Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. oktoober 2012

Roheline tuli esimesele Euroopa kodanikualgatusele, mis hakkab kasutama komisjoni servereid

Fraternité 2020 on esimene Euroopa kodanikualgatus, mis hakkab koguma toetusavaldusi Euroopa Komisjoni serverites nüüd, kus Luksemburgi pädevad asutused on sertifitseerinud algatuse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi. Fraternité 2020 eesmärk on tõhustada ELi vahetusprogramme, nagu Erasmus ja Euroopa vabatahtlik teenistus, et aidata luua ühendatud Euroopa, mille aluseks on kodanike solidaarsus. Tegu on üldse esimese kodanikualgatusega, mille komisjon registreeris.

Komisjon tegi ettepaneku hakata Euroopa kodanikualgatusi oma serverites majutama juulis. Sellega püütakse lahendada mõnede algatuste korraldajate probleeme seoses sobivate majutuslahenduste leidmise ja veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi loomisega. Ühtlasi lubas komisjon abistada teenuse kasutamisest huvitatud korraldajaid oma veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemide sertifitseerimisel, nii et toetusavaldusi saaks võimalikult kiiresti koguma hakata.

Sellest alates on komisjon teinud korraldajate ja Luksemburgi avaliku teenistuse ja haldusreformi ministeeriumi haldusalasse kuuluva riikliku infotehnoloogiakeskusega (Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative - Centre des technologies de l'information de l'Etat) tihedat koostööd. Nimetatud keskus on Luksemburgi määratud sertifitseerimisasutus ja just Luksemburgis asuvad komisjoni serverid.

Tihe koostöö on nüüdseks vilja kandnud. Fraternité 2020 kirjutas koos komisjoniga alla majutuslepingule ning riiklik infotehnoloogiakeskus sertifitseeris algatuse toetusavalduste kogumise süsteemi. See oli viimane etapp, mis oli vaja läbida, et veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi saaks komisjoni serverites kasutama hakata. Veebisait avati täna.

Asepresident Šefčoviči sõnul tõendab see, et komisjon soovib tingimata, et selle osalusdemokraatia vahendi kasutamist saadaks edu. „Kui ma ütlesin, et esimeste algatuste korraldajatel ei seisa ees ületamatuid probleeme, mõtlesin ma seda tõsiselt. Sooviksin avaldada tänu Luksemburgi asutustele, eriti minister Octavie Modertile. Tänu nende koostööle õnnestus komisjonil oma sõna pidada.”

Fraternité 2020 korralduskomitee esindaja Luca Copetti lisas: „Meil on äärmiselt hea meel, et saame nüüd hakata oma algatusele toetusavaldusi koguma. Oleme juba kaua aega soovinud jagada oma ideed kodanike solidaarsusel põhinevast ühendatud Euroopast selle uue riikideülese osalusdemokraatia vahendi kaudu. Alustasime ettevalmistusi juba üle kahe aasta tagasi ja kui määrus jõustus, oli meil hea lähtepositsioon. Kuna meie algatus oli esimene komisjoni registreeritud algatus, põrkusime probleemidega seal, kus neid oodatagi ei osanud. Oleme tänulikud komisjonile, kes on aidanud meil raskustest üle saada. Nüüd saame keskenduda sellele, et arendada kogu Euroopas debatti oma ettepanekute üle, mis saavad loodetavasti nõutaval määral toetust. ”

Luksemburgi minister Octavie Modert ütles, et tal on au sertifitseerida Luksemburgis esimene Euroopa kodanikualgatuse veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem ja toetada seeläbi Euroopa kodanikke kogu ELi hõlmava tõhusa osalusdemokraatia vahendi kasutamisel. „Euroopa Komisjoni ja riikliku infotehnoloogiakeskuse tihe koostöö on hea näide Euroopa tasandi ühistööst. Luksemburgil on rõõm majutada veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemide servereid ja me soovime jätkata koostööd komisjoniga, et tagada selle osalusvahendi sujuv kasutamine ning pakkuda kodanikualgatuste korraldajatele kestlikke lahendusi.”

Ka Euroopa Parlamendi Euroopa kodanikualgatuse kaasraportöörid avaldasid uudise üle heameelt. Euroopa Parlamendi liikme Alain Lamassoure'il oli hea meel, et tänu komisjoni jõupingutustele on nüüd täidetud kõik tehnilised tingimused, et võimaldada kodanikel osaleda ELi õiguse edasiarendamises.

Euroopa Parlamendi liige Zita Gurmai lisas: „Mul on rõõm tõdeda, et esimesena registreeritud Euroopa kodanikualgatus on nüüd valmis alustama veebipõhist allkirjade kogumist. Usun, et selle algatusega kaasnev arutelu aitab palju kaasa Euroopa tasandi mõttevahetuse arendamisele. Sidusrühmade koostöö on näidanud, et soovi korral saab tehnilistest raskustest võitu, ning ma usun, et selles vaimus jätkatakse ka edasist tegevust selle osalusdemokraatia vahendi Euroopa kodanike teenistusse rakendamisel.”

Fraternité 2020 on esimene Euroopa kodanikualgatus, mida majutatakse komisjoni serverites, kuid see ei ole siiski esimene, mis alustas veebipõhist toetusavalduste kogumist. See au kuulub algatusele „Right 2 Water”, mis kasutab erasektori majutuslahendust. Mõlemad kasutavad komisjoni pakutavat tasuta avatud lähtekoodiga veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemide tarkvara.

Komisjon on registreerinud veel 10 algatust, millest neli on komisjoniga juba oma veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemide jaoks majutuslepingu sõlminud ning saavad kava kohaselt hakata varsti toetusavaldusi koguma.

Käimasolevate algatuste loetelu:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Küsimused ja vastused Euroopa kodanikualgatuste kohta:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_et.htm

Kontaktisikud:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar