Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 23.

Módosul az EU költségvetése Európa diákjai, tudósai, nem kormányzati szervezetei, vállalkozásai és régiói érdekében

A Bizottság ma költségvetés-módosítást fogadott el azért, hogy eleget tudjon tenni az uniós támogatások kedvezményezettjeivel szemben fennálló jogi kötelezettségeinek. Ez összhangban van a Tanács és az Európai Parlament együttes nyilatkozatával, amelyet a 2012. évi uniós költségvetés elfogadása napján fogadtak el, és amelyben felkérik a Bizottságot hogy további pénzeszközöket kérjen „költségvetés-módosítás formájában, amennyiben a 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek”.

Mivel már teljesebb a kép a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a Bizottság becslése szerint további 9 milliárd EUR-ra van szükség a bejövő számlák fedezésére, valamint a szerződéses, illetve jogi kötelezettségek teljesítésére főként az európai növekedés és munkahelyteremtés szempontjából jelentős területeken.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso kijelentette: „Itt nem arról van szó, hogy a Bizottság több pénzt kér, hanem arról, hogy a tagállamok teljesítsék vállalt kötelezettségeiket az Erasmus programban résztvevő diákok vagy a szegényebb régiók Kohéziós Alapból történő folyamatos támogatására vonatkozóan. Ezek a kifizetések elengedhetetlenek a növekedés újraindításához és a munkahelyteremtéshez az EU egész területén.”

Számos alkalommal hívtam fel a figyelmet arra, hogy a javasolt költségvetés folyamatos megnyirbálása valamikor komoly problémát fog okozni", mondta Janusz Lewandowski, a pénzügyi programozásért és a költségvetésért felelős uniós biztos. Ez az idő most elérkezett. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem tudjuk teljesíteni a vállalt kötelezettségeinket. A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek most fel kell vállalniuk a felelősségüket, mert a szükségleteket nem fedező uniós költségvetést szavaztak meg. Mivel a pénzeszközök elégtelen volta főleg az oktatás, a tudomány és kutatás, a foglalkoztatás és a regionális fejlődés területét érinti a legjobban, biztos vagyok abban, hogy a Tanács és a Parlament nem cáfolja meg korábbi kijelentéseit, miszerint Európának a növekedésbe való befektetésre van szükség; bízom abban, hogy teljes mértékben eleget tesznek együttes nyilatkozatuknak és biztosítják ennek az aktualizált költségvetésnek a gyors elfogadását. Ez nem az uniós intézmények költségvetésének módosítása, hanem Európa diákjait, tudósait, nem kormányzati szervezeteit, vállalkozásait és azokat érintő módosítás, akik számára az uniós költségvetés napi szinten meghatározó.”

Az Erasmus programnak további 90 millió EUR-ra van szüksége, és az a veszély fenyegeti, hogy jelentősen csökkenteni kell a diákoknak nyújtott ösztöndíjak számát, illetve a pénzügyi támogatás mértékét, ami magától értetődően a hátrányos helyzetű diákokat érinti a legérzékenyebben.

A kutatási programokra a Bizottságnak további 423 millió EUR-ra van szüksége, részben a fizetési határidők betartása, illetve a késedelmes fizetések miatti kamatok elkerülése érdekében. A kiegészítő fizetések másik része olyan projektek előfinanszírozási célú kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyekre vonatkozóan már aláírták a megállapodásokat. A határidők teljesítésének elmulasztása Európának a globalizált világban elérhető jövőbeli versenyképessége szempontjából lényeges projektek elindításának elhalasztását jelentené.

A legmagasabb összegeket azonban az európai régiók igénylik a kohéziós politika és vidékfejlesztés címén: körülbelül 8,3 milliárd EUR pótlólagos kifizetésre van szükség. Mindezen projektek az Uniós állampolgárok életét teszik jobbá magasabb szaktudás, kedvezőbb elhelyezkedési lehetőségek nyújtásával illetve közlekedési és energia infrastruktúrák megteremtésével.

A módosító költségvetésnek az EU-tagállamok hozzájárulására gyakorolt hatása azonban mérséklődik az egyéb forrásból származó, EU költségvetési bevételek növekedése nyomán: a versenypolitika területén kiszabott bírságok és egyéb büntetések címén 3,1 milliárd EUR kiegészítő bevétel folyt be. A tagállamok által befizetendő nettó összeg így 5,9 milliárd EUR.

Háttér-információk:

A költségvetés EU szinten történő végrehajtása eltér a nemzeti szintű költségvetések végrehajtásától, mert az uniós költségvetés lényegében egy működési költségvetés nagyon korlátozott igazgatási kiadásokkal (5,8%). Az éves költségvetések a jelenlegi (2007-2013) többéves pénzügyi keret felbontásai. A többéves programoknál több évig tart a normál működési üzemmód elérése és a teljes végrehajtást rendszerint az időszak végére érik el. Ezért nem meglepő, hogy az EU által finanszírozott programok Európa szerte beindultak és most kell kifizetni az aláírt szerződéseket. Ennek ellenére a legutóbbi uniós költségvetések összegeinek elfogadására jóval a Bizottság számításai alatt került sor. Ezen kívül 5 milliárd EUR fizetési kérelem jött be a tavalyi év legvégén, amelyet 2011-ben nem lehetett kifizetni. Ezt az összeget kiegészítő teherként át kellett hozni a már csökkentett 2012-es költségvetésbe.

Gyakori kérdések az Erasmus programról és költségvetéséről

Contacts :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar