Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. oktober 2012

Grønt lys til det første europæiske borgerinitiativ på Kommissionens egne servere

Efter at have fået sit onlineindsamlingssystem certificeret af de luxembourgske myndigheder er Fraternité 2020 som det første europæiske borgerinitiativ begyndt at indsamle støttetilkendegivelser på Europa-Kommissionens egne servere. Fraternité 2020 ønsker at "styrke EU-udvekslingsprogrammer - så som Erasmus og den Europæiske Volontørtjeneste – for at medvirke til et forenet Europa baseret på solidaritet mellem borgere", og organisationen var den første til at få registreret et borgerinitiativ hos Kommissionen.

Kommissionen tilbød i juli at hoste borgerinitiativer på sine egne servere for effektivt at løse de problemer, som nogle initiativtagere havde oplevet med at finde en passende hostingløsning og få sat deres onlineindsamlingssystemer op. Den lovede også at hjælpe interesserede initiativtagere med at få deres onlineindsamlingssystem certificeret, så de kunne begynde at indsamle støttetilkendegivelser snarest muligt.

Siden da har Kommissionen arbejdet tæt sammen med initiativtagere og ministeren for den offentlige tjeneste og administrative reformer, som forvalter Luxembourgs it-center. It-centret er det udpegede certificeringsorgan i Luxembourg, hvor Kommissionens servere står.

Dette tætte samarbejde har nu kastet håndgribelige resultater af sig. Fraternité 2020-initiativet har underskrevet en hostingaftale med Kommissionen, og it-centret har certificeret deres onlineindsamlingssystem, hvilket var sidste skridt, før webstedet, hvor indsamlingen af støttetilkendegivelser skulle foregå, kunne gå i luften på Kommissionens servere. Webstedet er åbnet i dag.

Næstformand Maroš Šefčovič udtaler: "Resultatet beviser, at Kommissionen er fast besluttet for at gøre det nye instrument for deltagelsesdemokrati til en succes. Jeg sagde, at initiativtagerne til de første initiativer ikke ville møde uoverstigelige hindringer for at få deres initiativer i luften, og det mente jeg. Jeg vil gerne takke de luxembourgske myndigheder og i særdeleshed minister Octavie Modert. Takket være det fremragende samarbejde med dem har det været muligt for Kommissionen at indfri sit løfte."

Luca Copetti, en repræsentant for Fraternité 2020’s borgerudvalg, udtaler: "Vi er henrykte over at have startet indsamlingen af støttetilkendegivelser for vores initiativ. Vi har længe været ivrige efter at fremme vores vision om et forenet Europa baseret på solidaritet mellem borgere ved hjælp af dette nye tværnationale demokrati-instrument. Vi indledte forberedelserne for mere end to år siden, og vi var de første ude af startblokkene, da forordningen trådte i kraft. Som det første initiativ, der blev registreret af Kommissionen, har vi oplevet nogle udfordringer, som vi ikke kunne have forudset. Vi er taknemmelige over, at Kommissionen har hjulpet os med at løse dem, og at vi nu kan koncentrere os om at få skabt en ægte europæisk debat om vores forslag, som forhåbentlig vil resultere i, at vi får den støtte, der skal til."

Den luxembourgske minister Octavie Modert udtaler: "Jeg er beæret over at certificere det første onlineindsamlingssystem fra et europæisk borgerinitiativ i Luxembourg og på den måde bidrage til at give europæerne et effektivt værktøj til at styrke deltagelsesdemokratiet på EU-niveau. Jeg er særligt glad for, at certificeringen er et vaskeægte eksempel på den europæiske ånd demonstreret gennem samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og min tjeneste i it-centret. Luxembourg er stolt af at huse serverne for onlineindsamlingssystemerne og er villig til fortsat at tilbyde sine tjenester i samarbejde med Kommissionen, så vi kan sikre en god håndtering af værktøjet og tilbyde initiativtagere en bæredygtig løsning til borgerinitiativer."

Borgerinitiativets medordførere i Europa-Parlamentet har også taget vel imod nyheden. Alain Lamassoure, medlem af Europa-Parlamentet, kommenterer: "Jeg er begejstret over at se, at alle tekniske betingelser nu er opfyldt takket være Kommissionens indsats, så borgerne kan bidrage til at udarbejde EU-lovgivning."

Zita Gurmai, medlem af Europa-Parlamentet, tilføjer: "Det glæder mig at se, at det første europæiske borgerinitiativ, der nogensinde er registreret, nu er klar til at begynde at indsamle underskrifter online. Jeg mener, at den drøftelse, dette borgerinitiativ medfører, vil forbedre den europæiske debat. Samarbejdet mellem interessenterne har vist, at hvor der er en vilje, er der også en vej uden om tekniske problemer, og jeg er sikker på, at denne ånd fortsat vil vise vejen i hverdagen og gøre dette værktøj for deltagelsesdemokrati til et værdifuldt aktiv for Europas borgere."

Fraternité 2020 er det første europæiske borgerinitiativ, som hostes på Kommissionens servere, men ikke det første borgerinitiativ, der er begyndt at indsamle støttetilkendegivelser online. Den ære tilfalder "Right 2 Water", som bruger en privat hostingløsning. Begge initiativer bruger Kommissionens gratis, open source-software til onlineindsamlingssystemer.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt registreret 10 øvrige initiativer, hvoraf fire allerede har underskrevet en hostingaftale med Kommissionen om deres onlineindsamlingssystemer, og det forventes, at indsamlingen af støttetilkendegivelser kan begynde meget snart.

Liste over igangværende initiativer:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=da

Fraternité 2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Spørgsmål og svar om europæiske borgerinitiativer:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_da.htm

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar