Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 23 Oktober 2012

Miljø: EU fejrer 20 år med LIFE og naturbeskyttelse

Der blev i går fejret dobbelt jubilæum i Genk, Belgien, i anledning af 20-årsdagen for to af hjørnestenene i EU's miljøpolitik. Det er nu 20 år siden, at EU vedtog habitatdirektivet, der udgør den ene af byggestenene i Natura 2000, Europas net af beskyttede områder. LIFE, EU's finansieringsinstrument for miljøet, fejrer også sin 20-årsdag.

Begivenheden blev markeret ved en ceremoni, der havde deltagelse af miljøkommissær Janez Potočnik, som udtalte: "Natura 2000 er verdens største sammenhængende net af beskyttede områder, der omfatter mere end 26 000 lokaliteter og dækker næsten en femtedel af vores territorium, inklusive vigtige havområder. Det er en ekstraordinær bedrift, som vi kan takke habitatdirektivet for. LIFE-programmet har også været en stor succes. I løbet af de sidste 20 år har programmet således sat fokus på omkring 400 arter, hvoraf mange i dag har opnået en gunstig bevaringsstatus. Alle europæere kan være stolte af disse resultater."

Habitatdirektivet er det mest ambitiøse projekt til bevaring af Europas biodiversitet, der nogensinde er sat i gang. EU's regeringer vedtog direktivet i 1992 som følge af tiltagende bekymring over det stigende tab af biodiversitet. Sammen med fugledirektivet fastlægger det rammerne for naturbevarelsen i hele EU, dvs. på fuldt europæisk niveau. Direktivet beskytter over 1 000 dyre‑ og plantearter og mere end 200 naturtyper, inklusive skove, enge og vådområder af bevaringsværdig betydning for Europa.

Natura 2000, der er et sammenhængende europæisk, økologisk net af beskyttede områder oprettet med det formål at beskytte arter og naturtyper overalt i EU, er et direkte resultat af denne lovgivning. Nettet er nu næsten fuldstændigt og dækker et område på størrelse med Tyskland, Polen og Tjekkiet tilsammen. Idéen bag Natura 2000 er ikke begrænset til naturreservater, men baseret på en meget bredere opfattelse af bevaring og bæredygtig anvendelse – dvs. områder, hvor mennesker arbejder sammen med naturen.

LIFE, EU's finansieringsinstrument for miljøet, har bidraget med over 1,2 mia. EUR til forvaltning og retablering af over 2 000 Natura 2000-lokaliteter over hele EU. I løbet af de sidste 20 år har LIFE-programmets to afdelinger – LIFE natur og LIFE miljøpolitik og ‑governance – medfinansieret 3 685 projekter til en værdi af 2,8 mia. EUR over EU's budget. Som et resultat af tilliden og støtten til disse initiativer er der skaffet yderligere 3,8 mia. EUR til et væld af ordninger til forbedring af miljøet og oplysning af borgerne om resultaterne.

Baggrund

Natura 2000 omfatter mere end 26 000 lokaliteter. Nogle af dem er beliggende i øde egne, men de fleste udgør en integreret del af vores landområder og rummer en række forskellige naturtyper, stødpudezoner og andre landskabselementer. Natura 2000 tager sig af områder i Europa, der har en høj biodiversitetsværdi, men det støtter også de mennesker, der lever af blandt andet landbrug, skovbrug og fiskeri i disse områder, og som tager vare på disse vigtige naturressourcer. Investeringer i Natura 2000 har et betydeligt potentiale til at bidrage til bæredygtig vækst og skabelsen af nye arbejdspladser, især på landet og i mindre udviklede egne. Ved at sikre sunde økosystemer gennem Natura 2000 bidrages der desuden til opfyldelse af målene om modvirkning af klimaændringer og tilpasning til dem.

Navnet LIFE stammer fra det franske "L’Instrument financier pour l’environnement", der betyder "finansielt instrument for miljøet". Mere end 300 arrangementer, organiseret af tidligere og nuværende LIFE-projekter, løber af stablen i forbindelse med LIFE's 20-års jubilæum i år. Blandt disse oplysningsarrangementer kan man blandt andet finde en LIFE påskelejr for børn (Spanien), en regional blomsterfestival (Grækenland) og en frøkoncert i måneskin (Tyskland). Der er yderligere oplysninger om de mere end 300 LIFE-arrangementer i jubilæumskalenderen LIFE 20th anniversary.

Se også:

Jubilæumshæftet om habitatdirektivet:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Jubilæumshæftet "The Voices of LIFE" om LIFE-programmet:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Audiovisuelt materiale fra jubilæumsarrangementet i går aftes via Europe by Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar