Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. októbra 2012

Vrhnúť sa do vody: Komisia uviedla aplikáciu z oblasti životného prostredia vhodnú pre deti a určenú pre smartfóny a tablety

Európska komisia uviedla aplikáciu z oblasti životného prostredia, ktorá sa dá stiahnuť do zariadení Apple a Android. Zoe Makes a Splash! (Zoe sa vrhá do vody!) je interaktívna digitálna knižka pre deti vo veku od 7 do 11 rokov, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť. Prostredníctvom tejto aplikácie sa podáva príbeh o dvoch zvedavých deťoch, ktorým sa vysvetľuje význam vody pre spoločnosť. Ich sprievodcom je výrečná žaba, ktorá ich takisto upozorňuje na následky znečistenia vody a ukazuje im, ako sa mu dá zabrániť. Zábavné animácie a interaktívne prvky sa striedajú s vážnejšími vzdelávacími sekciami, v rámci ktorých sa používatelia učia o kolobehu vody a úprave vody.

K dispozícii je aj online verzia príbehu spoločne s didaktickými poznámkami na podporu projektových činností v triedach.

Táto aplikácia a jej online verzia sú dostupné v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom a poľskom jazyku.

Súvislosti

Táto aplikácia bola uvedená ako jedna z viacerých iniciatív v oblasti ochrany vody.

Komisia vypracuje v polovici novembra koncepciu na ochranu európskych vodných zdrojov. Táto koncepcia je určená na riadenie vývoja vodohospodárskej politiky do roku 2020, vylepšenie existujúcej politiky a odstránenie prípadných nedostatkov.

Pre deti je k dispozícii rad ďalších publikácií týkajúcich sa životného prostredia, konkrétne veľmi úspešné príbehy Toma a Lily pre deti vo veku od 5 do 7 rokov (nájdete tu). V období rokov 2001 až 2011 vyšlo desať príbehov, ktoré si v celej EÚ našli takmer 2 milióny čitateľov.

Viac informácií nájdete na:

Apple Store:

http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-a-splash!/id542684376?mt=8&uo=4

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inuistudio.zoemakesasplash

Online verzia:

http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar