Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV PT FI ET LT LV PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 oktober 2012

Visserij: Commissie doet voorstel over de vangstmogelijkheden voor 2013 in de Atlantische Oceaan en de Noordzee

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan over de vangstmogelijkheden voor 2013 voor sommige bestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. In het voorstel van vandaag worden de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanning vastgesteld voor de visbestanden die uitsluitend door de EU worden beheerd. In overeenstemming met wetenschappelijke adviezen stelt de Commissie voor om de TAC's voor 16 bestanden (met inbegrip van bepaalde bestanden van kabeljauw, langoustine en tong) te verhogen of te handhaven, en ze voor 47 bestanden te verlagen.

Het uiteindelijke doel van de Commissie en één van de pijlers van de lopende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is dat alle bestanden tegen 2015 duurzaam worden bevist, d.w.z. op het niveau van de zogenaamde maximale duurzame opbrengst. Wetenschappers geven zo veel mogelijk adviezen over hoe de bestanden op MSY-niveaus kunnen worden gebracht. Dit jaar konden voor 20 bestanden zogenaamde "MSY-adviezen" worden uitgebracht (tegenover 12 vorig jaar). De beschikbaarheid en kwaliteit van de wetenschappelijke gegevens zijn dus aanmerkelijk verbeterd.

Commissaris voor Maritieme zaken en Visserij Maria Damanaki zei hierover: "We moeten op lange termijn denken. Zonder duurzame, gezonde bestanden gaan de Europese vissers een sombere toekomst tegemoet. Dankzij een langetermijnbeheer wordt een aantal bestanden in de Atlantische wateren reeds op MSY-niveaus bevist. Toch wordt 47% van de bestanden nog steeds overbevist. Deze feiten ondersteunen de visie van de Commissie over de GLB-hervorming."

Inhoud van het voorstel

Volgens wetenschappelijke adviezen bevinden langoustine in het gebied ten westen van Schotland, schol in het oostelijke deel van het Kanaal, kabeljauw en tong in de Keltische Zee en tong in het westelijke Kanaal op MSY-niveaus. De Commissie stelt dan ook voor de TAC's voor deze bestanden te verhogen of te handhaven.

De kabeljauwbestanden in de Ierse Zee en het Kattegat daarentegen verkeren nog steeds in een slechte toestand en het beheer van deze bestanden wordt bemoeilijkt door de gebrekkige gegevens. Tong in de Ierse Zee bevindt zich op extreem lage niveaus en de Commissie stelt voor de gerichte visserij op dit bestand stop te zetten en de bijvangsten tot een minimum te beperken. Volgens de MSY-adviezen voor schelvis in de Keltische Zee en tong in de Golf van Biskaje zijn aanzienlijke TAC-verlagingen nodig om de bestanden op MSY-niveaus te kunnen brengen. Kabeljauw en wijting in het gebied ten westen van Schotland, waarvoor extreem hoge teruggooiniveaus worden genoteerd, verkeren nog steeds in een zeer slechte toestand, ver onder de veilige grenzen.

Voor meer dan 30 bestanden waarvoor weinig gegevens beschikbaar zijn, heeft de Commissie de aanbeveling van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) gevolgd en heeft zij in het licht van de bij deze bestanden vastgestelde recente ontwikkelingen en overeenkomstig de voorzorgsaanpak voorgesteld de TAC met 20 % te verlagen

Voor 13 bestanden is het wetenschappelijk advies onlangs uitgekomen. Het moet nog verder worden geanalyseerd voordat het voorstel later dit najaar kan worden bijgewerkt.

Achtergrond

Dit voorstel betreft alleen de 83 bestanden waarvoor TAC's door de EU alleen worden vastgesteld. Een tweede voorstel zal betrekking hebben op de bestanden waarvoor de vangstmogelijkheden worden vastgesteld in het kader van regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) of in het kader van besprekingen met derde landen. Het zal later dit najaar worden gepresenteerd, wanneer een aantal resultaten van deze internationale onderhandelingen beschikbaar zijn.

De voorgestelde vangstbeperkingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Belanghebbenden zijn ook geraadpleegd op grond van het raadplegingsdocument van de Commissie van afgelopen juni (IP/12/584).

De Commissie heeft op 17 augustus reeds vangstmogelijkheden voor de Oostzee voor 2013 voorgesteld en op 9 oktober voor diepzeebestanden voor 2013-2014 (IP/12/1083).

Nadere informatie:

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Tabel 1: Bestanden met voorstellen voor verhoogde TAC's

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied (zie kaart)

TAC in 2012

TAC 2013

Verschil TAC 2012-13 in %

Kabeljauw

Gadus morhua

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10.059

10.200

1%

Tong

Solea solea

VIIfg

1.060

1.100

4%

VIIe

777

894

15%

Heek

Merluccius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

12.299

14.144

15%

Haring

Clupea

VIIa

4.752

4.993

5%

Scharretongen

Lepidorhombus

IIa (EU), IV (EU)

1.845

2.820

53%

Langoustine

Nephrops

VII - bijzondere voorwaarde Porcupine Bank

1.260

1.386

10%

Vb (EU en internationaal), VI

14.091

16.650

18%

Schol

Pleuronectes

VIIde

5.062

5.342

6%

Lom

Brosme brosme

IIIa en EU 22-32

24

29

20%

Wijting

Merlangius

VIIb-k

19.053

24.500

29%

Tabel 1b: Bestanden met ongewijzigde TAC's

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied (zie kaart)

TAC in 2012

TAC 2013

Verschil TAC 2012-13 in %

Ansjovis

Engraulis

IX, X, CECAF 34.1.1

8360

8.360

0%

Kabeljauw

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0%

Schol

Pleuronectes

VIIa

1627

1.627

0%

Pollak

Pollachius pollachius

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

0%

VII

13.495

13.495

0%

Tabel 2: Bestanden met voorstellen voor ververlaagde TAC's

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied (zie kaart)

TAC in 2012

TAC 2013

Verschil TAC 2012-13 in %

Zeeduivels

Lophius

Vb (EU), VI, XII, XIV

5.183

4.146

-20%

VII

30.677

24.542

-20%

VIIIabde

8.220

6.576

-20%

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

3.300

2.050

-38%

Blauwe leng

Molva dypterigia

int. wateren van XII

815

652

-20%

Kabeljauw

Gadus morhua

VIb (Rockall subgebied) ...

78

62

-20%

Kattegat (IIIa(S))

133

100

-25%

VIIa

380

285

-25%

Tong

Solea solea

VI, Vb, int. wateren XII en XIV

60

48

-20%

VIIbc

44

35

-20%

VIIhjk

423

338

-20%

IIIa, IIIbcd (EU)

610

560

-8%

VIIa

300

60

-80%

VIId

5.580

4.800

-14%

VIIIab

4.250

3.000

-29%

Grote zilvervis

Argentina silus

I, II EU- + int. w.

95

84

-12%

III, IV EU- + int. w.

1.082

952

-12%

V, VI, VII EU- + int. w.

4.316

3.798

-12%

Schelvis

Melanogrammus

VIIa

1.251

1.001

-20%

Vb, VIa

6.015

3.100

- 48%

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

16.645

7.500

-55%

Heek (algemene noordelijke TAC)

Merluccius

algemene noordelijke TACs (IIIa / IIa en IV / Vb, VI, VII, XII en XIV / VIIIabde)

55.105

37.200

-32%

Haring

Clupea

VIIef

980

784

-20%

VIIghjk

21.100

17.200

-18%

Horsmakreel

Trachurus

IX

30.800

30.000

-3%

Scharretongen

Lepidorhombus

VII

17.385

13.908

-20%

VIIIabde

1.716

1.373

-20%

Vb (EU), VI, XII, XIV

3.387

2.040

-40%

VIIIc, IX, X, CECAF34.1.1 (EU)

1.214

890

-27%

Langoustine

Nephrops

VIIIabde

3.899

3.200

-18%

IIa (EU), Noordzee (EU)

21.929

17.350

-21%

VII

21.759

18.576

-15%

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

273

246

-10%

VIIIc

82

74

-10%

Schol

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19%

VIIhjk

176

113

-36%

Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV

693

554

-20%

VIIbc

78

62

-20%

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

316

-20%

Pollak

Pollachius pollachius

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

282

226

-20%

VIIIabde

1.482

1.186

-20%

VIIIc

231

185

-20%

Koolvis

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3.343

2.674

-20%

Tongen

Solea spp.

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1.072

858

-20%

Sprot

Sprattus

VIIde

5.150

4.120

-20%

Wijting

Merlangius

Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV

307

246

-20%

VIIa

89

71

-20%

VIII

3.175

2.540

-20%

Tabel 3: Bestanden waarover pas laat advies wordt gegeven

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied (zie kaart)

TAC in 2012

TAC 2013

Evervissen

Caproidae

VI, VII, VIII EU

82.000

pm

Haring

Clupea

VIa(S), VIIbc

4.247

pm

Horsmakreel

Trachurus

VIIIc

25.011

pm

Leng

Molva molva

IIIa; EU-wateren van IIIb, IIIc en IIId

92

pm

Haringhaai

Lamna nasus

alle gebieden

0

pm

Roggen

Rajidae

EU-wateren van VI, VIIa-c, VIIe-k

9.915

pm

EU-wateren van VIII, IX

4.222

pm

IIa (EU), IV - Noordzee (EU)

1.395

pm

IIIa

58

pm

VIId

887

pm

Doornhaai

Squalus

EU- en int. wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

pm

EU-wateren van IIa en IV

0

pm

IIIa

0

pm

Tabel 4: Bestanden waarvoor de vaststelling van de TAC aan een lidstaat is gedelegeerd

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied (zie kaart)

Verantwoordelijke lidstaat:

Haring

Clupea

VIa Clyde

Verenigd Koninkrijk

Horsmakreel

Trachurus

CECAF(Canarische Eilanden)

Spanje

Horsmakreel

Trachurus

CECAF(Madeira)

Portugal

Horsmakreel

Trachurus

X, CECAF(Azoren)

Portugal

Peneide garnalen

Penaeus

Frans-Guyana

Frankrijk

Wijting

Merlangius

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

Portugal


Side Bar