Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23 lokakuuta 2012

Ympäristö: 20 vuotta täyteen EU:n LIFE-ohjelmassa ja luonnonsuojelussa

Genkissä Belgiassa juhlistettiin eilen illalla EU:n ympäristöpolitiikan kahden keskeisen peruspilarin merkkipäivää. On kulunut 20 vuotta siitä kun EU antoi luontotyyppidirektiivin, joka on toinen Euroopan suojelualueiden Natura 2000 -verkoston kahdesta perussäädöksestä. Myös EU:n ympäristöalan LIFE-rahoitusohjelma täyttää 20 vuotta.

Juhlatilaisuudessa puhunut ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: ”Yli 26 000 alueesta koostuva Natura 2000, joka kattaa lähes viidenneksen maa-alueestamme ja sisältää myös merkittäviä merialueita, on maailman laajin koordinoitu suojelualueiden verkosto maailmassa. Kyseessä on poikkeuksellinen saavutus, joka on pitkälti luontotyyppidirektiivin ansiota. Myös LIFE-ohjelma on ollut melkoinen menestystarina. Viimeisten 20 vuoden aikana siinä on suojeltu 400:aa lajia, joista monet ovat nyt saavuttaneet ns. suotuisan suojelun tason. Kaikki eurooppalaiset voivat olla ylpeitä näistä tuloksista.”

Luontotyyppidirektiivi on kaikkien aikojen kunnianhimoisin aloite Euroopan biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät direktiivin vuonna 1992, kun biologisen monimuotoisuuden menettäminen oli nousemassa yhä suuremmaksi huolenaiheeksi. Yhdessä lintudirektiivin kanssa se muodostaa aidosti eurooppalaisen tason puitteet luonnonsuojelulle koko unionissa. Direktiivillä suojellaan yli 1 000 eläin- ja kasvilajia ja yli 200 luontotyyppiä, joihin kuuluu Euroopan tasolla uhanalaisia metsiä, niittyjä ja kosteikkoja.

Direktiivien suora johdannainen on Natura 2000, yleiseurooppalainen ekologisten suojelualueiden verkosto. Verkoston tarkoituksena on suojella lajeja ja luontotyyppejä niiden luonnollisessa esiintymisympäristössä kaikkialla unionissa. Verkosto on nyt lähes valmis ja vastaa kooltaan Saksan, Puolan ja Tšekin yhteenlaskettua pinta-alaa. Natura 2000 -alueet eivät ole pelkästään luonnonsuojelualueita, vaan perustuvat laajempaan suojelun ja kestävän käytön konseptiin, jossa ihminen toimii sopusoinnussa luonnon kanssa.

EU:n LIFE-ympäristörahastosta on myönnetty runsaat 1,2 miljardia euroa yli 2 000:n Natura 2000 -alueen hoitoon ja ennallistamiseen eri puolilla unionia. Kuluneiden 20 vuoden aikana rahaston kahdesta osiosta (LIFE Nature ja LIFE Environment Policy and Governance) on myönnetty yhteisrahoituksena noin 2,8 miljardia euroa EU-rahaa 3 685 hankkeelle. Hankkeille annetulla tuella on saatu vipuvaikutuksena 3,8 miljardia lisärahoitusta lukuisille järjestelmille, joilla parannetaan ympäristöä ja tiedotetaan aikaansaannoksista laajemmalle yleisölle.

Tausta

Natura 2000 -verkostoon kuuluu yli 26 000 aluetta. Jotkut niistä sijaitsevat syrjäisillä alueilla, mutta useimmat ovat erottamaton osa maaseutuamme ja sisältävät monenlaisia elinympäristöjä, eristysvyöhykkeitä ja muita maiseman osatekijöitä. Natura 2000:ssa hoidetaan biodiversiteettiarvoltaan tärkeitä Euroopan alueita, mutta tuetaan myös tällaisilla alueilla asuvien ja tästä ratkaisevan tärkeästä luonnonpääomasta huolehtivien viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden toimijoiden toimeentulomahdollisuuksia. Natura 2000 ‑investoinneilla voidaan merkittävästi edesauttaa kestävää kasvua ja työpaikkojen syntymistä erityisesti maaseudulla ja vähemmän kehittyneillä alueilla. Ekosysteemien terveyden turvaaminen Natura 2000 -hoitoperiaatteilla tukee myös ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita.

LIFE”-nimitys on peräisin ohjelman ranskankielisestä nimestä L’Instrument Financier pour l’environnement (ympäristöalan rahoitusväline). LIFE-ohjelman aiemmat ja nykyiset hankkeet järjestävät tänä vuonna sen 20-vuotisjuhlan kunniaksi yli 300 tiedotustapahtumaa, joista esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa lapsille suunnattu LIFE-pääsiäisleiri Espanjassa, alueelliset kukkamarkkinat Kreikassa ja sammakkojen kuutamokonsertti Saksassa. Lisätietoja kaikista yli 300:sta LIFE-tapahtumasta löytyy LIFE-ohjelman 20-vuotisjuhlakalenterista.

Lisää:

Luontodirektiivin juhlaesite:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

LIFE-ohjelman juhlaesite (”The Voices of LIFE”):

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Videomateriaalia eilisiltaisesta juhlatilaisuudesta (Europe by Satellite -palvelussa):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar