Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL SV PT ET LT LV PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. lokakuuta 2012

Kalastus: Komissio on antanut ehdotuksensa vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksista Atlantilla ja Pohjanmerellä

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2013 Atlantilla ja Pohjanmerellä. Ehdotuksessa asetetaan suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) määrät ja pyyntiponnistuksen ylärajat kalakannoille, joita EU hallinnoi yksin. Tieteellisten lausuntojen perusteella komissio esittää, että saalismääriä korotetaan tai ne pidetään ennallaan 16 lajin osalta (mm. eräät turskakannat, keisarihummeri ja meriantura) ja vähennetään 47 kannan osalta.

Komission perimmäinen tavoite ja yksi yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksen kulmakivistä on, että vuoteen 2015 mennessä kaikkien kantojen kalastus saadaan kestävälle tasolle (ns. kestävä enimmäistuotto). Tutkijat antavat aina tilaisuuden tullen lausuntoja siitä, miten kannat voidaan saada kestävän enimmäistuoton tasoille. Tänä vuonna tällaisia lausuntoja saatiin 20 kannan osalta (viime vuonna kahdentoista). Tämä on merkittävä parannus tieteellisten tietojen saatavuuden ja laadun suhteen.

”Meidän on ajateltava pitkällä aikavälillä. Ilman kestäviä ja terveitä kalakantoja Euroopan kalastajilla on edessään synkkä tulevaisuus. Kalakantojen pitkän aikavälin hoitoa saadaan kiittää siitä, että Atlantilla monia kantoja kalastetaan jo nyt kestävän enimmäistuoton mukaisesti. Kalakannoista 47 prosenttia kärsii kuitenkin vielä liikakalastuksesta. Nämä ovat tosiseikat komission suunnitteleman YKP:n uudistuksen taustalla", sanoi meriasioista ja kalastuksesta vastaava komissaari Maria Damanaki.

Ehdotuksen sisältö

Tieteellisten tietojen mukaan keisarihummerin kalastus Skotlannin länsipuolella, punakampelan kalastus Englannin kanaalin itäosassa, turskan ja merianturan kalastus Kelttienmerellä sekä merianturan kalastus Englannin kanaalin länsiosassa ovat kaikki kestävän enimmäistuoton tasolla. Sen vuoksi komissio ehdottaa niiden saalismäärien korottamista tai säilyttämistä ennallaan.

Samaan aikaan turskakantojen tila on edelleen heikko Irlanninmerellä ja Kattegatissa, ja näiden kantojen hoito on puutteellisten tietojen vuoksi vaikeaa. Irlanninmeren merianturan kanta on erittäin heikko, ja komissio ehdottaakin suoran kalastuksen lopettamista ja sivusaaliiden minimoimista. Tieteellisten lausuntojen perusteella on tarpeen vähentää koljan kalastusta Kelttienmerellä ja merianturan kalastusta Biskajanlahdella merkittävästi, jotta niiden kannat voidaan saada kestävän enimmäistuoton tasolle. Turskan ja valkoturskan kalastukselle Skotlannin länsipuolella on ominaista erittäin runsas saaliiden poisheittäminen. Näiden kantojen tilanne on edelleen hyvin heikko ja huomattavasti alle turvallisen tason.

Kantoja, joista on saatavilla vain vähän tietoja, on yli 30. Näiden osalta komissio noudattaa Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositusta ja ehdottaa TACin leikkaamista 20 prosentilla, ottaen huomioon kannan viimeaikaiset kehityssuunnat ja ennalta varautumisen tarve.

Kalakantoja, joista tieteellisiä tietoja on saatu vasta äskettäin, on 13. Näiden kantojen osalta ehdotusta tarkennetaan myöhemmin syksyllä, kun tiedot on ensin analysoitu perusteellisemmin.

Tausta

Ehdotus koskee ainoastaan 83:a kalakantaa, joiden TACeista EU päättää yksin. Tulossa on toinen ehdotus kannoista, joiden kalastusmahdollisuuksista sovitaan alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa tai EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävin neuvotteluin (jaetut kannat). Se esitetään myöhemmin tänä syksynä, kun tuloksia kyseisistä kansainvälisistä neuvotteluista on saatavilla.

Esitetyt saalisrajoitukset perustuvat kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean (STECF) antamiin tieteellisiin lausuntoihin. Myös alan sidosryhmiä on kuultu komission toukokuussa esittämän tausta-asiakirjan perusteella (IP/12/584).

Komissio on antanut jo 17. elokuuta ehdotuksen Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2013 ja 9. lokakuuta syvänmeren kantoja koskevan ehdotuksen vuosiksi 2013–2014 (IP/12/1083).

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt :

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67

Taulukko 1: Kannat, joiden TACeihin ehdotetaan korotuksia

Suomen­kielinen nimi

Latinan­kielinen nimi

TAC-yksikkö (ks. kartta)

TAC v. 2012

TAC
v. 2013

TACin muutos % 2012–2013

Turska

Gadus morhua

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EY)

10 059

10 200

1 %

Meriantura

Solea solea

VIIfg

1 060

1 100

4 %

VIIe

777

894

15 %

Kummeli­turska

Merluccius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

12 299

14 144

15 %

Silli

Clupea

VIIa

4 752

4 993

5 %

Lasi­kampelat

Lepidorhombus

IIa (EY), IV (EY)

1 845

2 820

53 %

Keisari­hummeri

Nephrops

VII - Porcupinematalikko (erityisedellytys)

1 260

1 386

10 %

Vb (EU ja kv.), VI

14 091

16 650

18 %

Puna­kampela

Pleuronectes

VIIde

5 062

5 342

6 %

Keila

Brosme brosme

IIIa ja EU 22-32

24

29

20 %

Valko­turska

Merlangius

VIIb-k

19 053

24 500

29 %

Taulukko1b: Kannat, joiden TACeihin ei esitetä muutoksia

Suomen­kielinen nimi

Latinan­kielinen nimi

TAC-yksikkö (ks. kartta)

TAC v. 2012

TAC
v. 2013

TACin muutos % 2012–2013

Sardelli

Engraulis

IX,X,CECAF 34.1.1.

8 360

8 360

0 %

Turska

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0 %

Puna­kampela

Pleuronectes

VIIa

1 627

1 627

0 %

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Vb(EY), VI, XII, XIV

397

397

0 %

VII

13 495

13 495

0 %

Taulukko 2: Kannat, joiden TACeja aiotaan alentaa

Suomen­kielinen nimi

Latinan­kielinen nimi

TAC-yksikkö (ks. kartta)

TAC v. 2012

TAC
v. 2013

TACin muutos % 2012–2013

Merikrotti

Lophius

Vb(EY), VI, XII, XIV

5 183

4 146

-20 %

VII

30 677

24 542

-20 %

VIIIabde

8 220

6 576

-20 %

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

3 300

2 050

-38 %

Tylppä­pyrstö­molva

Molva dypterigia

XII (kv. vedet)

815

652

-20 %

Turska

Gadus morhua

VIb (Rockallin alayksikkö) …

78

62

-20 %

Kattegat (IIIa(S))

133

100

-25 %

VIIa

380

285

-25 %

Meriantura

Solea solea

VI, Vb, kv. vedet alueilla XII ja XIV

60

48

-20 %

VIIbc

44

35

-20 %

VIIhjk

423

338

-20 %

IIIa, IIIbcd (EY)

610

560

-8 %

VIIa

300

60

-80 %

VIId

5 580

4 800

-14 %

VIIIab

4 250

3 000

-29 %

Kultakuore

Argentina silus

I, II EY + kv. vedet

95

84

-12 %

III, IV EY + kv. vedet

1 082

952

-12 %

V, VI, VII EY + kv. vedet

4 316

3 798

-12 %

Kolja

Melanogrammus

VIIa

1 251

1 001

-20 %

Vb,VIa

6 015

3 100

- 48 %

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

16 645

7 500

-55 %

Kummeli­turska (pohj. alueiden TACit)

Merluccius

Pohjoisten alueiden TACit (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII jaXIV / VIIIabde)

55 105

37 200

-32 %

Silli

Clupea

VIIef

980

784

-20 %

VIIghjk

21 100

17 200

-18 %

Piikki­makrilli

Trachurus

IX

30 800

30 000

-3 %

Lasi­kampelat

Lepidorhombus

VII

17 385

13 908

-20 %

VIIIabde

1 716

1 373

-20 %

Vb(EY), VI, XII, XIV

3 387

2 040

-40 %

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EY)

1 214

890

-27 %

Keisari­hummeri

Nephrops

VIIIabde

3 899

3 200

-18 %

IIa (EY), Pohjanmeri (EY)

21 929

17 350

-21 %

VII

21 759

18 576

-15 %

IX ja X; CECAF 34.1.1 (EY:n vedet)

273

246

-10 %

VIIIc

82

74

-10 %

Puna­kampela

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19 %

VIIhjk

176

113

-36 %

Vb (EY:n vedet), VI, XII, XIV

693

554

-20 %

VIIbc

78

62

-20 %

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

316

-20 %

Lyyraturska

Pollachius pollachius

IX,X,CECAF 34.1.1 (EY)

282

226

-20 %

VIIIabde

1 482

1 186

-20 %

VIIIc

231

185

-20 %

Seiti

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

3 343

2 674

-20 %

Merianturat

Solea spp.

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EY)

1 072

858

-20 %

Kilohaili

Sprattus

VIIde

5 150

4 120

-20 %

Valko­turska

Merlangius

Vb (EY:n vedet), VI, XII, XIV

307

246

-20 %

VIIa

89

71

-20 %

VIII

3 175

2 540

-20 %

Taulukko 3: Kannat, joita koskevat tieteelliset lausunnot saadaan myöhemmin

Suomen­kielinen nimi

Latinan­kielinen nimi

TAC-yksikkö (ks. kartta)

TAC v. 2012

TAC
v. 2013

Karjukala

Caproidae

VI, VII, VIII EY

82 000

p.m.

Silli

Clupea

VIa(S), VIIbc

4 247

p.m.

Piikki­makrilli

Trachurus

VIIIc

25 011

p.m.

Molva

Molva molva

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc, IIId

92

p.m.

Sillihai

Lamna nasus

Kaikki alueet

0

p.m.

Rauskut

Rajidae

EY:n vedet alueilla VI, VIIa-c, VIIe-k

9 915

p.m.

EY:n vedet alueilla VIII, IX

4 222

p.m.

IIa (EY), IV - Pohjanmeri (EY)

1 395

p.m.

IIIa

58

p.m.

VIId

887

p.m.

Piikkihai

Squalus

EY:n ja kv. vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

0

p.m.

IIIa

0

p.m.

Taulukko 4: Kannat, joiden TACin jäsenvaltio määrittelee

Suomen­kielinen nimi

Latinan­kielinen nimi

TAC-yksikkö (ks. kartta)

Vastuullinen jäsenvaltio

Silli

Clupea

VIa Clyde

Yhdistynyt kuningaskunta

Piikki­makrilli

Trachurus

CECAF (Kanariansaaret)

Espanja

Piikki­makrilli

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugali

Piikki­makrilli

Trachurus

X, CECAF (Azorit)

Portugali

Penaeus-suvun katkaravut

Penaeus

Ranskan Guayana

Ranska

Valko­turska

Merlangius

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugali


Side Bar