Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisārs Piebalgs apmeklēs Birmu/Mjanmu, lai solītu jaunu atbalstu demokrātiskām un ekonomikas reformām

Briselē, 2012. gada 10. februārī – Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs 12.-14. februārī apmeklēs Birmu/Mjanmu. Ņemot vērā vērienīgo reformu programmu, kuras īstenošana sākusies kopš jaunās civilās valdības stāšanās amatā, komisārs paziņos par jaunu atbalsta pasākumu kopumu 150 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts demokrātisko reformu un iekļaujošas attīstības veicināšanai Birmā/Mjanmā.

Komisārs Piebalgs būs pirmais no komisāriem, kurš satiks prezidentu U Thein Sein un veiks pārrunas ar valdības augsta līmeņa ministriem un Daw Aung San Suu Kyi. Komisārs piedalīsies vairākās sanāksmēs Nepjido un Jangonā, kā arī apmeklēs ES finansētu slimnīcu.

ES dalībvalstu ministri un Augstā pārstāve atzinīgi novērtējuši Birmas/Mjanmas uzsākto vērienīgo reformu procesu. Komisāra vizīte sniegs ieskatu uz vietas panāktajā progresā, tā dodot iespēju veicināt turpmāko reformu gaitu un novērtēt, kā ES var atbalstīt pārmaiņu procesa virzību.

Komisārs Piebalgs turklāt uzstāsies konferencē par attīstības politikas iespējām; šo pasākumu līdzfinansē ES, un tajā tiks apsvērts, kā sekmēt iekļaujošu sabiedrības attīstību un izaugsmi.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: "Eiropas Savienība pauž gandarījumu par Birmā/Mjanmā noritošajām bezprecedenta pārmaiņām attiecībā uz ES pamatvērtībām – demokrātiju, cilvēktiesībām un likuma varu. Pārmaiņu impulss šajā valstī ir iespaidīgs, un ES atzīst, ka tai jādara viss, kas ir tās spēkos, lai pašlaik sniegtu atbalstu Birmai/Mjanmai. Plašāks dialogs noderēs labākas politikas veidošanai, un lielāks finansējums sekmēs ekonomisko un sociālo attīstību un palīdzēs samazināt nabadzību."

ES papildu finansējums pārejas procesu atbalstam

Reaģējot uz ievērojamo politisko progresu Birmā/Mjanmā, laikposmam no 2012. gada līdz 2013. gadam ES sniedz papildu finansējumu 150 miljonu eiro apmērā. Šis atbalsts sākotnēji paredzēts veselības aprūpei, izglītībai, lauksaimniecībai un palīdzībai pārvietotajām personām etnisko minoritāšu teritorijās; jaunas atbalsta jomas tiks apsvērtas atkarībā no turpmākajām norisēm.

ES un Birmas/Mjanmas attiecībās pašlaik jāņem vērā ES Padomes Lēmums, saskaņā ar kuru attīstības sadarbība pieļaujama tikai ierobežotā skaitā nozaru un sadarbībā ar ANO aģentūrām, starptautiskām organizācijām un nevalstiskām organizācijām. Kopš 1996. gada ES Birmas/Mjanmas iedzīvotāju atbalstam piešķīrusi finansējumu 174 miljonu eiro apmērā. ES sākusi pārskatīt šo politiku.

Vispārīga informācija

Vizīte notiek pēc Ārlietu padomes 23. janvāra sanāksmes Briselē un pēc Eiropadomes 30. janvāra deklarācijas, kurās dalībvalstis atzinīgi novērtēja Birmas/Mjanmas valdības un parlamenta uzsākto vērienīgo politisko reformu programmu. Tās ietvaros ir atbrīvots vērā ņemams skaits politieslodzīto un noslēgti pamiera nolīgumi ar etniskajām grupām. Padome turklāt pauda gandarījumu par Birmas/Mjanmas prezidenta un Aung San Suu Kyi dialogu un par vēlēšanu likuma grozījumiem, pateicoties kuriem Nacionālā demokrātijas līga (NDL) varēs piedalīties 1. aprīļa vēlēšanās.

Ņemot vērā minētās reformas, Padome nolēma, ka visupirms jāpārtrauc piemērot ceļošanas aizliegumu (ierobežojumus attiecībā uz vīzu piešķiršanu) prezidentam, prezidenta vietniekiem, ministru kabineta locekļiem un parlamenta abu palātu spīkeriem. Turpinoties politiskajam progresam, ierobežojošos pasākumus līdz aprīļa beigām varētu vēl vairāk atvieglot vai atcelt. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt Birmai/Mjanmai turpmākā reformu īstenošanā, palielinot attīstības palīdzību, kas apredzēta nabadzības samazināšanai un nepieciešamo valsts spēju veidošanai.

Tuvā nākotnē Jangonā tiks atvērts ES birojs.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne par ES – Birmas/Mjanmas sadarbību:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/myanmar/myanmar_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar