Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 октомври 2012 г.

Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията

След сертифицирането на системата ѝ за събиране на изявления за подкрепа онлайн (ССО) от люксембургските органи, „Fraternité 2020“ се превърна в първата европейска гражданска инициатива, при която започна събирането на изявления за подкрепа на сървърите на Европейската комисия. Целта на „Fraternité 2020“ е „да се подобрят програмите за обмен на ЕС, като програмата „Еразъм“ или Европейската доброволческа служба, с цел да се допринесе за изграждането на обединена Европа, основаваща се на солидарност между гражданите“. Това е първата европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която е регистрирана от Комисията.

Комисията предложи европейските граждански инициативи да използват нейните сървъри през юли, в отговор на проблемите, докладвани от някои организатори във връзка с намирането на подходящи решения за сървъри, които да бъдат използвани за инициативата, и за установяването на собствени системи за ССО. Тя също така обеща да помогне на организаторите, които проявяват интерес към използването на тази услуга, да получат сертификация на своите системи за ССО, така че да могат да започнат да събират изявления за подкрепа във възможно най-кратък срок.

Оттогава насам Комисията работи в тясно сътрудничество с организаторите и с Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative - Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) в Люксембург. CTIE е определен за сертифициращ орган в Люксембург, където се намират сървърите на Комисията.

Това тясно сътрудничество вече е дало осезаеми резултати. Организаторите на инициативата „Fraternité 2020“ са подписали споразумение за използване на сървърите с Комисията, а CTIE е сертифицирал системите за ССО, което е последната стъпка преди уебсайтът за събиране на изявленията за подкрепа онлайн за тази инициатива да бъде задействан онлайн на сървърите на Комисията. Уебсайтът беше открит днес.

Заместник-председателят на Европейската комисия Шефчович заяви: „Този резултат доказва, че Комисията е напълно решена да постигне успех с този нов инструмент за демокрация на участието. Аз заявих, че организаторите на първите инициативи няма да се сблъскат с непреодолими препятствия, за да стартират своите инициативи, и наистина мислех така. Бих искал да благодаря на люксембургските органи, по-специално на министър Octavie Modert. Отличното сътрудничество с тях позволи на Комисията да изпълни този ангажимент.

Г-н Luca Copetti, представител на гражданския комитет за „Fraternité 2020“ заяви: „Ние сме силно въодушевени, че понастоящем започнахме събирането на изявления за подкрепа за нашата инициатива. От доста време с нетърпение очакваме да представим нашата визия за обединена Европа, основана на солидарност между гражданите, чрез този нов инструмент за транснационална демокрация. Започнахме да се подготвяме за това преди повече от две години и бяхме в благоприятна позиция, когато регламентът влезе в сила. Тъй като това беше първата инициатива, регистрирана от Комисията, бяхме изправени пред някои неочаквани предизвикателства. Ние сме благодарни, че Комисията ни помогна да се справим с тях, както и за това, че сега можем да съсредоточим усилията си върху осъществяването на истински европейски дебат относно нашите предложения, с което се надяваме да постигнем необходимото ниво на подкрепа.

Люксембургският министър Octavie Modert заяви: „За мен е чест да сертифицирам първата система за ССО на европейска гражданска инициатива в Люксембург и по този начин да допринеса за предоставянето на европейските граждани на ефективен инструмент за демокрация на участието на ниво ЕС. Особено се радвам тъй като това сертифициране е истински пример за европейско мислене, показано чрез сътрудничеството на Европейската комисия и службите под мое ръководство в CTIE. Люксембург е горд да бъде страната–домакин, в която са разположени сървърите със системите за ССО, и има желание да предложи на разположение своите служби за едно продължително сътрудничество с Комисията с цел да се гарантира добро използване на този инструмент за участие и да се предложи устойчиво решение за организаторите на граждански инициативи.“

Съдокладчиците по ЕГИ в Европейския парламент също приветстваха новината. Г-н Alain Lamassoure, член на Европейския парламент, заяви: „Доволен съм да видя, че благодарение на усилията на Комисията понастоящем са изпълнени всички технически условия, за да могат гражданите да участват в усъвършенстването на законодателството на ЕС.

Г-жа Zita Gurmai, член на Европейския парламент, допълни: „Радвам се да видя, че по първата регистрирана ЕГИ вече може да започне събирането на подписи онлайн. Вярвам, че дискусията, представена в тази ЕГИ, ще засили значително европейския дебат. С това сътрудничество между заинтересованите страни се доказва, че ако има желание, винаги има начин да се преодолеят техническите трудности и аз вярвам, че в този дух ще бъдат насочени ежедневните стъпки, необходими, за да стане този инструмент за демокрацията на участието ценен актив на европейските граждани.

„Fraternité 2020“ е първата ЕГИ, при която се използват сървърите на Комисията, но това не е първата ЕГИ, при която е започнало събирането на изявления за подкрепа онлайн. Честта да бъде първа в това отношение принадлежи на инициативата „Right 2 Water“, при която са използвани частни сървъри. И при двете инициативи е използван безплатен софтуер с отворен код за ССО, предоставен от Комисията.

Освен това Комисията вече е регистрирала 10 други инициативи, при четири от които вече е подписано споразумение за използване на сървърите с Комисията за техните системи за ССО, и се очаква събирането на изявления за подкрепа да започне много скоро.

Списък на стартираните инициативи:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Въпроси и отговори относно ЕГИ:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_en.htm

За контакти:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar