Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT FI ET LT PL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 24. oktobrī

Zivsaimniecība: Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

Eiropas Komisija ir ierosinājusi konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā 2013. gadā. Šodienas priekšlikumā ir noteikta kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) un zvejas piepūle attiecībā uz krājumiem, kurus pārvalda tikai ES. Saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem Komisija ierosina palielināt vai saglabāt nemainīgu KPN no 16 krājumiem (tostarp dažiem mencas, Norvēģijas omāra un jūrasmēles krājumiem) un samazināt KPN no 47 krājumiem.

Komisijas galvenais mērķis un viens no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) notiekošās reformas balstiem ir iecere panākt to, lai līdz 2015. gadam no visiem krājumiem tiktu zvejots ilgtspējīgā apjomā – tā sauktajā maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā (MSY). Ja vien iespējams, zinātnieki sniedz ieteikumus par to, kā panākt MSY atbilstošus krājumus. Šogad tā saukto “MSY ieteikumu” varēja izdot par 20 krājumiem (salīdzinājumā ar 12 krājumiem pagājušajā gadā). Tas ir ievērojams uzlabojums zinātnisko datu pieejamības un kvalitātes ziņā.

Par jūrlietām un zivsaimniecību atbildīgā Eiropas komisāre Marija Damanaki sacīja: “Mums jādomā ilgtermiņā. Bez ilgtspējīgiem, veselīgiem krājumiem Eiropas zvejnieku nākotne ir drūma. Ilgtermiņa pārvaldības rezultātā zveja no vairākiem krājumiem Atlantijas okeāna ūdeņos jau atbilst MSY. Taču tajā pašā laikā 47 % krājumu joprojām tiek pārzvejoti. Šie fakti apstiprina Komisijas redzējumu saistībā ar KZP reformu.”

Sīkākas ziņas par priekšlikumiem

Saskaņā ar zinātnisko ieteikumu Norvēģijas omāra krājums ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, jūras zeltplekstes krājums Lamanša austrumu daļā, mencas un jūrasmēles krājumi Ķeltu jūrā un jūrasmēles krājums Lamanša rietumu daļā ir MSY atbilstošā apmērā, un Komisija ierosina palielināt vai saglabāt to KPN.

Vienlaikus mencas krājumi Īrijas jūrā un Kategatā joprojām ir sliktā stāvoklī, un datu trūkums apgrūtina šo krājumu pārvaldību. Jūrasmēles krājums Īrijas jūrā ir ļoti mazs, un Komisija ierosina pārtraukt specializēto zveju un līdz minimumam samazināt piezveju. MSY ieteikumā par pikšu Ķeltu jūrā un jūrasmēli Biskajas līcī prasīts ievērojami samazināt KPN, lai šie krājumi varētu sasniegt MSY atbilstošu apmēru. Mencas un merlanga krājumus ūdeņos uz rietumiem no Skotijas ietekmē ārkārtīgi lielais izmetumu apjoms, tāpēc tie joprojām ir ļoti sliktā stāvoklī un to apmērs ir krietni vien mazāks par drošu apmēru.

Attiecībā uz vairāk nekā 30 krājumiem, par kuriem pieejami ierobežoti dati, Komisija ir ievērojusi Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ieteikto pieeju un, ņemot vērā šo krājumu attīstības jaunākās tendences un piesardzības apsvērumus, ierosinājusi samazināt KPN par 20 %.

Nesen saņemts zinātniskais ieteikums par 13 krājumiem, un tas jāizanalizē sīkāk pirms priekšlikuma atjaunināšanas, kas notiks vēlāk rudenī.

Pamatinformācija

Pašreizējais priekšlikums attiecas tikai uz 83 krājumiem, kuru KPN Eiropas Savienība nosaka viena pati. Otrs priekšlikums attieksies uz krājumiem, kuru zvejas iespējas tiek noteiktas kopā ar reģionālām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO) vai apspriedēs ar trešām valstīm (kopīgi krājumi). Tas tiks iesniegts vēlāk šā gada rudenī, kad būs pieejami minēto starptautisko sarunu rezultāti.

Ierosinātie nozvejas limiti balstās uz zinātniskajiem ieteikumiem, kas saņemti no Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK). Ir notikusi arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām, pamatojoties uz Komisijas jūnijā sagatavotu apspriešanās dokumentu (IP/12/584).

Komisija jau 17. augustā ierosināja zvejas iespējas Baltijas jūrā 2013. gadam un 9. oktobrī – dziļūdens zivju krājumos 2013.-2014. gadam (IP/12/1083).

Vairāk informācijas

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1. tabula. Krājumi, kuru KPN ierosināts palielināt

Vispārpieņemtais nosaukums

Nosaukums latīņu valodā

KPN vienība (skatīt karti)

2012. gada KPN

2013. gada KPN

KPN izmaiņas % (2012. un 2013. g.)

Menca

Gadus morhua

VIIb,c,e–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

10 059

10 200

1 %

Parastā jūrasmēle

Solea solea

VIIfg

1060

1100

4 %

VIIe

777

894

15 %

Heks

Merluccius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

12 299

14 144

15 %

Siļķe

Clupea

VIIa

4752

4993

5 %

Megrimi

Lepidorhombus

IIa (ES), IV (ES)

1845

2820

53 %

Norvēģijas omārs

Nephrops

VII — Porkupīnas sēklis, spēkā īpašs nosacījums

1260

1386

10 %

Vb (ES un starptautiskie ūdeņi), VI

14 091

16 650

18 %

Jūras zeltplekste

Pleuronectes

VIIde

5062

5342

6 %

Brosme

Brosme brosme

IIIa un ES ūdeņi 22.−32. apakšrajonā

24

29

20 %

Merlangs

Merlangius

VIIb–k

19 053

24 500

29 %

1.b tabula. Krājumi, kuru KPN nav mainīta

Vispārpieņemtais nosaukums

Nosaukums latīņu valodā

KPN vienība (skatīt karti)

2012. gada KPN

2013. gada KPN

KPN izmaiņas % (2012. un 2013. g.)

Eiropas anšovs

Engraulis

IX, X, CECAF 34.1.1. zona

8360

8360

0 %

Menca

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0 %

Jūras zeltplekste

Pleuronectes

VIIa

1627

1627

0 %

Pollaks

Pollachius pollachius

Vb (ES), VI, XII, XIV

397

397

0 %

VII

13 495

13 495

0 %

2. tabula. Krājumi, kuru KPN ierosināts samazināt

Vispārpieņemtais nosaukums

Nosaukums latīņu valodā

KPN vienība (skatīt karti)

2012. gada KPN

2013. gada KPN

KPN izmaiņas % (2012. un 2013. g.)

Jūrasvelni

Lophius

Vb (ES), VI, XII, XIV

5183

4146

-20 %

VII

30 677

24 542

-20 %

VIIIabde

8220

6576

-20 %

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona

3300

2050

-38 %

Zilā jūraslīdaka

Molva dypterigia

XII (starptautiskie ūdeņi)

815

652

-20 %

Menca

Gadus morhua

VIb (Rokala apakšvienība)

78

62

-20 %

Kategats (IIIa(S))

133

100

-25 %

VIIa

380

285

-25 %

Parastā jūrasmēle

Solea solea

VI, Vb, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

60

48

-20 %

VIIbc

44

35

-20 %

VIIhjk

423

338

-20 %

IIIa, IIIbcd (ES)

610

560

-8 %

VIIa

300

60

-80 %

VIId

5580

4800

-14 %

VIIIab

4250

3000

-29 %

Ziemeļatlantijas argentīna

Argentina silus

I, II (ES un starptautiskie ūdeņi)

95

84

-12 %

III, IV (ES un starptautiskie ūdeņi)

1082

952

-12 %

V, VI, VII (ES un starptautiskie ūdeņi)

4316

3798

-12 %

Pikša

Melanogrammus

VIIa

1251

1001

-20 %

Vb, VIa

6015

3100

- 48 %

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

16 645

7500

-55 %

Heks (kopējā ziemeļu KPN)

Merluccius

Kopējā ziemeļu KPN (IIIa / IIa un IV / Vb, VI, VII, XII un XIV / VIIIabde)

55 105

37 200

-32 %

Siļķe

Clupea

VIIef

980

784

-20 %

VIIghjk

21 100

17 200

-18 %

Stavridas

Trachurus

IX

30 800

30 000

-3 %

Megrimi

Lepidorhombus

VII

17 385

13 908

-20 %

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Vb (ES), VI, XII, XIV

3387

2040

-40 %

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

1214

890

-27 %

Norvēģijas omārs

Nephrops

VIIIabde

3899

3200

-18 %

IIa (ES), Ziemeļjūra (ES)

21 929

17 350

-21 %

VII

21 759

18 576

-15 %

IX un X; CECAF 34.1.1. zona (ES)

273

246

-10 %

VIIIc

82

74

-10 %

Jūras zeltplekste

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19 %

VIIhjk

176

113

-36 %

Vb (ES), VI, XII, XIV

693

554

-20 %

VIIbc

78

62

-20 %

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona

395

316

-20 %

Pollaks

Pollachius pollachius

IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

282

226

-20 %

VIIIabde

1482

1186

-20 %

VIIIc

231

185

-20 %

Saida

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

3343

2674

-20 %

Jūrasmēles

Solea spp.

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

1072

858

-20 %

Brētliņa

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20 %

Merlangs

Merlangius

Vb (ES), VI, XII, XIV

307

246

-20 %

VIIa

89

71

-20 %

VIII

3175

2540

-20 %

3. tabula. Krājumi, par kuriem zinātniskais ieteikums tiks saņemts vēlāk

Vispārpieņemtais nosaukums

Nosaukums latīņu valodā

KPN vienība (skatīt karti)

2012. gada KPN

2013. gada KPN

Kaproīdas

Caproidae

VI, VII, VIII (ES)

82 000

pm

Siļķe

Clupea

VIa(S), VIIbc

4247

pm

Stavridas

Trachurus

VIIIc

25 011

pm

Jūraslīdaka

Molva molva

IIIa; ES ūdeņi IIIb, IIIc, IIId zonā

92

pm

Siļķu haizivs

Lamna nasus

Visi apgabali

0

pm

Raju dzimtas zivis

Rajidae

ES ūdeņi VI, VIIa–c, VIIe−k zonā

9915

pm

ES ūdeņi VIII, IX zonā

4222

pm

IIa (ES), IV – Ziemeļjūra (ES)

1395

pm

IIIa

58

pm

VIId

887

pm

Dzelkņu haizivs

Squalus

ES un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV zonā

0

pm

ES ūdeņi IIa un IV zonā

0

pm

IIIa

0

pm

4. tabula. Krājumi, kuru KPN noteikšana ir deleģēta konkrētai dalībvalstij

Vispārpieņemtais nosaukums

Nosaukums latīņu valodā

KPN vienība (skatīt karti)

Atbildīgā dalībvalsts

Siļķe

Clupea

VIa (Klaida)

Apvienotā Karaliste

Stavridas

Trachurus

CECAF (Kanāriju salas)

Spānija

Stavridas

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugāle

Stavridas

Trachurus

X, CECAF (Azoru salas)

Portugāle

Penaeus garneles

Penaeus

Francijas Gviāna

Francija

Merlangs

Merlangius

IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

Portugāle


Side Bar