Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 23 d., Briuselis

ES taisomasis biudžetas Europos studentų, mokslininkų, NVO, įmonių ir regionų labui

Šiandien Komisija priėmė taisomąjį biudžetą, kad galėtų įvykdyti teisinius įsipareigojimus ES lėšų gavėjams. Tai atitinka 2012 m. biudžeto priėmimo dieną Tarybos ir Europos Parlamento priimtą bendrą pareiškimą, kuriame Komisija raginama prašyti papildomų lėšų, „jeigu į 2012 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakanka išlaidoms padengti“.

Susidariusi išsamesnį vaizdą apie biudžeto vykdymą 2012 m., Komisija apskaičiavo, kad, siekiant padengti sąskaitas ir laikytis sutartinių bei teisinių įsipareigojimų, visų pirma ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje reikšmingose srityse, papildomai reikia 9,0 mlrd. EUR.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pažymėjo: „Svarbu pabrėžti ne tai, kad Komisija prašo daugiau pinigų, o tai, kad valstybės narės turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus: nuolat finansuoti studentus pagal programą „Erasmus“ ir neturtingesnius regionus iš Sanglaudos fondo. Šie mokėjimai itin svarbūs, kad atkurtume ekonomikos augimą ir užtikrintume darbo vietų kūrimą visoje ES.“

Ne kartą įspėjau, kad, jeigu siūlomas biudžetas bus nuolat mažinamas, ilgainiui susidursime su didele problema, – pažymėjo už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis. – Taip ir atsitiko. Mūsų padėtis mums neleidžia įvykdyti sutartų įsipareigojimų. Dabar atsakomybę turi prisiimti Taryba ir Europos Parlamentas, nes balsavo dėl nepakankamo ES biudžeto. Kadangi lėšų daugiausia trūksta švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų, užimtumo ir regioninės plėtros srityse, esu įsitikinęs, kad Taryba ir Europos Parlamentas neprieštaraus savo ankstesniems pareiškimams, kad Europa turi investuoti į ekonomikos augimą. Esu tikras, kad jie visapusiškai vykdys savo bendrą pareiškimą ir užtikrins, kad šis atnaujintas biudžetas būtų skubiai patvirtintas. Keičiamas ne ES institucijoms skirtas biudžetas, o biudžetas, reikalingas Europos studentams, mokslininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms ir kitiems asmenims, kuriems ES biudžetas svarbus kiekvieną dieną.“

Programai „Erasmus“ reikia papildomų 90 mln. EUR. Yra pavojus, kad reikės gerokai sumažinti studentams siūlomų vietų skaičių arba jų stipendijas. Be abejo, didžiausią smūgį dėl to patirs palankių sąlygų neturintys studentai.

Mokslinių tyrimų programoms Komisija prašo papildomų 423 mln. EUR, kurių dalies prireiks tam, kad lėšos būtų išmokėtos laiku ir būtų išvengta delspinigių. Kitos šių papildomų lėšų dalies prireiks išankstinio finansavimo mokėjimams pagal projektus, dėl kurių sutartys jau pasirašytos. Jeigu nebus laikomasi terminų, reikės atidėti projektų, kurie ateityje bus itin svarbūs Europos konkurencingumui globalizuotame pasaulyje, pradžią.

Vis dėlto didžiausių sumų – apie 8,3 mlrd. EUR papildomų mokėjimų – Europos regionams prašoma sanglaudos politikos ir kaimo plėtros srityje. Visi šie projektai padeda gerinti ES piliečių gyvenimą – jie įgyja geresnių įgūdžių, turi daugiau galimybių rasti darbą arba gali naudotis transporto ir energetikos infrastruktūra.

Šio taisomojo biudžeto poveikis ES valstybių narių įnašams bus mažesnis dėl padidėjusių įplaukų į ES biudžetą iš kitų šaltinių: 3,1 mlrd. EUR papildomų pajamų, daugiausia dėl baudų konkurencijos politikos srityje ir kitų sankcijų. Taigi bendras poveikis valstybėms narėms yra 5,9 mlrd. EUR.

Pagrindinė informacija

Biudžeto vykdymas ES lygmeniu skiriasi nuo vykdymo nacionaliniu lygmeniu, nes ES biudžetas iš esmės yra veiklos biudžetas, o administracinės išlaidos labai nedidelės (5,8 proc.). Metiniai biudžetai grindžiami dabartine daugiamete finansine programa (2007–2013 m.). Prireikia kelerių metų, kad daugiamečių programų įgyvendinimas įsibėgėtų, jos visapusiškai įgyvendinamos laikotarpio pabaigoje. Todėl nėra keista, kad ES finansuojamų projektų įgyvendinimas visoje Europoje įsibėgėjo ir šiuo metu laikas išmokėti lėšas pagal pasirašytas sutartis. Vis dėlto pastaraisiais metais priimti gerokai mažesni už Komisijos sąmatą ES biudžetai. Be to, 5 mlrd. EUR mokėjimų prašymai gauti pačioje praėjusių metų pabaigoje ir 2011 m. negalėjo būti padengti. Ši suma turėjo būti perkelta kaip papildoma našta ir taip sumažintam 2012 m. biudžetui.

Dažnai užduodami klausimai apie programą „Erasmus“ ir jos biudžetą

Contacts :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar