Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 octombrie 2012

Bugetul rectificativ al UE pentru studenții, oamenii de știință, ONG-urile, întreprinderile și regiunile din Europa

Comisia a adoptat astăzi un buget rectificativ care să îi permită să își îndeplinească obligațiile legale față de beneficiarii fondurilor UE. Acest lucru este în conformitate cu declarația comună pe care Consiliul și Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era invitată să solicite fonduri suplimentare „în cadrul unui buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”.

Întrucât în prezent dispunem de o imagine mai exhaustivă a execuției bugetare pentru 2012, Comisia estimează că sunt necesare încă 9,0 miliarde EUR suplimentare pentru a acoperi facturile primite și pentru a respecta obligațiile de natură contractuală și legală, în principal în domenii esențiale pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Nu este vorba despre o solicitare de mai multe fonduri din partea Comisiei, ci este vorba despre statele membre care trebuie să își onoreze angajamentele asumate: asigurarea finanțării neîntrerupte pentru studenții care participă la programul Erasmus sau pentru regiunile defavorizate, prin intermediul fondurilor de coeziune. Aceste plăți sunt esențiale pentru a relansa creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă în întreaga UE.”

Am atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că reducerile constante ale bugetului propus vor crea, în cele din urmă, o mare problemă, a declarat dl Janusz Lewandowski, comisarul UE pentru programare financiară și buget. Acest moment a sosit. Situația noastră nu ne permite să respectăm angajamentele convenite. Consiliul și Parlamentul European trebuie să își asume acum propriile responsabilități deoarece aceste instituții au votat un buget al UE inferior necesităților acesteia. Dat fiind că deficitul de fonduri apare în principal în domeniul educației, al științei și cercetării, al ocupării forței de muncă și al dezvoltării regionale, sunt convins că aceste instituții nu își vor contrazice declarațiile anterioare, în care precizau că Europa trebuie să investească în creșterea economică. Sunt încrezător că acestea își vor onora pe deplin declarația comună și vor proceda la o aprobare rapidă a acestui buget actualizat. Acest buget rectificativ nu este destinat instituțiilor UE, ci vizează studenții, oamenii de știință, ONG-urile, întreprinderile și alte entități din Europa, pentru care bugetul acordat de UE contează în viața de zi cu zi.”

Pentru a susține programul Erasmus, este necesară o sumă suplimentară de 90 de milioane EUR, acest program riscând să trebuiască să reducă în mod substanțial numărul de locuri oferite studenților sau nivelul burselor acordate acestora. Acest lucru îi va afecta cel mai mult, evident, pe studenții care provin din medii dezavantajate.

Pentru programele de cercetare, Comisia are nevoie de încă 423 de milioane EUR, parte din această sumă fiind necesară pentru a se asigura efectuarea la timp a plăților și a se evita aplicarea de dobânzi în cazul întârzierii acestora. O altă parte din această finanțare suplimentară este destinată acoperirii plăților de prefinanțare acordate proiectelor pentru care au fost deja semnate acorduri. Nerespectarea termenelor ar însemna amânarea demarării acestor proiecte care sunt esențiale pentru competitivitatea viitoare a Europei într-o lume globalizată.

Cu toate acestea, sumele cele mai importante sunt solicitate pentru regiunile Europei, în cadrul politicii de coeziune și dezvoltare rurală: aproximativ 8,3 miliarde EUR de plăți suplimentare. Grație tuturor acestor proiecte, se îmbunătățesc condițiile de viață ale cetățenilor UE, prin faptul că li se oferă acestora competențe și perspective profesionale mai bune sau prin faptul că se creează infrastructuri energetice și de transport.

Impactul acestui buget rectificativ asupra contribuțiilor statelor membre ale UE va fi totuși atenuat datorită unei creșteri de venituri în cadrul bugetului UE din alte surse: 3,1 miliarde EUR de venituri suplimentare, provenind în principal din amenzile aplicate în domeniul politicii concurenței și din alte sancțiuni. Prin urmare, efectul net asupra statelor membre se ridică la 5,9 miliarde EUR.

Informații generale:

Execuția bugetară la nivelul UE este diferită de cea de la nivel național, deoarece bugetul UE este, în esență, un buget operațional cu foarte puține cheltuieli administrative (5,8 %). Bugetele anuale reflectă cadrul financiar multianual actual (2007-2013). Programele multianuale au nevoie de mai mulți ani pentru a atinge viteza de croazieră și ajung la o implementare integrală către sfârșitul perioadei de programare. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că proiectele finanțate de UE în întreaga Europă s-au intensificat, contractele semnate trebuind să fie plătite în prezent. În ciuda acestui fapt, ultimele bugete ale UE au fost adoptate la niveluri inferioare estimărilor Comisiei. Mai mult, o serie de cereri de plată, în valoare de 5 miliarde EUR, au fost depuse la sfârșitul anului trecut, neputând fi acoperite în 2011. Această sumă a trebuit să fie reportată ca sarcină suplimentară în cadrul unui buget pe 2012 deja redus.

Întrebări frecvente privind programul Erasmus și bugetul acestuia

Persoană de contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar