Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT FI ET LV PL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 24 d., Briuselis

Žuvininkystė. Komisijos siūlomos 2013 m. žvejybos galimybes Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje

Europos Komisija pasiūlė tam tikrų Atlanto vandenyno ir Šiaurės jūros žuvų išteklių 2013 m. žvejybos galimybes. Šiandienos pasiūlymu nustatomas tik Europos Sąjungos valdomų žuvų išteklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BSLK) ir žvejybos pastangų lygis. Komisija, remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, siūlo padidinti arba išlaikyti tokį patį 16 išteklių (įskaitant tam tikrus atlantinių menkių, norveginių omarų ir paprastųjų jūrų liežuvių išteklius) ir sumažinti 47 išteklių BSLK.

Galutinis Komisijos tikslas ir vienas iš bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformos ramsčių – pasiekti, kad iki 2015 m. visi ištekliai būtų žvejojami tausiai, t. y. taikyti didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio principą. Kai įmanoma, mokslininkai pataria, kaip užtikrinti, kad sužvejojamų išteklių kiekis atitiktų didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį. Šiemet galėtų būti pateikta 20 išteklių „Didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio rekomendacija“ (palyginti su 12 išteklių pernai). Tai akivaizdus pagerėjimas, susijęs su mokslinių duomenų prieinamumu ir kokybe.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Turime žvelgti toli į priekį. Jei ištekliai bus žvejojami netausiai ir nebus užtikrinama jų gera būklė, Europos žvejų laukia niūri ateitis. Dėl ilgalaikio valdymo didelės dalies išteklių Atlanto vandenyse sužvejojamas kiekis jau atitinka didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį. Vis dėlto 47 % išteklių žvejojama pernelyg intensyviai. Šie faktai paremia Komisijos puoselėjamą BŽP reformos viziją.“

Pasiūlymų duomenys

Remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, Škotijos vakaruose sužvejojamų norveginių omarų, rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje – jūrinių plekšnių, Keltų jūroje – atlantinių menkių ir paprastųjų jūrų liežuvių ir vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje – paprastųjų jūrų liežuvių išteklių kiekis atitinka didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį ir Komisija siūlo padidinti jų BSLK arba išlaikyti jį tokį patį.

Tačiau atlantinių menkių išteklių Airijos jūroje ir Kategato sąsiauryje būklė išlieka prasta, o dėl duomenų stokos šiuos išteklius sunku valdyti. Airijos jūroje liko visai mažai paprastųjų jūrų liežuvių ir Komisija siūlo nutraukti tiesioginę žvejybą ir sumažinti jų priegaudą. Didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio rekomendacijoje dėl juodadėmių menkių Keltų jūroje ir paprastųjų jūrų liežuvių Biskajos įlankoje reikalaujama, kad būtų gerokai sumažintas BLSK, kad šių sužvejojamų išteklių kiekis atitiktų didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį. Škotijos vakaruose atlantinių menkių ir paprastųjų merlangų išteklių, kurių išmetama labai daug, būklė išlieka prasta ir gerokai viršija saugų lygį.

Daugiau nei 30 išteklių, apie kuriuos trūksta duomenų, BLSK Komisija, remdamasi Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacija ir atsižvelgdama į naujausias su šiais ištekliais susijusias tendencijas bei laikydamasi atsargumo principo, pasiūlė sumažinti 20 %.

Mokslinės rekomendacijos dėl 13 išteklių gautos neseniai ir prieš atnaujinant pasiūlymą (rudenį) turi būti atlikta jų analizė.

Pagrindiniai faktai

Šis pasiūlymas taikomas tik 83 ištekliams, kurių BSLK nustato tik ES. Antras pasiūlymas bus skirtas ištekliams, dėl kurių žvejybos galimybių būtina susitarti su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis arba konsultuojantis su trečiosiomis šalimis (bendrieji ištekliai). Šis pasiūlymas bus pateiktas šį rudenį, kai bus gauti kai kurie tų tarptautinių derybų rezultatai.

Siūlomi leidžiamo sugauti kiekio apribojimai grindžiami Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto mokslinėmis rekomendacijomis. Be to, kaip nurodoma birželio mėn. Komisijos konsultacijų dokumente (IP/12/584), konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis

Rugpjūčio 17 d. Komisija jau pasiūlė 2013 m. žvejybos galimybes Baltijos jūroje, o spalio 9 d. – 2013–2014 m. giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes (IP/12/1083).

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen, tel. (+32 2 296 05 67)

1 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma didinti

Bendrinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BSLK zona (žr. map)

2012 m. BSLK

2013 m. BLSK

BSLK pokytis % (2012-13)

Atlantinės menkės

Gadus morhua

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

10 059

10 200

1%

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VIIfg

1 060

1 100

4%

VIIe

777

894

15%

Paprastosios jūrinės lydekos

Merluccius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

12 299

14 144

15%

Paprastosios silkės

Clupea

VIIa

4 752

4 993

5%

Megrimai

Lepidorhombus

IIa (EB), IV (EB)

1 845

2 820

53%

Norveginiai omarai

Nephrops

VII – Porcupine pakrantė, specialioji sąlyga

1 260

1 386

10%

Vb(ES ir tarptautiniai vandenys), VI

14 091

16 650

18%

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes

VIIde

5 062

5 342

6%

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

IIIa ir EU 22-32

24

29

20%

Paprastieji merlangai

Merlangius

VIIb–k

19 053

24 500

29%

1b lentelė. Ištekliai, kurių BLSK nepakeistas

Bendrinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BSLK zona (žr. map)

2012 m. BSLK

2013 m. BLSK

BSLK pokytis % (2012-13)

Paprastieji ančiuviai

Engraulis

IX,X,CECAF 34.1.1.

8360

8 360

0%

Atlantinės menkės

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0%

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes

VIIa

1 627

1 627

0%

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Vb (EB), VI, XII, XIV

397

397

0%

VII

13 495

13 495

0%

2 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma mažinti

Bendrinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BSLK zona (žr. map)

2012 m. BSLK

2013 m. BLSK

BSLK pokytis % (2012-13)

Paprastieji jūrų velniai

Lophius

Vb (EB), VI, XII, XIV

5 183

4 146

-20%

VII

30 677

24 542

-20%

VIIIabde

8 220

6 576

-20%

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

3 300

2 050

-38%

Melsvosios molvos

Molva dypterigia

XII zonos tarptautiniai vandenys

815

652

-20%

Atlantinės menkės

Gadus morhua

VIb (Rockall subvienetas) …

78

62

-20%

Kategato sąsiauris (IIIa(S))

133

100

-25%

VIIa

380

285

-25%

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea solea

VI, Vb, taip pat XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

60

48

-20%

VIIbc

44

35

-20%

VIIhjk

423

338

-20%

IIIa, IIIbcd (EB)

610

560

-8%

VIIa

300

60

-80%

VIId

5 580

4 800

-14%

VIIIab

4 250

3 000

-29%

Atlantinės argentinos

Argentina silus

I, II EB ir tarpt. vandenys

95

84

-12%

III, IV EB ir tarpt. vandenys

1 082

952

-12%

V, VI, VII EB ir tarpt. vandenys

4 316

3 798

-12%

Juodadėmės menkės

Melanogrammus

VIIa

1 251

1 001

-20%

Vb,VIa

6 015

3 100

- 48%

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

16 645

7 500

-55%

Jūrinės lydekos (bendras šiaurinės dalies BLSK)

Merluccius

Bendras šiaurinės dalies BLSK (IIIa / IIa ir IV / Vb, VI, VII, XII ir XIV / VIIIabde)

55 105

37 200

-32%

Paprastosios silkės

Clupea

VIIef

980

784

-20%

VIIghjk

21 100

17 200

-18%

Paprastosios stauridės

Trachurus

IX

30 800

30 000

-3%

Megrimai

Lepidorhombus

VII

17 385

13 908

-20%

VIIIabde

1 716

1 373

-20%

Vb (EB), VI, XII, XIV

3 387

2 040

-40%

VIIIc,IX,X,CECAF34.1.1(EB)

1 214

890

-27%

Norveginiai omarai

Nephrops

VIIIabde

3 899

3 200

-18%

IIa (EB), Šiaurės jūra (EB)

21 929

17 350

-21%

VII

21 759

18 576

-15%

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono EB vandenys

273

246

-10%

VIIIc

82

74

-10%

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19%

VIIhjk

176

113

-36%

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

693

554

-20%

VIIbc

78

62

-20%

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

316

-20%

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

IX,X,CECAF 34.1.1 (EB)

282

226

-20%

VIIIabde

1 482

1 186

-20%

VIIIc

231

185

-20%

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

3 343

2 674

-20%

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea spp.

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EB)

1 072

858

-20%

Šprotai

Sprattus

VIIde

5 150

4 120

-20%

Paprastieji merlangai

Merlangius

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

307

246

-20%

VIIa

89

71

-20%

VIII

3 175

2 540

-20%

3 lentelė. Ištekliai, kurių atžvilgiu rekomendacijos bus pateiktos vėlai

Bendrinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BSLK zona (žr. map)

2012 m. BSLK

2013 m. BLSK

Aksominės saulažuvės

Caproidae

VI, VII, VIII EB

82 000

pm

Paprastosios silkės

Clupea

VIa(S), VIIbc

4 247

pm

Paprastosios stauridės

Trachurus

VIIIc

25 011

pm

Paprastosios molvos

Molva molva

IIIa; IIIb, IIIc, IIId zonų EB vandenys

92

pm

Atlantiniai silkiarykliai

Lamna nasus

Visi rajonai

0

pm

Rombinės rajos

Rajidae

VI, VIIa-c, VIIe-k zonų EB vandenys

9 915

pm

VIII, IX zonų EB vandenys

4 222

pm

IIa (EB), IV – Šiaurės jūra (EB)

1 395

pm

IIIa

58

pm

VIId

887

pm

Paprastieji dygliarykliai

Squalus

I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

0

pm

IIa ir IV zonų EB vandenys

0

pm

IIIa

0

pm

4 lentelė. Ištekliai, kurių BSLK nustato atskira valstybė narė

Bendrinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BSLK zona (žr. map)

Atsakinga valstybė narė

Paprastosios silkės

Clupea

VIa – Klaido upė

Jungtinė Karalystė

Paprastosios stauridės

Trachurus

CECAF (Kanarų salos)

Ispanija

Paprastosios stauridės

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugalija

Paprastosios stauridės

Trachurus

X, CECAF (Azorų salos)

Portugalija

Plonaūsės krevetės

Penaeus

Prancūzijos Gviana

Prancūzija

Paprastieji merlangai

Merlangius

IX,X,CECAF 34.1.1.(ES)

Portugalija


Side Bar