Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 października 2012 r.

Komisja obniża środki w projekcie budżetu na 2013 r.

Po zwyczajowej jesiennej aktualizacji zapotrzebowania na unijne finansowanie w rolnictwie, oraz uwzględniając wyniki międzynarodowych negocjacji w zakresie rybołówstwa, Komisja uzgodniła dzisiaj obniżenie o 25,1 mln EUR środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2013 r. zaprezentowanym w kwietniu bieżącego roku.

Planowane potrzeby w zakresie wydatków na rolnictwo wynoszą obecnie 44,1 mld EUR.

W poniższej tabeli porównano projekt budżetu UE na 2013 r. (PB 2013) przedstawiony przez Komisję w dniu 25 kwietnia 2012 r. (zob. IP/12/393) ze zaktualizowanym projektem w formie listu w sprawie poprawek, zarówno jeżeli chodzi o środki na zobowiązania (CA – prawne zobowiązania co do przeznaczenia pieniędzy na przyszłe płatności), jak również środki na płatności (PA - faktyczne płatności do realizacji).

w mln EUR

PB 2013 (a)

List w sprawie poprawek 1/2013 (b)

Różnica (c) = (b) - (a)

Pułap – Ramy finansowe

CA

PA

CA

PA

CA

PA

61 289,0

 

61 289,0

 

0

 

margines

981,5

 

1 006,6

 

+25,1

 

Środki ogółem – dział 2
w tym:

60 307,5

57 964,9

60 282,4

57 939,8

-25,1

-25,1

Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie)

44 130,3

44 112,9

44 100,5

44 083,1

-29,8

-29,8

Rybołówstwo międzynarodowe i prawo morskie

149,0

148,2

153,7

152,9

+4,7

+4,7

Kontekst:

W swoim pierwotnym projekcie z 25 kwietnia 2012 r. Komisja ograniczyła wzrost zobowiązań do poziomu inflacji (2 %), czyli do 150,9 mld EUR oraz zaproponowała wzrost płatności o 6,8 %, czyli 137,9 mld EUR, by uwzględnić zobowiązania prawne dotyczące dokonania wypłat na rzecz beneficjentów w związku z poprzednimi zobowiązaniami już zaciągniętymi przez państwa członkowskie.

Komisja przyjęła swoje stanowisko w sprawie budżetu na rok 2013 r. w lipcu, ustalając zobowiązania na poziomie nawet niższym od inflacji (1,27 %) oraz ograniczając wzrost płatności do 2,79 % EUR, czyli o 5,2 mld EUR mniej, niż wynikało to z projektu Komisji.

Parlament przeprowadzi głosowanie w sprawie projektu budżetu w Strasburgu w dniu 23 października. Następnie przez trzy tygodnie odbywać się będą negocjacje między europosłami i Radą, w których Komisja pełnić będzie rolę pośrednika.

Osoby kontaktowe :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar