Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL PL SL RO

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az „ökológiai borokra” vonatkozó új uniós szabályozás

Brüsszel, 2012. február 8. – Az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság új uniós szabályokat fogadott el az ökológiai borokra vonatkozóan. Az új szabályok a következő hetekben kihirdetésre kerülnek a Hivatalos Lapban. A vonatkozó új rendelet, amelynek alkalmazása a 2012. évi szürettel veszi kezdetét, lehetővé teszi az ökológiai borokat előállító termelőknek, hogy borcímkéiken feltüntessék az „ökológiai bor” kifejezést. A címkéken szerepelnie kell továbbá az ökológiai termelés jelölésére szolgáló uniós logónak és a címkék tanúsítását végző szerv kódjának, valamint egyéb címkézési szabályokat is be kell tartani. Noha léteznek már olyan szabályok, amelyek az ökológiai szőlőből készült borokra vonatkoznak, e szabályok nem érintik a borkészítési eljárásokat, vagyis nem terjednek ki annak a folyamatnak az egészére, amely során a szőlőből bor lesz. Mára a bortermelés maradt az egyetlen olyan ágazat, amelyet még nem fednek le teljes egészében a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai termelési szabványokra vonatkozó uniós szabályok.

Az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottságban lezajlott szavazást követően Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos így nyilatkozott: „Nagy örömömre szolgál, hogy végül megállapodásra jutottunk e tárgyban, mivel fontos volt, hogy olyan harmonizált szabályokat állapítsunk meg, amelyek átlátható kínálatot biztosítanak a biotermékek iránt egyre nagyobb érdeklődést mutató fogyasztók számára. Megelégedéssel tölt el, hogy olyan szabályokkal tudunk előállni, amelyeknek köszönhetően – más ökológiai termékekhez hasonlóan – immár az ökológiai borok is egyértelműen megkülönböztethetők a hagyományos módon előállított termékektől. Ennek eredményeként a fogyasztók biztosak lehetnek benne, hogy az „ökológiai” jelzővel ellátott borok minden esetben szigorúbb termelési szabályok alkalmazásával készültek.

Az új szabályok javítják az átláthatóságot és növelik az ökológiai borok ismertségét a fogyasztók körében. Nem csupán a belső piac működésének megkönnyítéséhez járulnak hozzá, hanem az uniós ökológiai borok nemzetközi pozícióinak megerősítéséhez is, hiszen sok más bortermelő ország (az USA, Chile, Ausztrália, Dél-Afrika) már korábban szabványokat dolgozott ki az ökológiai borokra vonatkozóan. E jogszabály által teljessé vált az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályozás, amely immár valamennyi mezőgazdasági termékre kiterjed.

Az új rendelet rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a borpiac közös szervezését szabályozó 606/2009/EK rendeletben meghatározott borászati eljárások és anyagok közül melyek alkalmazhatók ökológiai borok készítéséhez. Tilos például a szorbinsav használata és a kéntelenítés, az ökológiai borok szulfittartalmának pedig – a maradékcukor-tartalomtól függően – literenként legalább 30–50 mg-mal alacsonyabbnak kell lennie a hagyományos módszerrel előállított borok szulfittartalmánál. Ezeken az engedélyezett borászati eljárásokra és anyagokra vonatkozó előírásokon túlmenően a borpiac közös szervezéséről szóló rendeletben meghatározott általános borkészítési szabályokat is alkalmazni kell. Az említett borkészítési eljárások alkalmazása mellett természetesen az is követelmény, hogy az ökológiai bor ökológiai szőlőből készüljön, a 834/2007/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Előzmények

Az ökológiai borok vonatkozásában jelenleg nincs uniós szintű szabályozás, sőt az „ökológiai bor” fogalma sincs meghatározva. Kizárólag szőlők minősíthetők ökológiainak, és jelenleg csupán az „ökológiai szőlőből készült bor” jelölés használata megengedett.

A Bizottság az ökológiai termelésre vonatkozó 2004. évi cselekvési tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy konkrét ökológiai termelési szabályokat határoz meg valamennyi mezőgazdasági termelési ág tekintetében, beleértve a borkészítést is. Ezzel összefüggésben finanszírozta a 6. keretprogram részeként megvalósított „OrWine” kutatási projektet. A projekt eredményeiből leszűrt megállapítások alapján a Bizottság – első alkalommal 2009 júniusában – az ökológiai bor fogalmának meghatározására irányuló jogalkotási javaslatokat terjesztett az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság elé, ám a javaslatok megtárgyalása holtpontra jutott, így azok 2010 júniusában visszavonásra kerültek. Az e területen folyó munka 2011-ben indult újra, és az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság 2012. február 8-án kedvező véleményt adott ki a jogszabálytervezetről.

A javaslatok legfontosabb elemei

Az ökológiai bor előállítására vonatkozó új szabályok az ökológiai bor fogalmának olyan, technikai meghatározását vezetik be, amely összhangban van az ökológiai termelésről szóló 834/2007/EK tanácsi rendeletben megállapított ökológiai célkitűzéssel és elvekkel. A rendelet meghatározza az ökológiai borok tekintetében engedélyezhető borászati technikákat és anyagokat.

A vonatkozó előírások között példaként említhető, hogy a maximális szulfittartalom vörösborok esetében 100 mg/l (szemben a hagyományos módszerrel előállított borokra megállapított 150 mg/l-es határértékkel), és 150mg/l a fehérborok és a rozék esetében (a hagyományos módszerrel előállított borokra érvényes 200 mg/l-es értékhez képest). A 2 g/l-nél magasabb maradékcukor-tartalommal rendelkező borok esetében az ökológiai és a hagyományos módszerrel előállított borok közötti különbség értékét a rendelet 30 mg/l-ben állapítja meg.

További információ

MEMO/12/81

Kapcsolattartó:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar