Navigation path

Left navigation

Additional tools

A Bizottság kidolgozta az online szerencsejátékra vonatkozó cselekvési tervét

Az online szerencsejáték egyike a leggyorsabban növekvő szolgáltatási ágazatoknak az EU-ban: éves növekedési üteme a 15%-hoz közelít, 2015-ben pedig várhatóan 13 milliárd EUR bevételt realizál. Fejlődése az online technológiák gyors ütemű fejlődésével párhuzamosan halad. Az online szerencsejáték-szolgáltatások fogalma egy sor olyan szerencsejátékot takar, mint a sportfogadás és a póker, vagy a kaszinó- és lottójátékok, és mintegy 6,8 millió fogyasztó vesz részt egy vagy több ilyen játékban. Létezik azonban több ezernyi szabályozatlan – gyakran az EU-n kívülről üzemeltetett – weboldal, amelyekkel szemben a fogyasztók védtelenek és amelyek esetében komoly kockázatok merülnek fel a csalás és a pénzmosás tekintetében.

Az online szerencsejátékok eltérő nemzeti szabályozás alá esnek az Európai Unióban. Az uniós szabályoknak való megfelelési kötelezettségük sérelme nélkül a tagállamok adott esetben tilthatják vagy korlátozhatják az online szerencsejáték-szolgáltatások vagy azok bizonyos típusainak nyújtását olyan közérdekű célokra való hivatkozással, amelyeket a szerencsejátékokkal összefüggésben védeni kívánnak. Egyre több tagállam próbál megoldást találni az előttük álló kihívásokra, és ennek jegyében felülvizsgálják nemzeti szabályozásukat és az általuk követett gyakorlatot. Látni kell azonban, hogy a meghatározó szabályozási, társadalmi és technikai kérdéseket az egyes tagállamok önállóan nem tudják megfelelően kezelni az Európai Unióban. Ez különösen az online szerencsejáték határon átnyúló jellegének tükrében nyilvánvaló.

A mai napon a Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő, amelyben a következő két évre vonatkozó kezdeményezések sora szerepel, amelyek célja a online szerencsejátékra vonatkozó szabályozás tisztázása és a tagállamok közötti együttműködés elősegítése.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: A fogyasztókat, de még inkább az állampolgárok összességét megfelelő védelemben kell részesítenünk, a pénzmosást és a csalást meg kell akadályoznunk, a sportot meg kell óvjuk a bundázástól, a tagállami szabályoknak pedig igazodniuk kell az uniós joghoz. A ma elfogadott cselekvési tervnek ezek a célkitűzései”.

A közlemény fő elemei

A Bizottság nem uniós szintű szabályozást javasol az online szerencsejátékra vonatkozóan. Javaslatában a fogyasztók védelmére irányuló átfogó intézkedéscsomag és közös elvek szerepelnek.

Jóllehet a tagállamok elvben szabadon meghatározhatják az online szerencsejátékkal kapcsolatos szakpolitikáik célkitűzéseit, az online szerencsejátékra vonatkozó uniós szakpolitika sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a nemzeti szabályok összhangban legyenek az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ). A szabályozással kapcsolatos tapasztalatok tagállamok közötti megosztásának előmozdítása érdekében a Bizottság még idén felállít egy szakértői csoportot. Ez segíteni fog a megfelelően szabályozott, biztonságosabb európai unióbeli online szerencsejáték megteremtésében, ennek révén pedig a fogyasztóknak a szabályozatlan oldalaktól történő elterelésében.

Tekintettel arra, hogy a 17 év alatti uniós állampolgárok 75%-a internethasználó, a gyerekeknek és egyéb kiszolgáltatott csoportoknak védelemre van szükségük. A Bizottság ösztönzi a hatékonyabb korellenőrzési eszközök és online tartalomszűrők fejlesztését. Az intézkedések továbbá felelősebb reklámozást és a szerencsejátékokkal összefüggő veszélyekkel kapcsolatos fokozottabb szülői odafigyelést szorgalmaznak.

A kiskorúaknak a kockázatoktól való megóvása mellett hatékony kezelési és megelőzési módszerek kidolgozása útján meg kell védeni azokat az állampolgárokat és családokat is (a lakosság 0,5-3%-a), akik már a szerencsejáték-függőség vagy a szerencsejátékkal összefüggő egyéb rendellenességek következményeinek elszenvedőivé váltak. Ehhez a mögöttes okok jobb megértésére van szükség.

Egy másik fontos célkitűzés az online szerencsejátékon keresztüli csalás és pénzmosás megelőzése és az ettől való visszatartás. A határon átnyúló jelleg miatt a tagállamok elkülönülten nem tudnak hatékony csalás elleni intézkedéseket alkalmazni. A probléma átfogó kezeléséhez olyan megközelítésre van szükség, amelyben az EU, a tagállamok és az ágazat képviselői együttesen vesznek részt.

Szoros együttműködésre van szükség, különösen a sport tisztaságának megőrzése érdekében. A bundázás a sportot alapjaiban meghatározó fair play és versenyszellem ellen hat. A bundázás elleni küzdelem jegyében a Bizottság támogatni fogja a gyorsabb információáramlást, a visszaélések jelzésére szolgáló mechanizmusokat, továbbá az érdekeltek, a szolgáltatók és a szabályozók közötti, a sport tisztaságának megőrzésére irányuló nemzeti és nemzetközi szintű együttműködést, csakúgy mint a sportolók jobb oktatását és tudatosságuk növelését.

A gyakorlatban a Bizottság három ajánlást címez majd a tagállamoknak: i) a fogyasztók közös védelméről, ii) a szerencsejátékok felelős reklámozásáról és iii) a mérkőzéseredmények sportfogadással összefüggő befolyásolásának megelőzéséről és az ellene való küzdelemről.

A további intézkedések többek között a szülői kontroll eszközeinek összehasonlítását és tesztelését; a pénzmosás elleni irányelv hatályának kiterjesztését; és a bundázás megelőzését szolgáló nemzetközi együttműködés előmozdítását támogatják.

A Bizottság továbbá felkéri a tagállamokat többek között arra, hogy végezzenek felméréseket és gyűjtsenek adatokat a szerencsejátékkal összefüggő magatartászavarokról; támogassák a bíráknak a csalással és pénzmosással kapcsolatos képzését; és állítsanak fel a bundázás elleni küzdelemben részt vevőket összekötő kapcsolattartó pontokat.

Háttér és következő lépések

A mai közlemény a zöld könyvvel megindított tavalyi konzultáció eredményeként született (lásd: IP/11/358).

Várhatóan 2012 decemberében sor kerül a tagállami szakértőkkel folytatott első találkozóra, 2013-ban pedig a Bizottság konferenciát szervez az érdekelt felek számára.

Két évvel a közlemény elfogadását követően a Bizottság kiértékeli majd a cselekvési terv végrehajtását, és az Unió egészére kiterjedően megvizsgálja az elért előrehaladást.

A nemzeti szabályozásuk legfrissebb fejleményeinek teljes körű és pontos felmérése érdekében a mai nappal kezdődően a Bizottság információnyújtásra fogja felszólítani azon tagállamokat, amelyekkel szemben 2008 óta kötelezettségszegési ügyek vannak folyamatban. A Bizottság azon tagállamoktól is tájékoztatást fog kérni, amelyekkel szemben panaszokat nyújtottak be. A Bizottság reményei szerint a tagállamok együttműködése révén gyors és kielégítő megoldások születnek a nemzeti intézkedéseknek a hatályos uniós szabályozással való összhangját érintő problémákra.

Lásd még: MEMO/12/798

További információk:

A közlemény és az azt kísérő szolgálati munkadokumentum, valamint a zöld könyv alapján lefolytatott nyilvános konzultáció keretében beérkezett válaszok a Bizottság alábbi honlapján érhetők el:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kapcsolattartók :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar