Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 23. října 2012

Komise přijala pracovní program na rok 2013

Předseda Barroso ve svém projevu o stavu Unie1, který přednesl dne 12. září, představil ambiciózní vizi pro EU. Hlavní výzvou zůstává návrat EU k udržitelnému růstu. To je úkol číslo jedna, jenž vyžaduje nové myšlení a cílená opatření ve vymezeném počtu klíčových oblastí politiky. Pracovní program Komise na rok 2013, který byl dnes přijat, stanoví, jak bude Komise v souladu s tím postupovat v příštím roce a v letech následujících.

Pracovní program Komise shrnuje cíle Unie v sedmi hlavních oblastech a uvádí, co v současné době chybí. Dále vysvětluje, jakým způsobem bude Komise tyto cíle plnit: realizací klíčových iniciativ, které jsou již připraveny, novými návrhy a zajištěním toho, aby reformy měly díky účinnému provádění přínos přímo pro občany.

Předseda Barroso uvedl: „Ve projevu o stavu Unie jsem navrhl rozhodující pakt pro Evropu. Ten přináší významné změny. Pracovní program Komise však nastiňuje každodenní úsilí, který Komise denně vyvíjí k uskutečnění potřebných kroků. Rok 2013 bude zásadním rokem, neboť musíme našim občanům ukázat, že EU zastává čelní místo a postupuje v podobě důvěryhodných konkrétních kroků, které nás vyvedou z krize a nastolí podmínky pro budoucí udržitelný růst.“

Místopředseda Šefčovič uvedl: „Zažíváme rozhodující roky pro Evropu. Kroky, které přijmeme v několika příštích letech, rozhodnou o budoucí cestě EU. Žádný všelék, který by vyřešil naše současné potíže, neexistuje, ale my na úrovni EU můžeme alespoň pomoci ukázat směr. Těžištěm pracovního programu Komise na rok 2013 je proto společné evropské úsilí o růst a zaměstnanost.“

Pokud jde o nové návrhy, pracovní program Komise uvádí přibližně 50 nových iniciativ, které mají být předloženy během roku 2013 a v první části roku 2014. Hlavní legislativní iniciativy musí zohlednit konec současného volebního období Parlamentu v roce 2014. Předmětem nových iniciativ k řešení konkrétních problémů v sedmi klíčových oblastech politik bude:

  skutečná hospodářská a měnová unie: Stabilitu, transparentnost a ochranu spotřebitele ve finančním sektoru budou zajišťovat nové právní předpisy, vycházející zejména z projektu skutečné hospodářské a měnové unie.

  podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím jednotného trhu a průmyslové politiky: Vzniknou iniciativy, které budou snižovat náklady pro podniky v oblastech, jako je DPH a fakturace, řešit překážky konkurenceschopnosti a podporovat klíčová odvětví růstu prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu.

  propojenost jako podmínka konkurenceschopnosti: vytváření sítí zítřka již dnes: Dojde k modernizaci sítí liberalizací v oblasti energetiky díky podpoře investic do infrastruktury, jako je širokopásmové připojení, a k modernizaci Evropy v oblasti dopravy a logistiky.

  hospodářský růst v zájmu většího počtu pracovních míst: sociální začleňování a špičková kvalita: Nezaměstnaným se dostane praktické podpory v oblastech, jako jsou veřejné služby zaměstnanosti, a Evropská unie vyvine maximální úsilí, aby podpořila sociální začleňování.

  využívání evropských zdrojů k vyšší konkurenceschopnosti: Dlouhodobé výhledy, které jsou tak důležité pro udržitelný růst, poskytne rámec pro energetiku a změnu klimatu do roku 2030 a kroky zaměřené na kvalitu ovzduší a odpad.

  vytváření bezpečné Evropy: Spravedlnost posílí úřad evropského veřejného žalobce ve snaze o ochranu finančních zájmů EU a bezpečnost zvýší boj proti pašování střelných zbraní a konsolidace občanství v rámci Evropského roku občanů.

  prosazování našeho vlivu: Evropa na světové scéně: Naše zájmy a hodnoty bude prosazovat nová generace obchodních dohod, cílená opatření v našem sousedství a rozvojové cíle tisíciletí, které budeme plnit jakožto vedoucí světový partner v oblasti rozvojové spolupráce.

To, že příští rok rozhodne, zda se ambiciózní dohoda o víceletém finančním rámci stane motorem změn, je společným tématem všech uvedených oblastí.

Přijetí pracovního programu Komise je výsledkem intenzivního strukturovaného dialogu s Evropským parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem o prioritách Unie.

Komise bude nyní úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou a se zúčastněnými stranami, včetně národních parlamentů, aby se tyto cíle naplnily a evropským občanům přinesly hmatatelné výsledky.

Pracovní program Komise na rok 2013 je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Olivier Bailly +32 22968717

Mark Gray +32 22988644

Antony Gravili +32 2 295 43 17


Side Bar