Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. oktober 2012

Kommissionen indsamler ideer til opfølgning på Rio+20

FN's Rio+20-topmøde, som blev holdt i Rio de Janeiro i juni 2012, tog sigte på at sikre fornyet politisk opbakning til bæredygtig udvikling. Som opfølgning på konferencen ønsker Europa-Kommissionen at udvikle særlige tiltag og konkrete foranstaltninger til at føre bæredygtig udvikling ud i livet både i EU og resten af verden. Der afholdes en offentlig høring for at indsamle synspunkter og ideer, som skal give et input til en meddelelse fra Kommissionen om opfølgning på Rio+20, der forventes i første kvartal af 2013. Høringen er åben til den 15. januar 2013.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Rio+20 var ikke blot en konference som enhver anden - den var en klar og tydelig opfordring til handling for at sikre en bæredygtig fremtid på verdensplan, en opfordring til ændring for at forbedre og opretholde vores livskvalitet ved at respektere grænserne for den eneste planet, som vi alle deles om. Rio+20 var startskuddet - nu ligger det i vores hænder at føre bæredygtig udvikling ud i livet i hver en afkrog af vores planet. Og vi vil have alle med i debatten om de konkrete skridt, der skal tages."

Med den offentlige høring søges der input til en række politiske spørgsmål inden for fem hovedlinjer:

1. Politikker, der sigter mod en inklusiv grøn økonomi som middel til at opnå bæredygtig udvikling i EU og resten af verden.

2. Udpegelse af prioriterede indsatsområder, såsom fattigdomsudryddelse, bæredygtigt landbrug, vand, bæredygtig energi, anstændige arbejdsforhold til alle, hav og fiskeri og bæredygtighed i produktion og forbrug, samt overvejelser om nytteværdien af mål og indikatorer på disse områder.

3. Fremsættelse af målsætninger for bæredygtig udvikling med overvejelser om emner og temaer og deres optimale udformning samt mulige metoder til at overvåge fremskridt med hensyn til at opfylde dem.

4. Overvejelser om løsninger til en effektiv finansieringsstrategi for bæredygtig udvikling, herunder muligheder for at mobilisere eksisterende ressourcer og måder til at opmuntre til investeringer.

5. Styrkelse af den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling som led i FN's Miljøprogram (UNEP) og det politiske forum på højt plan for bæredygtig udvikling samt overvejelser om metoder til at øge interessenternes deltagelse.

Høringen er også et supplement til den offentlige høring "Towards a post-2015 Development Framework", som blev afholdt tidligere på året.

Høringen opfordrer alle interesserede parter til at svare: borgere, organisationer, offentlige forvaltninger, virksomheder osv.

Næste skridt

Kommissionen forventer at offentliggøre en meddelelse om opfølgningen på Rio+20 i første kvartal af 2013.

Baggrund

Selv om der er gjort gode fremskridt i forbindelse med fattigdomsudryddelse og miljøforringelse, er der to årtier efter det første miljøtopmøde i 1992 stadig store globale udfordringer. Flere af FN's 2015-mål er kørt af sporet. Ca. 1,4 mia. mennesker lever stadig i ekstrem fattigdom, og en sjettedel af verdens befolkning er underernæret. Naturressourcerne udtømmes, mens de globale drivhusgasemissioner fortsat stiger. Det giver store udfordringer til bæredygtig udvikling i hele verden.

Det er på denne baggrund, at verdenslederne mødtes i Rio de Janeiro i juni 2012 til det fjerde miljøtopmøde af sin slags for at markere 20-års jubilæet for FN's konference om miljø og udvikling i Rio og 10-års jubilæet for verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. Rio+20 havde fokus på to temaer, der er forbundet med hinanden: grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse; og den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling.

Efter nogle omfattende forhandlinger blev Rio+20 slutdokumentet vedtaget. Det indeholder et antal tiltag og forpligtelser, som EU skal følge op på.

Yderligere oplysninger:

For at deltage i den offentlige høring:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar