Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA KOMISIJA

sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2012

Okolje: EU praznuje 20. obletnico LIFE in varstva narave

Dvojno praznovanje včeraj zvečer v Genku (Belgija) je obeležilo 20. obletnico dveh temeljev okoljske politike EU. Minilo je že dvajset let, odkar je EU sprejela Direktivo o habitatih, ki je eden od dveh temeljev Nature 2000, evropskega omrežja zavarovanih območij. Dvajseto obletnico praznuje tudi LIFE, instrument financiranja EU za okolje.

Janez Potočnik, komisar za okolje, je na slovesnosti ob obletnici dejal: „Natura 2000 je največje usklajeno omrežje zavarovanih območij na svetu, saj zajema več kot 26 000 območij in skoraj petino našega kopenskega ozemlja ter velika morska območja. To je velik dosežek, za katerega je zaslužna Direktiva o habitatih. Tudi program LIFE je bil zelo uspešen. V ta program je bilo v preteklih dvajsetih letih zajetih okoli 400 vrst in številne so danes dosegle ugodno stanje ohranjenosti. Na te dosežke so lahko ponosni vsi Evropejci.“

Direktiva o habitatih je do danes najbolj ambiciozna pobuda za ohranitev evropske biotske raznovrstnosti. Vlade EU so ta del zakonodaje sprejele leta 1992, v času rastoče zaskrbljenosti zaradi pospešenega izgubljanja biotske raznovrstnosti. Skupaj z Direktivo o pticah predstavlja okvir za ohranjanje narave povsod po Uniji in to na resnično evropski ravni. Direktiva ščiti več kot 1000 živalskih in rastlinskih vrst ter več kot 200 habitatnih tipov, vključno z gozdovi, travniki in mokrišči, ki so v Evropi varstveno pomembni.

Iz te zakonodaje je neposredno izšla Natura 2000, vseevropsko ekološko omrežje zavarovanih območij, ki želi povsod po Uniji zaščititi vrste in habitate v njihovem naravnem okolju. Omrežje je zdaj že skoraj končano in obsega območje, veliko kot Nemčija, Poljska in Češka skupaj. Območja Natura 2000 niso omejena na naravne rezervate, temveč temeljijo na precej širši zamisli ohranjanja in trajnostne uporabe; to so torej območja, kjer človek sodeluje z naravo.

Prispevki iz LIFE, sklada EU za okolje, so do zdaj znašali več kot 1,2 milijarde evrov, namenjenih za upravljanje in obnovo več kot 2000 območij Natura 2000 v EU. V preteklih dvajsetih letih sta obe sekciji sklada – tako LIFE Narava kot LIFE Okoljska politika in upravljanje – v okviru proračuna EU sofinancirali 3 685 projektov v višini 2,8 milijarde evrov. Zahvaljujoč zaupanju LIFE v te pobude in njegovi podpori se je sprostilo dodatnih 3,8 milijard evrov za številne sheme, namenjene izboljšanju kakovosti okolja in obveščanju širše javnosti o teh dosežkih.

Ozadje

V omrežje Natura 2000 je vključenih več kot 26 000 območij. Nekatera so bolj odmaknjena, večina pa jih je sestavni del našega podeželja s številnimi različnimi habitati, varnostnimi pasovi in drugimi deli pokrajine. Natura 2000 skrbi za območja v Evropi, ki imajo zaradi svoje biotske raznovrstnosti veliko vrednost, hkrati pa podpira tudi kmete, gozdarje, ribiče in druge, ki na teh območjih živijo in skrbijo za ta nujno potreben naravni kapital. Naložbe v Naturo 2000 lahko v veliki meri prispevajo k trajnostni rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti na podeželju in manj razvitih območjih. Zdravi ekosistemi, ki jih vzdržujemo s pomočjo Nature 2000, pripomorejo tudi k doseganju dveh ciljev: k ublažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju na podnebne spremembe.

Ime „LIFE“ je francoska kratica: LInstrument financier pour l’environnement (finančni instrument za okolje). Dvajseto obletnico LIFE letos obeležuje več kot 300 dogodkov, ki so organizirani v okviru preteklih in sedanjih projektov LIFE. Organizirani so različni predstavitveni dogodki, od velikonočnega tabora za otroke LIFE (Španija) in regionalnega sejma cvetličarstva (Grčija) do Žabjega koncerta v mesečini (Nemčija). Za več informacij o teh številnih dogodkih LIFE si lahko ogledate koledar 20. obletnice.

Glej tudi:

Brošura ob obletnici Direktive o habitatih:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf.

Več o LIFE najdete v brošuri The Voices of LIFE, izdani ob obletnici:


http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Avdiovizualni posnetek sinočnje proslave si lahko ogledate na Europe by Satellite

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar