Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 23.

A Bizottság elfogadja 2013. évi munkaprogramját

Szeptember 12-én Barroso elnök az Unió helyzetéről tartott értékelő beszédében1 markáns jövőképet határozott meg az Unió számára. A meghatározó feladat továbbra is az, hogy az EU visszatérjen a fenntartható növekedési pályára. Ez az első számú feladat, és ehhez újfajta gondolkodásmódra, valamint néhány kulcsfontosságú szakpolitikai területre irányuló célzott fellépésre van szükség. A Bizottság ma elfogadott 2013. évi munkaprogramja meghatározza, milyen erőfeszítéseket tesz e cél érdekében a Bizottság a jövő év során és azt követően.

A munkaprogram hét kulcsfontosságú területen összegzi az Unió célkitűzéseit, bemutatva, hogy ma milyen hiányosságok tapasztalhatók. Majd kifejti, hogy a Bizottság hogyan kívánja elérni e célokat: a már előterjesztett kezdeményezések továbbvitelével, új javaslatok tételével, valamint annak biztosításával, hogy a hatékony végrehajtás révén a reform előnyei eljussanak a polgárokhoz is.

Barroso elnök így nyilatkozott: „Az Unió helyzetéről tartott értékelő beszédben Európa érdekében döntő megegyezést javasoltam. Ez Európa számára hatalmas változást jelent. E munkaprogram viszont azt mutatja be, hogyan halad napi szinten a Bizottság a szükséges lépések megtétele felé. 2013 döntő év lesz abból a szempontból, hogy megmutassuk az Unió polgárainak, az EU vezető szerepet tölt be, hiteles, konkrét lépéseket téve azért, hogy kivezessen minket a válságból és megfelelő alapot teremtsen a jövőbeli fenntartható növekedés ösztönzéséhez.”

Šefčovič alelnök így nyilatkozott: „Ezek az évek kulcsfontosságúak Európa számára. Azok a lépések, amelyeket a következő néhány évben fogunk megtenni, kijelölik a jövőbeni utunkat. Nem létezik olyan csodaszer, amely megoldaná a problémáinkat, azonban uniós szinten legalább igyekezhetünk az erőfeszítések élére állni. Ezért a Bizottság 2013-as munkaprogramja arra koncentrál, hogy Európa összefogjon a növekedés ösztönzése érdekében, és azért, hogy még több embert vezessenek vissza a munka világába.”

Az új javaslatokat nézve a munkaprogram mintegy 50 új, 2013 folyamán és 2014 első felében előterjesztendő kezdeményezést jelent be. A kulcsfontosságú jogalkotási kezdeményezéseknek figyelemmel kell lenniük arra is, hogy 2014-ben véget ér a jelenlegi parlamenti jogalkotási időszak. A hét kulcsfontosságú terület konkrét kihívásait kezelő új kezdeményezések a következőket foglalják magukba:

  Valódi gazdasági és pénzügyi unió: további jogszabályok a pénzügyi ágazat stabilitásának, átláthatóságának és fogyasztóvédelmének javítása érdekében, különösen a valódi gazdasági és pénzügyi unió tervezetére alapozva.

  A versenyképesség fellendítése az egységes piac és az iparpolitika révén: kezdeményezések annak érdekében, hogy csökkenthetőek legyenek a vállalkozások költségei olyan területeken, mint a héa és a számlázás; a versenyképességet hátráltató akadályok felszámolása; valamint a kulcsfontosságú növekedési ágazatok ösztönzése a kutatásban kialakítandó köz-magán társulások segítségével.

  – Összekapcsolódással a versenyképességért: építsük ki ma a holnap hálózatait: a hálózatok korszerűsítése az energiaügyi liberalizációval, az infrastruktúrába, így a széles sávba történő beruházás fellendítésével, valamint Európa közlekedésének és logisztikájának korszerűsítésével.

  A foglalkoztatást szolgáló növekedés: befogadás és kiválóság: gyakorlati támogatás kialakítása a munkanélküliek számára olyan területeken, mint az állami foglalkoztatási szolgálatok, és annak biztosítása, hogy az EU minden tőle telhetőt megtesz a társadalmi befogadás támogatása érdekében.

  – Európa erőforrásainak felhasználása a versenyképesség előmozdítására: a fenntartható fejlődéshez olyannyira fontos hosszú távú perspektíva kialakítása 2030-ig szóló energiaügyi és éghajlat-változási keret kiépítésével, valamint külön fellépés a levegőminőség és a hulladékgazdálkodás területén.

  – Biztonságos Európa kialakítása: az igazságügy megerősítése Európai Ügyészség létrehozásával, amelynek célja az EU pénzügyi érdekeinek védelme, a biztonság erősítése a lőfegyverek kereskedelme elleni küzdelem révén, valamint a polgárság intézményének megszilárdítása a polgárok európai évében.

  – Kellő súllyal való fellépés: Európa mint globális szereplő: érdekeink és értékeink érvényesítése kereskedelmi megállapodások új generációjával, a szomszédságunkat érintő célzott fellépéssel, valamint a világ vezető fejlesztési együttműködési partnereként a millenniumi fejlesztési célkitűzések előmozdításával.

Mindezen területek közös eleme az, hogy a jövő év miképpen válhat fordulóponttá azáltal, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó ambiciózus megállapodást a változás mozgatórugójává teszi.

A munkaprogram elfogadása az Európai Parlamenttel, a Régiók Bizottságával, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal az Unió prioritásairól folytatott intenzív strukturált párbeszédet követi.

A Bizottság most szoros együttműködést folytat majd az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, valamint az érdekelt felekkel, ezen belül a nemzeti parlamentekkel annak érdekében, hogy e célkitűzések érdekében fellépjen és továbbvigye őket, hogy megfogható eredményekkel szolgáljanak Európa polgárainak.

A Bizottság 2013. évi munkaprogramja a következő helyen érhető el:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar