Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 25.

A Bizottság a Rio+20 konferencia nyomonkövetési módjairól gyűjt véleményeket

Az Egyesült Nemzetek 2012. júniusi, Rio de Janeiróban megrendezett Rio+20 világ-csúcstalálkozójának célja a fenntartható fejlődés iránti politikai elkötelezettség megújítása volt. A konferenciát követően az Európai Bizottság egyedi cselekvéseket és konkrét intézkedéseket kíván kidolgozni, hogy az Unión belül és világszinten egyaránt valósággá váljon a fenntartható fejlődés. A vélemények és ötletek összegyűjtésére nyilvános konzultáció keretében kerül sor. Az összegyűjtött észrevételek a Bizottság által 2013 első negyedévében kiadni szándékozott, a Rio+20 konferencia eredményeinek nyomon követéséről szóló közleménybe épülnek majd be. A konzultáció 2013. január 15-ig tart.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „A Rio+20 nem csupán egy újabb konferencia volt – hangos és egyértelmű felhívást fogalmaztunk meg a világszinten fenntartható jövő biztosítására és arra, hogy változtassunk: a bolygónk szabta korlátok között javítsuk és tartsuk fenn életminőségünket. A csúcstalálkozó megadta a kezdő lökést, most rajtunk a sor, hogy a világ minden szegletében megvalósítsuk a fenntartható fejlődést. A meghozandó konkrét lépésekről folyó vitába pedig mindenkit szeretnénk bevonni.”

A nyilvános konzultáció során a Bizottság számos szakpolitikai kérdés kapcsán várja az észrevételeket, e kérdések öt fő témakör köré csoportosulnak:

1. Az Unióban és világszerte megvalósítandó fenntartható fejlődés egyik eszközét jelentő inkluzív zöld gazdaság felé történő elmozdulást célzó szakpolitikák.

2. Kiemelt cselekvési területek – mint például a szegénység felszámolása, fenntartható mezőgazdaság, víz, fenntartható energia, tisztességes munka mindenkinek, óceánok és halászat, fenntartható fogyasztás és termelés – meghatározása, és annak mérlegelése, mennyire hasznosak e területeken a célok és mutatók.

3. Fenntartható fejlődési célok kidolgozása, mérlegelve a témákat és témaköröket, a célok optimális formáját, valamint javaslatot téve a megvalósításuk irányába tett előrelépés nyomonkövetési módjaira.

4. Különböző opciók mérlegelése a fenntartható fejlődés hatékony finanszírozási stratégiája kapcsán, ide értve a meglévő források mobilizálásának lehetőségeit és a befektetésösztönzés különböző módjait.

5. A fenntartható fejlődés intézményi keretének megerősítése az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum kontextusában, és az érdekelt felek részvételét fokozó módszerek mérlegelése.

A konzultáció egyúttal az év során korábban megrendezett, „A 2015 utáni fejlődési keret felé” című nyilvános konzultációt is kiegészíti.

A Bizottság a konzultáció során valamennyi érdekelt fél– polgárok, szervezetek, közigazgatási szervek, vállalkozások stb. – hozzájárulására számít.

Következő lépések

A Bizottság 2013 első negyedévében közleményt kíván kiadni a Rio+20 konferencia nyomon követéséről.

Háttér-információk

Jóllehet az 1992-ben megrendezett első Föld-csúcs óta eltelt két évtized alatt jó eredményeket sikerült elérni a szegénység felszámolása és a környezeti romlás megállítása terén, továbbra is jelentős globális kihívásokkal nézünk szembe. Több millenniumi fejlesztési cél tekintetében súlyos elmaradás mutatkozik. Mintegy 1,4 milliárd ember még most is rendkívüli szegénységben él, a világ lakosságának egyhatoda pedig alultáplált. A természeti erőforrások kimerülőben vannak, miközben a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása továbbra is emelkedik. Mindezek jelentős kihívást állítanak a világszintű fenntartható fejlődés elé.

Mindezek tudatában a világ vezetői 2012. júniusában Rio de Janeiróban gyűltek össze a negyedik Föld-csúcs keretében, amelyre az ENSZ környezetről és fejlődésről tartott 1992-es riói konferenciájának 20. évfordulóján, illetve a fenntartható fejlődésről tartott 2002-es johannesburgi csúcstalálkozó 10. évfordulóján került sor. A Rio+20 konferencia a következő két összekapcsolódó témára összpontosított: a zöld gazdaság lehetőségei a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolásával összefüggésben; illetve a fenntartható fejlődés intézményi keretei.

Mélyreható tárgyalásokat követően elfogadásra került a Rio+20 konferencia záródokumentuma. A dokumentum számos olyan intézkedést és kötelezettségvállalást tartalmazott, amelyeket az EU-nak nyomon kell követnie.

További információ:

A nyilvános konzultációban a következő weboldalra ellátogatva vehet részt:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar