Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 23.

A Bizottság zöld utat javasol a pénzügyi tranzakciós adó terén folytatandó megerősített együttműködésnek

A megerősített együttműködés keretében uniós pénzügyi tranzakciós adót alkalmazni kívánó 11 tagállam számára meg kell adni az engedélyt, mivel e lépés minden jogi feltétele teljesül. Ez a Bizottság által ma elfogadott, tanácsi határozatra irányuló javaslat következtetése. A javaslat szerint emellett a pénzügyi tranzakciós adó terén folytatott megerősített együttműködés nemcsak „azonnali, kézzelfogható előnyökkel” járna a részt vevő tagállamok számára, hanem az egész Unióban hozzájárulna az egységes piac jobb működéséhez.

Barroso elnök így nyilatkozott: „Örömmel látom, hogy 11 tagállam jelezte szándékát a Bizottság eredeti javaslatának megfelelő közös pénzügyi tranzakciós adóban való részvételre. Ez az adó a tagállamok számára több milliárd eurós bevételt teremthet, amire ezekben a nehéz időkben nagy szükség van. Mindez a méltányosságról szól: gondoskodnunk kell arról, hogy a válság költségeiből a pénzügyi ágazat is kivegye a részét, és az ne a hétköznapi polgárok vállát nyomja.”

Algirdas Šemeta adóügyekért felelős biztos kijelentette: „A közös pénzügyi tranzakciós adónak az egész EU-ra kiterjedő előnyei vannak, mégha nem is alkalmazzák az egész EU-ban. Erősebb, összetartóbb egységes piacot teremt és hozzájárul a stabilabb pénzügyi szektor kialakulásához. Az adó alkalmazását választó tagállamok mindemellett az új adóbevételek és a polgárok igényeit szem előtt tartó tisztességesebb adórendszerek jelentette előnyt is élvezik. A mai előterjesztéssel valóra váltottuk azon ígéretemet, miszerint a Bizottság rendkívül gyorsan fog cselekedni, amikor rá kerül a sor. Arra kérem a Parlamentet és a Tanácsot, hogy az ütemet tartva gyorsan adjanak zöld utat az uniós pénzügyi tranzakciós adó terén előre lépni kívánó tagállamok számára."

Az elmúlt néhány hétben 11 tagállam1 a pénzügyi tranzakciós adó terén létrehozandó megerősített együttműködés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be. Mindannyian a Bizottság pénzügyi tranzakciós adóról szóló javaslata alapján kívánnak eljárni (lásd IP/11/1085). Amint az előírt minimális számú tagállam jelentkezett, a Bizottság azonnal elemezni kezdte a kérelmeket, hogy azok biztosan teljesítsék a Szerződésekben a megerősített együttműködésre vonatkozóan előírt feltételeket. Mindezt teljesen pártatlanul tette, megvizsgálva a részt vevő és a részt nem vevő tagállamokra, valamint az EU egészére gyakorolt hatást. Ide tartozott például annak az ellenőrzése, hogy az e területen megvalósítandó megerősített együttműködés előmozdítja-e az Unió célkitűzéseit és védi-e az Unió érdekeit, nem befolyásolja-e hátrányosan az egységes piacot, és tiszteletben tartja-e a részt nem vevő tagállamok hatásköreit, jogait és kötelezettségeit (a feltételek kimerítő leírását lásd MEMO/12/799). Emellett minden tagállam, amely később csatlakozni kíván, ezt ugyanazon feltételek mellett teheti meg, mint a kezdetektől részt vevő tagállamok. A Bizottság a mai határozattal megállapította, hogy minden feltétel teljesül, és az uniós pénzügyi tranzakciós adót bevezetni kívánó országok számára meg kell adni az engedélyt.

A mai javaslat kiemeli, hogy a tagállamok egy csoportja által alkalmazott közös pénzügyi tranzakciós adó egyaránt időszerű és előnyös. Először is, a különböző nemzeti megközelítések kavalkádjából eredő bonyolultság és versenytorzulás csökkentésével erősíti az egységes piacot. Mind a 27 tagállam vállalkozásai részesülnek az alacsonyabb megfelelési költségek és a nagyobb jogbiztonság előnyeiből, ha az uniós piac jelentős része egységes rendszert alkalmaz. Másodszor, a pénzügyi tranzakciós adó biztosítaná a pénzügyi ágazat tisztességesebb hozzájárulását az állami költségekhez. A válság költségeinek fedezésében egyenlőbb feltételeket teremtene a pénzügyi és egyéb ágazatok között. Végül, a közös pénzügyi tranzakciós adó hatékonyabbá tenné a pénzügyi piacokat azáltal, hogy a kaszinó típusú kereskedés felől az olyan stabilabb tevékenységek felé terelné az ágazatot, amelyek támogatják a reálgazdaságot.

Következő lépések

A mai, tanácsi határozatra irányuló javaslat fontos procedurális lépés a megerősített együttműködési eljárásban. A határozatot a tagállamok minősített többségének kell elfogadnia, és meg kell kapnia a Parlament jóváhagyását ahhoz, hogy a 11 tagállam előreléphessen. Később az év folyamán a Bizottság elő kívánja terjeszteni a harmonizált pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó lényegi javaslatot, hogy azt a részt vevő tagállamok megvitassák és elfogadják. A javaslat nagymértékben követni fogja a Bizottság által a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozóan 2011. szeptemberben benyújtott eredeti javaslatot, ahogyan azt a tagállamok leveleikben kérték. Mindazonáltal a Bizottság alaposan megvizsgálja, hogy szükség van-e bizonyos kiigazításokra az alkalmazó tagállamok kisebb számának tükrözése érdekében.

Előzmények

A Bizottság 2011. szeptemberben a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerére vonatkozó javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy javítsa a belső piac működését ezen a területen. Emellett a becslések szerint a harmonizált adó évente 57 milliárd EUR bevételt termelne, és ezáltal biztosítaná a pénzügyi ágazat tisztességes hozzájárulását az államháztartásokhoz, hozzájárulna a felelősségteljesebb kereskedelemhez és lehetővé tenné ezen ágazat megadóztatásának egységesebb megközelítését az egységes piacon.

Az e témában folytatott intenzív vitákat követően egyetértés alakult ki az Ecofin 2012. júniusi és júliusi ülésén arról, hogy ésszerű időn belül nem érhető el egyhangú döntés. A tagállamok egy erős, központi csoportja már ekkor kifejezte érdeklődését aziránt, hogy megerősített együttműködés keretében lépjen előre a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerével.

2012. szeptember 28-án, pontosan egy évvel a Bizottság eredeti javaslatának benyújtását követően Franciaország és Németország levelet küldött Šemeta biztosnak, amelyben hivatalosan kérelmezték a Bizottság javaslatán alapuló megerősített együttműködés engedélyezését. Ezt a levelet Ausztria, Belgium, Görögország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország hasonló levele követte. A megerősített együttműködés Szerződések szerinti engedélyezéséhez legalább 9 tagállamra van szükség. A minimális létszámot elérték.

További információért lásd: MEMO/12/799

A határozat teljes szövegét lásd:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK


Side Bar