Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2012

Sprememba proračuna EU za evropske študente, znanstvenike, nevladne organizacije, podjetja in regije

Evropska komisija je danes sprejela spremembo proračuna, da bo lahko izpolnila svoje pravne obveznosti do upravičencev do finančnih sredstev EU. To je v skladu s skupno izjavo, ki sta jo Svet in Evropski parlament sprejela na dan potrditve proračuna EU za leto 2012. V njej sta Komisijo pozvala, naj zahteva dodatna sredstva „v spremembi proračuna, če odobritve, vključene v proračun za leto 2012, ne bodo zadostovale za kritje izdatkov“.

Komisija zdaj, ko ima popolnejše podatke o izvrševanju proračuna v letu 2012, ocenjuje, da je potrebnih dodatnih 9 milijard evrov za pokritje prejetih računov ter za spoštovanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, predvsem na področjih, bistvenih za rast in delovna mesta v Evropi.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je pojasnil: „Ne gre za to, da Komisija želi več denarja, ampak za spoštovanje zavez držav članic, da bodo na primer zagotovile nemoteno financiranje študentov v okviru programa Erasmus ali revnejših regij v okviru Kohezijskega sklada. Ta plačila so bistvena za obnovitev rasti in ustvarjanje delovnih mest po celotni Evropski uniji.“

„Večkrat sem opozoril, da bo zaradi nenehnih rezov v predlagani proračun sčasoma prišlo do velike težave,“ je dejal evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski. „In prišel je ta trenutek. Stanje, v kakršnem smo se znašli, nam ne omogoča več izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti. Svet in Evropski parlament morata zdaj prevzeti odgovornost, saj sta za EU izglasovala proračun, ki ne zadostuje njenim potrebam. Ker sredstev primanjkuje zlasti na področjih izobraževanja, znanosti in raziskav, zaposlovanja in regionalnega razvoja, sem prepričan, da ne bosta ravnala v nasprotju s svojimi preteklimi izjavami o tem, kako bi Evropa morala vlagati v rast. Prepričan sem, da bosta v celoti spoštovala svojo skupno izjavo in hitro odobrila posodobljeni proračun. To ni sprememba proračuna za institucije EU; to je sprememba proračuna za evropske študente, znanstvenike, nevladne organizacije, podjetja in druge, ki so od proračuna EU odvisni vsak dan.“

Program Erasmus potrebuje dodatnih 90 milijonov evrov in obstaja tveganje, da bo treba znatno zmanjšati število mest, ki so na voljo študentom, ali pa znižati štipendije. To bo seveda najbolj prizadelo študente, ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij.

Za raziskovalne programe Komisija potrebuje dodatnih 423 milijonov evrov, deloma tudi za to, da bo lahko pravočasno izvršila plačila in se izognila zamudnim obrestim. Drugi del tega dodatnega financiranja je namenjen pokritju plačil predfinanciranja projektov, za katere so že bili podpisani sporazumi. Neupoštevanje rokov bi pomenilo preložitev začetka projektov, ki so bistvenega pomena za prihodnjo konkurenčnost Evrope v globaliziranem svetu.

Najvišji zneski so potrebni za evropske regije v okviru kohezijske politike in razvoja podeželja: približno 8,3 milijarde evrov dodatnih plačil. Vsi ti projekti izboljšujejo življenje državljanov EU z omogočanjem boljšega usposabljanja, boljših poklicnih možnosti ali z ustvarjanjem prometne in energetske infrastrukture.

Vpliv te spremembe proračuna na prispevke držav članic EU bodo seveda ublažili povečani prihodki v proračun EU iz drugih virov: 3,1 milijarde evrov dodatnih prihodkov zlasti od glob na področju politike konkurence in drugih kazni. Neto učinek za države članice torej znaša 5,9 milijarde evrov.

Ozadje

Izvrševanje proračuna na ravni EU je drugačno kot na nacionalni ravni, saj je proračun predvsem operativni proračun z zelo omejenimi upravnimi odhodki (5,8 %). Letni proračuni so del sedanjega večletnega finančnega okvira (2007–2013). Večletni programi potrebujejo več let, da se začnejo izvajati v polnem teku ter se v celoti izvedejo šele proti koncu obdobja trajanja. Zato ni presenetljivo, da so projekti, ki jih EU financira po vsej Evropi, zdaj v polnem zagonu in je torej treba plačati, kar je bilo dogovorjeno v pogodbah. Kljub temu sta bila zadnja proračuna EU sprejeta na ravneh, ki so bile bistveno nižje od ocene Komisije. Poleg tega je tik pred koncem lanskega leta prišlo za 5 milijard evrov zahtevkov za plačilo, ki jih ni bilo mogoče pokriti v letu 2011. To vsoto je bilo treba prenesti kot dodatno obremenitev v že tako okrnjen proračun za leto 2012.

Pogosto zastavljena vprašanja o programu Erasmus in njegovem financiranju

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar