Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους θα δοθούν συνέχειες στη διάσκεψη Rio+20

Η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Rio+20, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012, είχε ως στόχο να διασφαλίσει την ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης για αειφόρο ανάπτυξη. Για να δοθούν συνέχειες στη διάσκεψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει ειδικές δράσεις και συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την αειφόρο ανάπτυξη πραγματικότητα στον χώρο της ΕΕ και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρωθούν απόψεις και ιδέες ως πρώτη ύλη για ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που θα δοθούν στη διάσκεψη Rio+20, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2013. Στη διαβούλευση μπορεί κανείς να συμμετάσχει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε τα εξής: «Το Rio+20 δεν ήταν απλώς μία ακόμη διάσκεψη – ήταν μια ηχηρή και σαφής πρόσκληση για δράση με σκοπό να διασφαλισθεί παγκοσμίως ένα αειφόρο μέλλον, ένα κάλεσμα για αλλαγή ώστε να βελτιωθεί και να συντηρηθεί η ποιότητα ζωής μας με σεβασμό των οριακών γραμμών του μοναδικού πλανήτη που μοιραζόμαστε. Το Rio+20 έδωσε μια ώθηση, και τώρα εναπόκειται σε μας να καταστήσουμε πραγματικότητα την αειφόρο ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Επιθυμούμε λοιπόν να συμμετάσχει ο καθένας στον διάλογο με αντικείμενο τα συγκεκριμένα βήματα που χρειάζεται να γίνουν.»

Με τη δημόσια διαβούλευση επιζητείται εισροή σκέψεων για ορισμένα ζητήματα άσκησης πολιτικής στρεφόμενα γύρω από πέντε κύρια θέματα:

1. Πολιτικές με στόχο την πορεία προς μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, ως τρόπο επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ και παγκοσμίως.

2. Καθορισμός τομέων δράσης κατά προτεραιότητα, όπως εξάλειψη της φτώχιας, αειφόρος γεωργία, ύδατα, αειφόρος ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία για όλους, ωκεανοί και αλιεία, αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, όπως και σκέψεις σχετικά με τη χρησιμότητα των στόχων και δεικτών στους εν λόγω τομείς.

3. Ανάπτυξη επιδιώξεων αειφόρου ανάπτυξης, με προβληματισμό σε θέματα και ζητήματα και τη βέλτιστη μορφή τους, όπως και συστάσεις για τρόπους παρακολούθησης της προόδου επίτευξης των επιδιώξεων.

4. Εξέταση επιλογών για αποτελεσματική στρατηγική χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων σχετικά με τις δυνατότητες κινητοποίησης υφισταμένων πόρων και μέσων ενθάρρυνσης επενδύσεων.

5. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΠΦΥΕ) σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, και σκέψεις για τρόπους βελτίωσης της συμμετοχής εμπλεκόμενων παραγόντων.

Η διαβούλευση αποτελεί επίσης συμπλήρωμα στις δημόσιες διαβουλεύσεις «Προς ένα πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015», οι οποίες οργανώθηκαν νωρίτερα εφέτος.

Με τη διαβούλευση επιζητούνται απαντήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: πολίτες, οργανώσεις, δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις κ.λπ.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή σχεδιάζει να εκδώσει το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανακοίνωση σχετικά με τις συνέχειες της διάσκεψης Rio+20.

Ιστορικό

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη «διάσκεψη για τη γη» το 1992, μολονότι έχει συντελεστεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την εκρίζωση της φτώχιας και την εξάλειψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, εξακολουθούν και υφίστανται σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Αρκετοί από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (MDG) έχουν εντελώς εκτροχιασθεί. Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας και το ένα έκτο του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται. Εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι, ενώ αυξάνονται συνεχώς οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Τα δεδομένα αυτά συνιστούν σοβαρή πρόκληση για αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως.

Σε αυτό το σκηνικό, οι ηγέτες του κόσμου συναντήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012 για την τέταρτη διάσκεψη του είδους της με αντικείμενο τη γη, για να θυμίσουν την 20ή επέτειο της διάσκεψης του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992 με αντικείμενο το περιβάλλον και την ανάπτυξη, και τη 10η επέτειο της παγκόσμιας διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη. Η διάσκεψη Rio+20 επικεντρώθηκε σε δύο διασυνδεδεμένα θέματα: την πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχιας, και το θεσμικό πλαίσιο για αειφόρο ανάπτυξη.

Μετά εκτενείς διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης Rio+20, με ορισμένες δράσεις και δεσμεύσεις, στις οποίες η ΕΕ θα χρειαστεί να δώσει συνέχεια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/Ρίο20_en.htm

Βλ. επίσης:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/Ρίο20_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar