Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT FI ET LT LV

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 października 2012 r.

Rybołówstwo: Komisja przedstawia wniosek w sprawie uprawnień do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym na rok 2013

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie uprawnień do połowów na 2013 r. w odniesieniu do niektórych stad ryb w wodach Atlantyku i Morza Północnego. We wniosku tym ustalono poziomy całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) i nakład połowowy dla stad zarządzanych wyłącznie przez UE. Zgodnie z opinią naukową Komisja proponuje zwiększenie lub utrzymanie poziomu TAC dla 16 stad (w tym niektórych stad dorsza, homara norweskiego oraz soli) oraz zmniejszenie TAC dla 47 stad.

Celem Komisji i jednym z filarów trwającej obecnie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie stada poławiane były na poziomach zapewniających zrównoważenie, czyli osiągnięcie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu, do 2015 r. Kiedy to tylko możliwe, naukowcy doradzają, w jaki sposób doprowadzić stada do poziomów zapewniających zrównoważenie. W tym roku doradztwo dotyczące maksymalnego podtrzymywalnego połowu może objąć 20 stad (12 w ubiegłym roku). Jest to znaczna poprawa pod względem dostępności i jakości danych naukowych.

Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Musimy myśleć dalekowzrocznie. Bez zrównoważonych, zdrowych stad europejskich rybaków czeka ponura przyszłość. Dzięki długoterminowemu zarządzaniu niektóre stada w wodach Atlantyku już są poławiane z zachowaniem poziomów maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Jednocześnie jednak 47 proc. stad nadal jest zbyt intensywnie eksploatowane. Fakty te stanowią podstawę realizowanej przez Komisję reformy WPRyb.”

Szczegóły wniosków:

Zgodnie z opinią naukową homarzec w wodach na zachód od Szkocji, gładzica we wschodniej części kanału La Manche, dorsz i sola w Morzu Celtyckim oraz sola w zachodniej części kanału La Manche są łowione na poziomach maksymalnego podtrzymywalnego połowu, a Komisja proponuje zwiększenie lub utrzymanie ich TAC.

Natomiast stada dorsza w Morzu Irlandzkim i cieśninie Kattegat są nadal w złym stanie, a brak danych utrudnia zarządzanie tymi stadami. Stada soli w Morzu Irlandzkim są na bardzo niskim poziomie, więc Komisja proponuje wstrzymanie bezpośrednich połowów i zminimalizowanie przyłowów. Według opinii dotyczącej maksymalnych podtrzymywalnych połowów plamiaka w Morzu Celtyckim oraz soli w Zatoce Biskajskiej konieczne jest znaczne obniżenie TAC, aby doprowadzić stada do poziomów maksymalnych podtrzymywalnych połowów. Stada dorsza i witlinka w wodach na zachód od Szkocji, wobec których stosuje się bardzo wysoki poziom odrzutów, są nadal w bardzo złym stanie i znacznie poniżej bezpiecznych poziomów.

W przypadku ponad 30 stad, co do których nie ma wystarczających danych, Komisja uwzględniła zalecenia Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i zaproponowała zmniejszenie TAC o 20 proc. w związku z ostatnimi tendencjami, jakie zaobserwowano w odniesieniu do tych stad oraz w celach zapobiegawczych.

Niedawno wydana opinia naukowa dotycząca 13 stad wymaga dalszej analizy, zanim możliwe będzie uaktualnienie wniosku jeszcze tej jesieni.

Kontekst

Niniejszy wniosek dotyczy tylko tych 83 stad, dla których TAC ustalane są wyłącznie przez UE. Drugi wniosek będzie dotyczyć stad, w przypadku których uprawnienia do połowów ustalane są w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO) lub konsultacji z państwami trzecimi (stada wspólnie eksploatowane). Zostanie on przedstawiony jesienią tego roku, kiedy dostępne będą niektóre wyniki tych negocjacji międzynarodowych.

Limity połowowe zostały zaproponowane na podstawie opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji przyjętego w czerwcu (IP/12/584).

Komisja przedstawiła już swój wniosek w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2013 w dniu 17 sierpnia i wniosek dotyczący połowów ryb głębinowych w latach 2013–2014 w dniu 9 października (IP/12/1083).

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

  • Wieloletnie plany zarządzania:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

  • Mapa obszarów połowowych:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_pl.pdf

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Tabela 1: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zwiększenie TAC

Nazwa zwyczajowa

Nazwa łacińska

Obszar, którego dotyczy TAC (zob. mapa)

TAC w 2012 r.

TAC na 2013 r.

% zmiana TAC w latach 2012-13

Dorsz

Gadus morhua

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

10059

10200

1%

Sola zwyczajna

Solea solea

VIIfg

1060

1100

4%

VIIe

777

894

15%

Morszczuk

Merluccius

VIIIc, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

12299

14144

15%

Śledź

Clupea

VIIa

4752

4993

5%

Smuklice

Lepidorhombus

IIa (UE), IV (UE)

1845

2820

53%

Homarzec

Nephrops

VII – Ławica Porcupine warunek specjalny

1260

1386

10%

Vb (wody UE i międzynarodowe), VI

14091

16650

18%

Gładzica

Pleuronectes

VIIde

5062

5342

6%

Brosma

Brosme brosme

IIIa i UE 22-32

24

29

20%

Witlinek

Merlangius

VIIb-k

19053

24500

29%

Tabela 1b: Stada, w odniesieniu do których nie proponuje się zmian TAC

Nazwa zwyczajowa

Nazwa łacińska

Obszar, którego dotyczy TAC (zob. mapa)

TAC w 2012 r.

TAC na 2013 r.

% zmiana TAC w latach 2012-13

Sardela

Engraulis

IX, X, obszar CECAF 34.1.1.

8360

8360

0%

Dorsz

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0%

Gładzica

Pleuronectes

VIIa

1627

1627

0%

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Vb (UE), VI, XII, XIV

397

397

0%

VII

13495

13495

0%

Tabela 2: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zmniejszenie TAC

Nazwa zwyczajowa

Nazwa łacińska

Obszar, którego dotyczy TAC (zob. mapa)

TAC w 2012 r.

TAC na 2013 r.

% zmiana TAC w latach 2012-13

Żabnicowate

Lophius

Vb (UE), VI, XII, XIV

5183

4146

-20%

VII

30677

24542

-20%

VIIIabde

8220

6576

-20%

VIIIc, IX, X, rejon CECAF 34.1.1

3300

2050

-38%

Molwa niebieska

Molva dypterigia

wody międzynarodowe obszaru XII

815

652

-20%

Dorsz

Gadus morhua

VIb (podobszar Rockall) …

78

62

-20%

Kattegat (IIIa(S))

133

100

-25%

VIIa

380

285

-25%

Sola zwyczajna

Solea solea

VI, Vb, wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

60

48

-20%

VIIbc

44

35

-20%

VIIhjk

423

338

-20%

IIIa, IIIbcd (UE)

610

560

-8%

VIIa

300

60

-80%

VIId

5580

4800

-14%

VIIIab

4250

3000

-29%

Argentyna wielka

Argentina silus

I, II UE + wody międzynarodowe

95

84

-12%

III, IV UE + wody międzynarodowe

1082

952

-12%

V, VI, VII UE + wody międzynarodowe

4316

3798

-12%

Plamiak

Melanogrammus

VIIa

1.251

1.001

-20%

Vb, VIa

6.015

3.100

- 48%

VIIb-k, VIII, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE )

16645

7500

-55%

Morszczuk (całkowite TAC północne)

Merluccius

Całkowite TAC północne (IIIa / IIa i IV / Vb, VI, VII, XII i XIV / VIIIabde)

55105

37200

-32%

Śledź

Clupea

VIIef

980

784

-20%

VIIghjk

21100

17200

-18%

Ostrobok

Trachurus

IX

30800

30000

-3%

Smuklice

Lepidorhombus

VII

17385

13908

-20%

VIIIabde

1716

1373

-20%

Vb (UE), VI, XII, XIV

3387

2040

-40%

VIIIc, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

1214

890

-27%

Homarzec

Homarzec

VIIIabde

3.899

3.200

-18%

IIa (UE), Morze Północne (UE)

21929

17350

-21%

VII

21759

18576

-15%

IX i X; wody UE rejonu CECAF 34.1.1

273

246

-10%

VIIIc

82

74

-10%

Gładzica

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19%

VIIhjk

176

113

-36%

Vb (wody UE), VI, XII, XIV

693

554

-20%

VIIbc

78

62

-20%

VIII, IX, X, obszar CECAF 34.1.1

395

316

-20%

Rdzawiec

Pollachius pollachius

IX,X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

282

226

-20%

VIIIabde

1482

1186

-20%

VIIIc

231

185

-20%

Czarniak

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

3343

2674

-20%

Sola

Solea spp.

VIIIcde, IX, X, rejon CECAF 34.1.1 (UE)

1072

858

-20%

Szprot

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20%

Witlinek

Merlangius

Vb (wody WE), VI, XII, XIV

307

246

-20%

VIIa

89

71

-20%

VIII

3175

2540

-20%

Tabela 3: Stada, w odniesieniu do których opinia zostanie wydana w okresie późniejszym

Nazwa zwyczajowa

Nazwa łacińska

Obszar, którego dotyczy TAC (zob. mapa)

TAC w 2012 r.

TAC na 2013 r.

Kaprosz

Caproidae

VI, VII, VIII UE

82.000

p.m.

Śledź

Clupea

VIa(S), VIIbc

4247

p.m.

Ostrobok

Trachurus

VIIIc

25011

p.m.

Molwa

Molva molva

IIIa; wody UE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

92

p.m.

Lamna

Lamna nasus

wszystkie obszary

0

p.m.

Rajowate

Rajidae

wody UE obszarów VI, VIIa-c, oraz VIIe-k

9915

p.m.

wody UE obszarów VIII oraz IX

4222

p.m.

IIa (UE), IV - Morze Północne (UE)

1395

p.m.

IIIa

58

p.m.

VIId

887

p.m.

Koleń

Squalus

Wody UE i międzynarodowe wody obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

0

p.m.

Wody UE obszarów IIa oraz IV

0

p.m.

IIIa

0

p.m.

Tabela 4: Stada, w odniesieniu do których TAC określają poszczególne państwa członkowskie

Nazwa zwyczajowa

Nazwa łacińska

Obszar, którego dotyczy TAC (zob. mapa)

Odpowiedzialne państwo członkowskie

Śledź

Clupea

VIa Clyde

Zjednoczone Królestwo

Ostrobok

Trachurus

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Ostrobok

Trachurus

CECAF (Madera)

Portugalia

Ostrobok

Trachurus

X, CECAF(Azory)

Portugalia

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Penaeus

Gujana Francuska

Francja

Witlinek

Merlangius

IX, X, rejon CECAF 34.1.1.(UE)

Portugalia


Side Bar