Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A társadalom egésze számára hasznos projektek ösztönzése: az európai alapítvány statútuma

Brüsszel, 2012. február 8. – Az alapítványok célkitűzései a köz egészének javát szolgálják. Tevékenységeiket az európai polgárok és az európai vállalkozások számára fontos területekre összpontosítják. Aktívak többek között a szociális és egészségügyi szolgáltatások terén, ösztönzik a kutatást és támogatják a kultúrát. Mindezek érdekében ösztöndíjakat ítélnek oda és projekteket hajtanak végre. Az egyes tagállamok nemzeti jogában fellelhető akadályok, illetve a jogrendek közötti különbségek azonban gyakran költségessé teszik és megnehezítik az alapítványok tevékenységének több tagállamban való folytatását. Amennyiben például az alapítványok a külföldi működés mellett határoznak, forrásaik egy részét gyakran jogi tanácsadásra, valamint arra kénytelenek fordítani, hogy megfeleljenek a különböző nemzeti jogrendszerekben rögzített jogi és adminisztratív követelményeknek. Mindez csökkenti azokat a forrásokat, amelyek a köz egészének javát szolgáló tevékenységekre rendelkezésre állnak, és visszatarthatja az alapítványokat munkájuk továbbfejlesztésétől.

A Bizottság a mai napon az európai alapítvány statútumára vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amelynek célja, hogy megkönnyítse az alapítványok számára a közhasznú tevékenységek támogatását az Unió teljes területén.

Michel Barnier, a belső piacért felelős biztos szerint: „Ösztönöznünk és támogatnunk kell az alapítványok által az európai polgárokért végzett értékes munkát. Mindenekelőtt fel kell számolnunk azokat az akadályokat, amelyek gátolják az alapítványok határokon átnyúló tevékenységét többek között a kutatás, az egészségügy és a kultúra terén. Az európai statútum bevezetésével csökkennek a költségek és a bizonytalanságok. Emellett lehetővé válik az alapítványok számára, hogy a rájuk irányuló nagyobb figyelmet tevékenységük szélesebb körben történő megismertetésére használják és az európai címkének köszönhetően több forrást vonzzanak.

A javaslat egy egységes uniós jogi formát – az európai alapítványt (FE) – kíván létrehozni, amely alapvetően egyforma lenne minden tagállamban, és a belföldi alapítványokkal párhuzamosan létezne. Az európai alapítványi státusz megszerzése teljes egészében önkéntes lenne.

Hatály: a statútum a közhasznú alapítványokra összpontosít – ezek teszik ki az alapítványok többségét, továbbá minden tagállamban jelen vannak és elismerik őket.

Az európai alapítvánnyal szembeni főbb követelmények: a statútum rögzíti az európai alapítványokkal szembeni főbb követelményeket. Minden európai alapítványnak bizonyítania kell például az általa követett közhasznú célt, tevékenységének határokon átnyúló dimenzióját, valamint azt, hogy rendelkezik a 25 000 eurónyi minimális induló vagyonnal.

Az európai alapítvány létrehozásának módja: Az európai alapítvány létrehozható új alapítványként, nemzeti alapítvány átalakítása révén, vagy nemzeti alapítványok összeolvadásával. Az európai alapítvány a valamely tagállamban történő nyilvántartásba vételét követően válik jogi személlyé.

Az európai alapítvánnyá válás előnyei

A költségek és a bizonytalanság csökkentése. Az európai alapítványok minden tagállamban rendelkeznek majd jogi személyiséggel és jogképességgel. Az új statútum lehetővé teszi számukra, hogy az EU-szerte alkalmazandó hasonló szabályoknak köszönhetően könnyebben és kisebb költség mellett végezzék tevékenységeiket és a források becsatornázását.

Európai címke: A statútum európai címkével látná el az európai alapítványokat. Ez egyrészt felismerhetővé tenné őket, másrészt a megbízhatóságuk védjegye lenne, ösztönözve ezáltal az alapítványok határokon átnyúló tevékenységeit csakúgy, mint a nemzetközi adományozást.

Adóügyi megítélés: Az európai alapítványokra ugyanazon adószabályok alkalmazandók, mint a belföldi alapítványokra. Az európai alapítványok részére adományozókat ugyanazon adókedvezmények illetik meg, mint ha a saját tagállamukban létrehozott alapítvány részére adományoztak volna. A tagállamoknak az európai alapítványokat mindkét esetben a saját jogrendjük keretében létrehozott közhasznú alapítványokkal egyenértékűnek kell tekinteniük.

Előzmények

Az európai alapítvány statútuma az egységes piaci intézkedéscsomagban került bejelentésre (IP/11/469). Az egységes piaci intézkedéscsomag kiemelte az alapítványok hozzájárulását a közérdekű innovatív kezdeményezések finanszírozásához, és cselekvésre szólított fel azon nehézségek megszüntetése érdekében, amelyekkel az alapítványok akkor szembesülnek, ha az Unió több tagállamában kívánnak működni.

Ez a javaslat a Bizottság által megvalósíthatósági tanulmány1, két nyilvános konzultáció2 (IP/09/270, IP/10/1390) és az alapítványi szektorral fenntartott kapcsolatok formájában elvégzett kutatás eredményeire épít.

Lásd még: MEMO/12/79

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar