Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2012

Commissie keurt werkprogramma 2013 goed

In zijn State of the Union1 van 12 september heeft de voorzitter van de Commissie, de heer Barroso, een ambitieuze visie voor de EU geschetst. Duurzame groei in de EU: dat blijft de hoofddoelstelling. Om die te verwezenlijken is een nieuwe manier van denken en een gerichte aanpak op een beperkt aantal beleidsterreinen nodig. In haar werkprogramma voor 2013, dat vandaag is goedgekeurd, beschrijft de Commissie haar plannen voor het komende jaar en daarna.

In het werkprogramma worden de doelstellingen voor de Unie op zeven belangrijke gebieden geformuleerd en wordt beschreven wat er op dit moment aan schort. Vervolgens wordt aangegeven hoe de Commissie de doelstellingen wil verwezenlijken: door vaart te zetten achter belangrijke initiatieven die al op tafel liggen, door met nieuwe voorstellen te komen en door ervoor te zorgen dat de burgers profiteren van de hervormingen die worden doorgevoerd.

De heer Barroso zei: “In mijn State of the Union heb ik een beslissend pact voor Europa voorgesteld. Dit gaat gepaard met grote veranderingen. Maar in dit werkprogramma laat de Commissie zien dat zij hier iedere dag aan werkt. 2013 wordt een cruciaal jaar, waarin wij onze burgers moeten laten zien dat de EU het voortouw neemt met de nodige geloofwaardige, concrete maatregelen om uit de crisis te komen en de aanzet te geven tot toekomstige duurzame groei.”

Vicevoorzitter Šefčovič zei: "Dit zijn cruciale jaren voor Europa. De stappen die we de komende jaren zetten, zullen onze toekomst bepalen. Er bestaat geen wondermiddel waarmee we onze huidige problemen kunnen oplossen, maar wij kunnen op EU-niveau in ieder geval de juiste weg wijzen. Uitgangspunt van het werkprogramma voor 2013 is dan ook dat we als Europa één lijn moeten trekken om de groei te bevorderen en meer mensen aan het werk te helpen.”

In het werkprogramma worden ongeveer 50 nieuwe initiatieven aangekondigd voor 2013 en begin 2014. In de wetgevingsinitiatieven moet rekening worden gehouden met het feit dat de huidige zittingsperiode van het parlement afloopt in 2014. De nieuwe initiatieven op de zeven beleidsterreinen hebben betrekking op:

  - een echte economische en monetaire Unie: aanvullende wetgeving om de stabiliteit, de transparantie en de consumentenbescherming in de financiële sector te verbeteren, op basis van de blauwdruk van een echte economische en monetaire Unie;

  - de versterking van het concurrentievermogen door middel van de interne markt en het industriebeleid: initiatieven om de lasten voor het bedrijfsleven op het gebied van btw en facturering te verlichten, belemmeringen voor het concurrentievermogen weg te nemen en groeisectoren te stimuleren door middel van publiek-private onderzoekspartnerschappen;

  - goede verbindingen om te kunnen concurreren: vandaag bouwen aan de netwerken van morgen: netwerken moderniseren door de energiesector te liberaliseren, investeringen in infrastructuur zoals breedband te stimuleren en vervoer en logistiek in Europa te moderniseren;

  - groei voor banen: integratie en expertise: zorgen voor praktische steun aan werklozen, bijvoorbeeld via openbare diensten voor arbeidsvoorziening, en erop toezien dat de EU alles in het werk stelt om sociale integratie te bevorderen;

  - de hulpbronnen van Europa gebruiken om beter te concurreren: de langetermijnperspectieven formuleren die zo belangrijk zijn voor duurzame groei, in de vorm van een kader voor energie en klimaatverandering tot 2030 en maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en afvalbeheer;

  - bouwen aan een veilig Europa: justitie versterken door middel van een Europees openbaar ministerie dat de financiële belangen van de EU beschermt, de veiligheid vergroten door de handel in vuurwapens tegen te gaan en het burgerschap consolideren in het Europees Jaar van de burger;

  - gewicht in de schaal leggen: Europa als mondiale speler: onze belangen behartigen en onze waarden uitdragen met een nieuwe generatie handelsovereenkomsten, gerichte actie in onze buurlanden, en verder werken aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstelling als 's werelds belangrijkste partner op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Op al deze gebieden moet komend jaar een ambitieus akkoord over het meerjarig financieel kader worden vertaald in een krachtige impuls voor verandering.

Aan de goedkeuring van het werkprogramma is een intensieve dialoog met het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de prioriteiten voor de Unie voorafgegaan.

De Commissie zal nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad en met andere betrokken partijen, zoals de nationale parlementen, om deze doelstellingen te verwezenlijken en de Europese burgers tastbare resultaten voor te leggen.

Het werkprogramma van de Commissie voor 2013 kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Contact:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar