Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL HU PL RO

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dogovor o novih pravilih EU za ekološko vino

Bruselj, 8. februarja 2012 – Stalni odbor za ekološko pridelovanje (SCOF) je dosegel dogovor o novih pravilih EU za ekološko vino, ki bodo v prihodnjih tednih objavljena v Uradnem listu. Z novo uredbo, ki se bo uporabljala od trgatve 2012 dalje, bodo proizvajalci ekološkega vina na označbi lahko uporabljali izraz „ekološko vino“. Na označbah mora biti tudi ekološki logotip EU in šifra certifikacijskega organa, označbe pa morajo upoštevati tudi ostala pravila za označevanje vin. Čeprav že obstajajo pravila za „vina, proizvedena iz ekološkega grozdja“, pa ta ne pokrivajo vinarskih praks, tj. celotnega postopka od grozdja do vina. Vinski sektor je še edini, ki ga pravila o standardih ekološkega kmetijstva iz Uredbe 834/2007 ne pokrivajo v celoti.

Po glasovanju v stalnem odboru za ekološko pridelovanje je evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș dejal: V veselje mi je, da smo končno dosegli dogovor o tem dosjeju, saj je pomembno oblikovati usklajena pravila, ki potrošnikom, ki se vedno bolj zanimajo za ekološke proizvode, zagotavljajo transparentno ponudbo. Zadovoljen sem s temi pravili, ki jasno razločujejo med tradicionalnim in ekološkim vinom – kot je tudi pri ostalih ekoloških proizvodih. Tako bodo potrošniki lahko prepričani, da bodo pravila za proizvodnjo „ekoloških vin“ strožja.“

Prednost novih pravil je, da izboljšujejo transparentnost in bolj upoštevajo potrošnike. Predstavljala bodo spodbudo notranjemu trgu, pa tudi okrepila položaj ekoloških vin EU na mednarodni ravni, saj so ostale proizvajalke vin (ZDA, Čile, Avstralija, Južna Afrika) že določile standarde za ekološka vina. S tem zakonodajnim aktom je ekološko kmetijstvo EU sedaj zaokrožena celota in pokriva vse ekološke proizvode.

Nova uredba določa podskupino enoloških (vinarskih) praks in snovi za ekološka vina v skladu z Uredbo št. 606/2009 glede skupne ureditve trga za vino. Tako na primer sorbinska kislina in razžvepljevanje ne bosta dovoljena, vsebnost sulfitov pa mora biti v ekološkem vinu vsaj za 30–50 mg nižja kot v tradicionalnih vinih (odvisno od vsebnosti ostanka sladkorja). Poleg teh opredelitev veljajo tudi splošna vinarska pravila, določena v uredbi o skupni ureditvi trga za vino. Poleg upoštevanja teh vinarskih praks je treba seveda ekološko vino proizvajati iz ekološkega grozdja v skladu z Uredbo št. 834/2007.

Ozadje

Na ravni EU pravila ali definicija „ekološkega vina“ ne obstajajo. Samo grozdje je lahko potrjenega ekološkega porekla in trenutno je dovoljena samo navedba „vino, proizvedeno iz ekološkega grozdja“.

Komisija se je v Ekološkem akcijskem načrtu 2004 zavezala k vzpostavitvi posebnih ekoloških pravil za vse kmetijske proizvode, vključno z vinarskimi pravili. V tem okviru je bil raziskovalni projekt „OrWine“ financiran v okviru šestega okvirnega programa. Na podlagi ugotovitev je stalni odbor za ekološko pridelovanje zakonodajne predloge o definiciji ekološkega vina prvič obravnaval junija 2009, vendar do dogovora ni prišlo, zato so bili predlogi junija 2010 umaknjeni. Delo se je nadaljevalo v letu 2011 in osnutek je 8. februarja 2012 prejel pozitivno mnenje stalnega odbora za ekološko pridelovanje.

Ključne točke predloga

Nova pravila o ekološkem vinarstvu uvajajo tehnično definicijo ekološkega vina, ki je skladna z ekološkimi cilji in načeli Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki proizvodnji. Uredba navaja enološke tehnike in snovi, ki so v ekoloških vinih dovoljene.

Te vključujejo: najvišja vsebnost sulfitov je določena na 100 mg na liter za rdeče vino (pri tradicionalnih vinih 150 mg/l) in 150 mg na liter za bela in rosé vina (200 mg/l pri tradicionalnih vinih) z odstopanjem za 30 mg/l, kadar je vsebnost ostanka sladkorja višja od 2 g/l.

Dodatne informacije

MEMO/12/81

Kontakt:

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar