahdonvoimalla pääsee pitkälle. Luotan siihen, että tämä henki jatkuu ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tulee Euroopan kansalaisille tärkeä voimavara.”

Fraternité 2020 on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka toimii Euroopan komission palvelimilla. Ensimmäinen kansalaisaloite, jolle ryhdyttiin keräämään tuenilmaisuja verkossa, on kuitenkin Right 2 Water, joka käyttää yksityistä palvelinta. Molemmat käyttävät komission tarjoamaa ilmaista avoimen lähdekoodin ohjelmistoa tuenilmaisujen keräämiseen.

Lisäksi komissio on jo kirjannut kymmenen muuta aloitetta, joista neljä on tähän mennessä allekirjoittanut ylläpitosopimuksen komission kanssa. Näiden odotetaan aloittavan tuenilmausten keräämisen hyvin pian.

Luettelo avoimista kansalaisaloitteista:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=fi

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_fi.htm

Lisätietoja:

Marilyn Carruthers (+32-2-299 94 51)

Antonio Gravili (+32-2-295 43 17)


Side Bar