Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

EVROPSKA KOMISIJA

Sporočilo za javnost

V Bruslju, 24. oktobra 2012

Notranji energetski trg: Evropska komisija Poljsko in Slovenijo prijavila Sodišču zaradi nepopolnega prenosa predpisov EU

Evropska komisija je Poljsko in Slovenijo prijavila Sodišču Evropske unije, ker nista v celoti prenesli pravil notranjega energetskega trga EU. Poljska je direktivo o električni energiji prenesla le delno, Slovenija pa ni v celoti prenesla niti direktive o električni energiji niti direktive o zemeljskem plinu. Omenjeni direktivi so morale države članice prenesti do 3. marca 2011.

Nujno moramo dokončno oblikovati notranji energijski trg, da bomo lahko podjetjem in gospodinjstvom zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo po dostopnih cenah,“ je povedal evropski komisar za energetiko Oettinger. „Vzpostavitev ustreznega pravnega okvira v vsaki državi članici je predpogoj za to, da notranji energetski trg postane stvarnost.

Komisija zahteva, da Sodišče Poljski naloži kazen v višini 84378,24 EUR na dan, Sloveniji pa v višini 10287,36 EUR na dan za vsako od obeh neprenesenih direktiv.

Kazni odražata tako trajanje kot tudi resnost kršitev. Če bo Sodišče pritrdilo zahtevi Komisije, bosta morali toženi državi kazen plačevati od datuma izreka sodbe do zaključka prenosa direktiv. Končno višino dnevnih kazni bo določilo Sodišče.

Komisija je Slovenijo in Poljsko na nepopoln prenos omenjenih direktiv v teh državah opozorila s pisnima opominoma, poslanima septembra oziroma novembra 2011. Obrazloženo mnenje je bilo Poljski poslano maja 2012, Sloveniji pa junija 2012. Kljub tem postopkom omenjeni državi zadevnih direktiv še vedno nista prenesli v celoti.

Komisija preučuje tudi situacijo v drugih državah članicah, ki jim je poslala obrazložena mnenja zaradi nepopolnega prenosa direktiv o električni energiji in zemeljskem plinu. Današnjemu ukrepu Komisije bi tako utegnile v naslednjih mesecih slediti nadaljnje prijave Sodišču.

Ozadje

Februarja 2011 so voditelji držav in vlad EU izjavili, da je treba dokončno oblikovati notranji energetski trg do leta 2014. Ključnega pomena za dosego tega cilja je pravočasen in popoln prenos zakonodaje EU o enotnem trgu zemeljskega plina in električne energije v nacionalno pravo. Tretji sveženj o notranjem energetskem trgu vključuje ključne določbe za ustrezno delovanje energetskih trgov, vključno z novimi pravili za ločevanje omrežij, pravili za povečanje neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih regulatorjev ter pravili za izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov v korist potrošnikov.

Zadevni direktivi iz tretjega svežnja o notranjem energetskem trgu sta:

  • Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (2009/73/ES) in

  • Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo (2009/72/ES).

V skladu z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, lahko Komisija od sodišča zahteva, da Sodišče državam članicam, ki evropske zakonodaje ne prenesejo v svojo zakonodajo v predvidenem roku, v prvi obravnavi primera naloži finančne kazni.

Več informacij

Direktiva o električni energiji (2009/72/ES) in direktiva o zemeljskem plinu (2009/73/ES) sta na voljo tukaj.

Spletna stran Komisije o notranjem energetskem trgu:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Aktualne številčne podatke o kršitvah na splošno najdete na:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Več informacij o sklepih v zvezi z oktobrskim paketom kršitev je objavljenih v dokumentu MEMO/12/794.

Več splošnih podatkov o postopku za ugotavljanje kršitev je objavljenih v dokumentu MEMO/12/12.

Kontakta:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar