Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. oktobra 2012

Komisija zbira poglede o nadaljnjem ukrepanju po konferenci Rio+20

Svetovni vrh Rio+20, ki je pod okriljem Združenih narodov potekal junija 2012 v Riu de Janeiru, je v središče postavil potrditev obnovljenih političnih zavez k trajnostnemu razvoju. Evropska komisija želi konferenco nadgraditi s posebnimi dejavnostmi in dejanskimi ukrepi za uresničevanje trajnostnega razvoja v EU in po svetu. Javno posvetovanje, namenjeno zbiranju s tem povezanih pogledov in zamisli, bo osnova za sporočilo Komisije o nadaljnjem ukrepanju po konferenci Rio+20. Objava sporočila je načrtovana v prvem četrtletju leta 2013, posvetovanje pa je odprto do 15. januarja 2013.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je k temu izjavil: „Rio+20 ni bila zgolj konferenca, ampak jasen in glasen nagovor k ukrepom za uresničevanje trajnostne prihodnosti na svetovni ravni, poziv k spremembam, ki naj izboljšajo in podprejo kakovost našega življenja ob spoštovanju meja edinega planeta, na katerem živimo. Rio+20 je bil vzgib; uresničevanje trajnostnega razvoja na vseh koncih našega planeta je zdaj v naših rokah. Pri tem želimo, da bi v razpravo o dejanskih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v tem smislu, bili vključeni prav vsi.“

Javno posvetovanje bo posvečeno oblikovanju izhodišč za številna vprašanja politik v zvezi s petimi glavnimi področji:

1. Politike za premik k vključujočemu zelenemu gospodarstvu kot sredstvu za doseganje trajnostnega razvoja v EU in po svetu.

2. Določitev prednostnih področij ukrepanja – kot so izkoreninjenje revščine, trajnostno kmetijstvo, vodni viri, trajnostna energetika, dostojno delo za vse, oceani in ribji staleži ter trajnostna poraba in proizvodnja – ter razmislek o primernosti ciljev in kazalnikov na teh področjih.

3. Oblikovanje ciljev glede trajnostnega razvoja na podlagi razmisleka o temah in vsebinah ter njihovi najboljši naravnanosti, podprto s predlogi za spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev.

4. Proučitev možnosti za učinkovito strategijo financiranja trajnostnega razvoja, vključno z možnostjo uporabe obstoječih virov in načini spodbujanja naložb.

5. Okrepitev institucionalnega okvira za trajnostni razvoj v sklopu okoljskega programa Združenih narodov in političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj ter razmislek o načinih, kako izboljšati udeležbo soudeleženih strani.

Posvetovanje prav tako dopolnjuje javna posvetovanja glede razvojnega okvira po letu 2015, ki so že potekala v tem letu.

V odgovor na posvetovanje so zaželeni prispevki vseh zainteresiranih strani: državljanov, organizacij, javnih uprav, podjetij itd.

Naslednji koraki

Objavo sporočila o nadaljnjem ukrepanju po konferenci Rio+20 Komisija načrtuje v prvem četrtletju leta 2013.

Ozadje

Dve desetletji po prvem svetovnem vrhu leta 1992 je bil sicer dosežen precejšen napredek na področju odpravljanja revščine in zaustavitve degradacije okolja, vendar so veliki globalni izzivi še vedno tu. Več razvojnih ciljev tisočletja je vse prej kot uresničenih. Približno 1,4 milijarde ljudi še vedno živi v skrajni revščini in ena šestina svetovnega prebivalstva je podhranjena. Naravni viri se manjšajo, svetovni izpusti toplogrednih plinov pa še vedno naraščajo. To pomeni pomemben izziv za trajnostni razvoj na svetovni ravni.

V teh razmerah so se svetovni voditelji junija 2012 srečali na četrtem tovrstnem svetovnem vrhu v Riu de Janeiru, da bi s tem obeležili dvajseto obletnico konference o okolju in razvoju v Riu de Janeiru iz leta 1992 in deseto obletnico svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu. Konferenca Rio+20 je v ospredje postavila dve medsebojno povezani temi: prva je okolju prijazno gospodarstvo v povezavi s trajnostnim razvojem in odpravljanjem revščine, druga pa institucionalni okvir za trajnostni razvoj.

Po obsežnih pogajanjih je bil dosežen dogovor o sklepnem dokumentu konference Rio+20 z več ukrepi in zavezami, ki jih bo morala EU izvajati in spoštovati.

Več informacij:

Za sodelovanje pri javnem posvetovanju:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar