Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI ET LT LV PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. oktober 2012

Fiskeri: Kommissionen fremlægger forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2013

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt forslag til fiskerimuligheder for 2013 for visse fiskebestande i Atlanterhavet og Nordsøen. Forslaget fastsætter niveauerne for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU. På baggrund af den videnskabelige rådgivning foreslår Kommissionen således, at TAC'en forhøjes eller bibeholdes for 16 bestande (inklusive visse bestande af torsk, jomfruhummer og tunge) og reduceres for 47 bestande.

Kommissionens endelige mål, der også er en grundpille i den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik, er, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer, dvs. med det såkaldte maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), senest i 2015. Når det er muligt, udarbejdes der videnskabelig rådgivning om, hvordan dette kan gøres. I år kunne der således uarbejdes videnskabelig rådgivning om det maksimalt bæredygtige udbytte for 20 bestande (sammenlignet med 12 bestande sidste år), hvilket er en markant forbedring med hensyn til tilgængeligheden og kvaliteten af videnskabelige data.

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Vi er nødt til at tænke langsigtet. De europæiske fiskere går en mørk fremtid i møde, hvis vi ikke fremmer bæredygtige og sunde bestande. Takket være langsigtet forvaltning befiskes en række bestande i Atlanterhavet allerede nu på MSY-niveau. Men samtidig overfiskes 47 % af bestandene stadig. Disse tal understøtter Kommissionens mål for reformen af den fælles fiskeripolitik."

Forslagets indhold

Ifølge den videnskabelige rådgivning befiskes jomfruhummer i farvandene vest for Skotland, torsk og tunge i Det Keltiske Hav og tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal på MSY-niveau, og Kommissionen foreslår derfor at forhøje eller bibeholde TAC'erne.

Samtidig er bestandene af torsk i Det Irske Hav og i Kattegat fortsat i dårlig forfatning, og forvaltningen af disse bestande hæmmes af mangelen på data. Bestanden af tunge i Det Irske Hav er ekstremt lille, og Kommissionen foreslår derfor at stoppe det direkte fiskeri og minimimere bifangsten. Ifølge MSY-rådgivningen for kuller i Det Keltiske Hav og tunge i Biscayabugten kræves der betydelige reduktioner i TAC'erne med henblik på at bringe disse bestande op på MSY-niveau. Bestandene af torsk og hvilling i farvandene vest for Skotland, som er genstand for meget stor genudsætning, er fortsat i yderst dårlig forfatning og ligger langt under et sikkert niveau.

For mere end 30 bestande, hvor der er begrænsede data til rådighed, har Kommissionen fulgt den kurs, der anbefales af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og foreslået en reduktion i TAC'erne på 20 % under henvisning til den seneste udvikling i disse bestande og under hensyntagen til forsigtighedsprincippet.

Der er først for nylig modtaget videnskabelig rådgivning for yderligere 13 bestande, som skal analyseres, inden forslaget kan blive opdateret senere på efteråret.

Baggrund

Forslaget vedrører kun de 83 bestande, som EU selv bestemmer TAC'erne for. Et andet forslag vil omfatte de bestande, for hvilke fiskerimulighederne skal aftales med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller inden for rammerne af konsultationerne med tredjelande (fælles bestande). Dette forslag fremlægges senere på efteråret, når en del af resultaterne fra disse internationale forhandlinger foreligger.

De foreslåede fangstbegrænsninger er baseret på den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). De forskellige interesseparter er også blevet hørt på grundlag af Kommissionens høringsdokument fra juni (IP/12/584).

Kommissionen fremlagde allerede den 17. august forslag til fiskerimuligheder for Østersøen for 2013 og for fiskeri efter dybhavsbestande for 2013-2014 den 9. oktober (IP/12/1083).

Yderligere oplysninger:

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Tabel 1: Bestande, for hvilke der foreslås højere TAC'er

Art

Latin

TAC-enhed (se kort)

TAC i 2012

TAC i 2013

TAC-ændring i % 2012-13

Torsk

Gadus morhua

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10 059

10 200

1 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIIfg

1 060

1 100

4 %

VIIe

777

894

15 %

Kulmule

Merluccius

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

12 299

14 144

15 %

Sild

Clupea

VIIa

4 752

4 993

5 %

Glashvarre

Lepidorhombus

IIa (EU), IV (EU)

1 845

2 820

53 %

Jomfruhummer

Nephrops

VII - særlig betingelse Porcupine

1 260

1 386

10 %

Vb (EU‑ og internationale farvande), VI

14 091

16 650

18 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIde

5 062

5 342

6 %

Brosme

Brosme brosme

IIIa og EU 22-32

24

29

20 %

Hvilling

Merlangius

VIIb-k

19 053

24 500

29 %

Tabel 1b: Bestande, for hvilke TAC'en forbliver uændret

Art

Latin

TAC-enhed (se kort)

TAC i 2012

TAC i 2013

TAC-ændring i % 2012-13

Ansjos

Engraulis

IX, X, CECAF 34.1.1

8 360

8 360

0 %

Torsk

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIa

1 627

1 627

0 %

Lubbe

Pollachius pollachius

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

0 %

VII

13 495

13 495

0 %

Tabel 2: Bestande, for hvilke der foreslås lavere TAC'er

Art

Latin

TAC-enhed (se kort)

TAC i 2012

TAC i 2013

TAC-ændring i % 2012-13

Havtaske

Lophius

Vb (EU), VI, XII, XIV

5 183

4 146

-20 %

VII

30 677

24 542

-20 %

VIIIabde

8 220

6 576

-20 %

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

3 300

2 050

-38 %

Byrkelange

Molva dypterigia

Int. farvande i XII

815

652

-20 %

Torsk

Gadus morhua

VIb (underenhed Rockall) …

78

62

-20 %

Kattegat (IIIa(S))

133

100

-25 %

VIIa

380

285

-25 %

Almindelig tunge

Solea solea

VI, Vb, int. farvande i XII og XIV

60

48

-20 %

VIIbc

44

35

-20 %

VIIhjk

423

338

-20 %

IIIa, IIIb, c, d (EU)

610

560

-8 %

VIIa

300

60

-80 %

VII d

5 580

4 800

-14 %

VIIIab

4 250

3 000

-29 %

Guldlaks

Argentina silus

I, II EU + int. farv.

95

84

-12 %

III, IV EU + int. farv.

1 082

952

-12 %

V, VI, VII EU + int. farv.

4 316

3 798

-12 %

Kuller

Melanogrammus

VIIa

1 251

1 001

-20 %

Vb, VIa

6 015

3 100

-48 %

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

16 645

7 500

-55 %

Kulmule (nordlige TAC'er generelt)

Merluccius

nordlige TAC'er generelt (IIIa / IIa og IV / Vb, VI, VII, XII og XIV / VIIIabde)

55 105

37 200

-32 %

Sild

Clupea

VIIef

980

784

-20 %

VIIghjk

21 100

17 200

-18 %

Hestemakrel

Trachurus

IX

30 800

30 000

-3 %

Glashvarre

Lepidorhombus

VII

17 385

13 908

-20 %

VIIIabde

1 716

1 373

-20 %

Vb (EU), VI, XII, XIV

3 387

2 040

-40 %

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1 214

890

-27 %

Jomfruhummer

Nephrops

VIIIabde

3 899

3 200

-18 %

IIa (EU), Nordsøen (EU)

21 929

17 350

-21 %

VII

21 759

18 576

-15 %

IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

273

246

-10 %

VIIIc

82

74

-10 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19 %

VIIhjk

176

113

-36 %

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

693

554

-20 %

VIIbc

78

62

-20 %

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

316

-20 %

Lubbe

Pollachius pollachius

IX, X, CECAF 34.1.1. (EU)

282

226

-20 %

VIIIabde

1 482

1 186

-20 %

VIIIc

231

185

-20 %

Sej

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3 343

2 674

-20 %

Tunge

Solea spp.

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1 072

858

-20 %

Brisling

Sprattus

VIIde

5 150

4 120

-20 %

Hvilling

Merlangius

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

307

246

-20 %

VIIa

89

71

-20 %

VIII

3 175

2 540

-20 %

Tabel 3: Bestande, for hvilke rådgivningen foreligger senere

Art

Latin

TAC-enhed (se kort)

TAC i 2012

TAC i 2013

Havgalte

Caproidae

VI, VII, VIII EU

82 000

p.m.

Sild

Clupea

Via(S), VIIbc

4 247

p.m.

Hestemakrel

Trachurus

VIIIc

25 011

p.m.

Lange

Molva molva

IIIa, EU-farvande i IIIb, IIIc, IIId

92

p.m.

Sildehaj

Paralomis spp.

Alle områder

0

p.m.

Rokker

Rajidae

EU-farvande i VI, VIIa-c, VIIe-k

9 915

p.m.

EU-farvande i VIII, IX

4 222

p.m.

IIa (EU), IV, Nordsøen (EU)

1 395

p.m.

IIIa

58

p.m.

VIId

887

p.m.

Almindelig pighaj

Squalus

EU-farvande og int. farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

EU-farvande i IIa og IV

0

p.m.

IIIa

0

p.m.

Tabel 4: Bestande, for hvilke TAC er delegeret til enkelte medlemsstater

Art

Latin

TAC-enhed (se kort)

Ansvarlig medlemsstat

Sild

Clupea

VIa Clyde

Det Forenede Kongerige

Hestemakrel

Trachurus

CECAF (De Kanariske Øer)

Spanien

Hestemakrel

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugal

Hestemakrel

Trachurus

X, CECAF (Azorerne)

Portugal

Rejer (Penaeusarter)

Penaeus

Fransk Guyana

Frankrig

Hvilling

Merlangius

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

Portugal


Side Bar